Ziarul Unirea

Post vacant de director general la CAS Alba, ”cu salariu de milioane”, scos la concurs. Condițiile de participare

Post vacant de director general la CAS Alba, ”cu salariu de milioane”, scos la concurs. Condițiile de participare

Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea Călărașilor, nr. 248, bl. S19, sector 3, organizează concurs în data de 26 iunie 2020, ora 10.00, la sediul CNAS, pentru ocuparea postului vacant de *director general la CAS Alba.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 18.06.2020 (inclusiv), până la ora 17.00. Pe data de 23.06.2020 se vor afișa rezultatele selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la CNAS – Cabinet Președinte, până la data de 24.06.2020 inclusiv, se soluționează și afișează la sediul CNAS în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

ELIT

Concursul constă într-o probă scrisă ce se va desfășura în data de 26.06.2020, începând cu ora 10.00, și interviu ce se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoștințelor teoretice, practice și a abilităților/competențelor manageriale.

Competențele manageriale vor fi testate prin susținerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin raportare la indicatorii de referință asociați standardelor de performanță aprobați prin Ordinul Președintelui CNAS nr. 541/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului sau numirea prin delegare pentru ocuparea postului de director general al CNAS și a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea realizării indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora.

Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, și va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs.

Condițiile specifice și criteriile de selecție pentru ocuparea prin concurs a postului de director general al casei de asigurări sunt următoarele:

a) pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:
(i) pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (copie legalizată).
(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare /specializări/competențe/master/doctorat/(dovedite prin acte – copii legalizate).
(iii) vechime în specialitate – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens).
(iv) activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 5 ani.
b) candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă.
c) candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată.
d) candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați standardelor de performanță pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
e) să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială).
f) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate și act doveditor.
g) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate).
h) să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal-dovada prin cazier fiscal.
i) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă.
j) să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii și bibliografia de concurs se pot obține la sediul CNAS, respectiv la sediul CAS Alba, unde acestea sunt afișate, pe pagina de internet a CNAS, respectiv CAS Alba precum și la Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal a CNAS, telefon 0372309240.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro