Ziarul Unirea

Peste 180 de tineri din Alba, cu venituri reduse, vor primi ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. Lista și calendarul

Peste 180 de tineri din Alba, elevi și studenți cu venituri reduse, vor primi ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator, prin programul ”Euro 200”, derulat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Lista beneficiarilor poate fi consultată pe portalul MECS, Edu.ro, printr-un click AICI.

ELIT

copil-calculatorBeneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximun 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă 87/2008.

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, conform legislaţiei în vigoare:
Art 8(6) din Legea 269/2004: „(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice.”

Legislaţia în vigoare este:

  • Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul următoarelor etape:

Depunerea contestaţiilor – 5 zile de la afisarea listei beneficiarilor pe portalul dedicat

Rezolvarea contestaţiilor – 8 – 23 iunie

Afişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicat şi în fiecare unitate de învăţământ – 24 iunie, până la ora 18,00

Eliberarea bonurilor valorice – 24 iunie – 30 iulie

Achiziţionarea de calculatoare – 24 iunie – 31 august

Depunerea copiilor după facturi şi procesele verbale de predare-primire de către elevi – 24 iunie – 20 septembrie

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor după facturi, certificate de garanţie şi după procesele verbale de predare-primire la Comisia Judeţeană; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat – 24 iunie – 20 octombrie

Decontarea către agenţii economici – 23 iulie – 30 noiembrie

Potrivit Guvernului, în cei zece ani de aplicare a „Euro 200″ au beneficiat de acest program 281.349 de elevi şi studenţi.

Dragoș SUCIU

Email: dv.suciu@yahoo.com
Tel: 0740.084.098

Facebook