Patinoarul artificial din Piața Cetății Alba Carolina se va deschide, cel mai probabil, în 8 decembrie

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Primăria Alba Iulia a lansat invitația de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie servicii de închiriere patinoar artificial demontabil în cadrul Parcului Sărbătorilor de Iarnă care va fi amenajat în Piața Cetății și se va deschide pentru public, cel mai probabil, începând cu data de 8 decembrie.

patinoarÎn acest scop, administrația locală pune la bătaie 29.500 de euro (fără TVA) pentru două luni de funcționare (suma maximă la care are dreptul pentru achiziționarea directă de servicii), terenul pe care se va amplasa patinoarul, apa și energia electrică necesară funcţionării agregatului de răcire.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Ofertanţii trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, respectiv:

PMP - Alegeri parlamentare 2020

– Suprafaţa minimă a patinoarului va fi de 400 mp şi va trebui să deţină toate dotările necesare pentru a funcţiona în condiţii optime(instalaţie de răcire, module, capete module, furtune de legătură, mantinelă, agent de îngheţare, căsuţă cu destinaţia de garderobă şi punct de închiriere patine, podeţ din lemn pentru acces în patinoar);

– Transportul patinoarului la Alba Iulia şi retur la sfârşitul sezonului, montarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi demontarea patinoarului rămân în sarcina ofertantului şi sunt conţinute în preţul ofertat de acesta;

– Ofertantul trebuie să dispună de personalul specializat necesar punerii în funcţiune, exploatării şi întreţinerii patinoarului în condiţii de siguranţă pe toată perioada de funcţionare a acestuia;

– Montarea patinoarului să nu presupună intervenţii asupra carosabilului sau pavimentului existent în locul de amplasare, orice stricăciune produsă domeniului public din culpa ofertantului urmând a fi reparată pe cheltuiala sa;

– Patinoarul trebuie să fie funcţional începând cu data de 01.12.2016 şi va funcţiona cel puţin până la data de 01.02.2017, în regim de continuitate şi permanenţă, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor, Iară ca acest lucru să genereze costuri suplimentare.

– Biletele pentru accesul pe patinoar se vor elibera de Primăria municipiului Alba Iulia, sumele încasate din vânzarea acestora făcându-se venit la bugetul local, costul biletelor fiind cel stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Data limită pentru postarea ofertei pe site-ul https://www.e-licitatie.ro. este: 14 noiembrie 2016, ora 13.00.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419