Ziarul Unirea

PFA îşi pot alege modul de impozitare până la sfârşitul lunii ianuarie 2012

Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente sau din drepturi de autor pot opta, până la finalul lunii ianuarie, pentru modul în care doresc să fie impozitate: la normă de venit sau în sistem real. Din 2012, procedura de exercitare a opţiunii pentru stabilirea venitului net anual s-a simplificat. Persoane fizice care obţin venituri a căror impunere are la bază normele anuale de venit au dreptul să opteze, până la 31 ianuarie 2012, pentru determinarea venitului în sistem real. Mai exact, este vorba despre contribuabilii care obţin venituri din: activităţi independente; activităţi agricole închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv; drepturi de proprietate intelectuală. De la 1 ianuarie 2012, determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei de venit estimat, declaraţia 220, cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent. Practic, contribuabilii impuşi pe bază de norme de venit, care vor ca venitul net să le fie determinat în sistem real, în baza contabilităţii în partidă simplă, trebuie să depună doar declaraţia 220. Până acum, aceşti contribuabili puteau solicita determinarea venitului net în sistem real printr-o cerere de opţiune care trebuia completată şi depusă la organul fiscal competent. Pentru a putea trece la determinarea venitului în sistem real, contribuabilii menţionaţi trebuie să depună declaraţia privind venitul estimat până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. Atenţie! Codul fiscal a fost modificat la sfârşitul lui decembrie, prin OUG 125/2011. Acest act normativ obligă contribuabilii impuşi la normă de venit să treacă la impozitarea în sistem real, dacă în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. În vechea reglementare, trecerea de la norme de venit la determinarea venitului în sistem real era opţională, nu obligatorie. Este important de reţinut că, potrivit noilor reguli, obligativitatea trecerii la impozitarea în sistem real se aplică nu numai pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sau agricole, dar şi pentru contribuabilii care realizează venituri băneşti din agricultură, mai exact din valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare.
*Impozitarea la norme de venit
Din 2012, şi contribuabilii care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi şi obţin venituri din activităţi independente pentru care venitul net a fost determinat în sistem real în anul 2011, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual pe bază de norme de venit. Aceeaşi procedură de exercitare a opţiunii se aplică şi pentru celelalte persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi independente şi care au fost impozitate până acum în sistem real, dar vor ca, din 2012, să treacă la impozitarea pe baza normelor de venit, cu condiţia ca activitatea desfăşurată să fie cuprinsă în nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.
*Norme de venit – impozitare în sistem real
PFA datorează la bugetul de stat impozit pe venit de 16%. PFA-urile care desfăşoară activităţi independente pot opta pentru două modalităţi de impozitare: în sistem real sau normă de venit. Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de Finanţe, în funcţie de specificul activităţii şi de zona în care se desfăşoară activitatea, cu condiţia ca acea activitate să se regăsească în nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual. Practic, PFA cu normă fixă de venit datorează impozit de 16% (cota unică) din respectiva normă, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate, în timp ce PFA care optează pentru sistemul real de impozitare datorează cota de 16% la veniturile nete totale. Indiferent de forma de impozitare, impozitul pe venit se plăteşte trimestrial, la următoarele termene: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419