Ziarul Unirea

Parlamentarii să fie aleşi în funcţie de numărul cel mai mare de voturi obţinute

Dup\ ce s\pt\m@nile trecute, deputatul Corneliu Olar, ca ini]iator principal, al\turi de al]i c@]iva colegi parlamentari, dar cu o sus]inere de semn\turi destul de serioas\ (peste 50 de senatori [i deputa]i PDL, dar [i PSD [i PNL semn@nd proiectele) a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputa]ilor dou\ proiecte de lege privind desemnarea `n viitor de c\tre primari a viceprimarilor din r@ndul consilierilor locali, precum [i alegerea primarilor de municipii, ora[e [i comune `ntr-un singur tur de scrutin, urm@nd a fi desemnat c@[tig\tor candidatul care ob]ine cel mai mare num\r de voturi valabil exprimate, zilele trecute a depus un nou proiect legislativ pentru alegerea senatorilor [i deputa]ilor `n Parlamentul Rom@niei. Iat\ ce se spune `n EXPUNEREA  DE  MOTIVE:
„Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i Senatului [i pentru modificarea [i completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorit\]ilor administra]iei publice locale, a Legii administra]iei publice locale nr.215/2001 [i a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali reglementeaz\ cadrul juridic general pentru organizarea [i desf\[urarea alegerii Camerei Deputa]ilor [i a Senatului. Prin  legea sus men]ionat\ s-a legiferat alegerea deputa]ilor [i senatorilor prin scrutin uninominal.
Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscrip]ii electorale la nivelul celor 41 de jude]e, o circumscrip]ie `n municipiul Bucure[ti [i o circumscrip]ie separat\ pentru rom@nii cu domiciliul `n afara Rom@niei. ~n cadrul fiec\reia dintre cele 43 de circumscrip]ii se constituie colegii uninominale. ~n Capitolul XI, Constatarea rezultatelor alegerilor, se reglementeaz\ modul de atribuire a mandatelor de deputat [i senator, care se realizeaz\ `n dou\ etape. Prin modul de atribuire a mandatelor `n dou\ etape [i procedura folosit\, la alegerile parlamentare din 2008, s-a ajuns `n situa]ia ca un candidat la func]ia de  deputat sau senator cu un num\r foarte mic de voturi valabil exprimate `n colegiu s\ primeasc\ mandatul de parlamentar, `n defavoarea celor cu un num\r de voturi foarte mare, ce dep\[ea 40 la sut\.
Prin propunerea legislativ\ anexat\, am eliminat elementul discriminatoriu [i anume, mandatul de parlamentar s\ se atribuie candida]ilor  care au ob]inut num\rul cel mai mare de voturi valabil exprimate `n colegiul uninominal `n care a candidat, bine`n]eles cu respectarea prevederilor art.47 alin.(2).
Fa]\ de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativ\ anexat\, pe care o supunem spre adoptare, `n procedur\ de urgen]\, Parlamentului”. (Semneaz\ ini]iatorii)
~n continuare iat\ [i textul proiectului legislativ:
LEGE
pentru modificarea [i completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i a Senatului [i pentru modificarea [i completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorit\]ilor administra]iei publice locale, a Legii administra]iei publice locale nr.215/2001 [i a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali
Parlamentul Rom@niei adopt\ prezenta lege.
ARTICOL UNIC. – Legea pentru modificarea [i completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i a Senatului [i pentru modificarea [i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit\]ilor administra]iei publice locale, a Legii administra]iei publice locale nr.215/2001 [i a legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali, publicat\ `n Monitorul Oficial al Rom@niei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, se modific\ [i se completeaz\ dup\ cum urmeaz\:
1. La articolul 48, alineatul (1) se modific\ [i va avea urm\torul cuprins:
„Art.48. – (1) Dup\ primirea de la Biroul Electoral Central a constat\rii cu privire la partidele politice, alian]ele politice, alian]ele electorale [i organiza]iile cet\]enilor apar]in@nd minorit\]ilor na]ionale care `ntrunesc [i care nu `ntrunesc pragul electoral potrivit art.47 alin. (2), birourile electorale de circumscrip]ie procedeaz\ la repartizarea pe competitor electoral a mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscrip]ie electoral\”.
2. Alineatele (3) – (7) ale articolului 48 se abrog\.
3. La articolul 48, alineatele (10) [i (11) se modific\ [i vor avea urm\torul cuprins:
„(10) Atribuirea mandatelor de deputat [i senator se face la nivelul colegiilor uninominale [i la nivelul fiec\rei circumscrip]ii electorale.
(11) La nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candida]ilor care apar]in unui competitor electoral ce a `ntrunit pragul electoral potrivit art.47 alin. (2) [i care a ob]inut cel mai mare num\r de voturi valabil exprimate `n colegiul uninominal `n care au candidat.”
4. La articolul 48, dup\ alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11/1) cu urm\torul cuprins:
„(11/1) ~n caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la dou\ s\pt\m@ni de la primul tur, la care vor participa numai candida]i din colegiile uninominale care se afl\ `n aceast\ situa]ie”
5. la articolul 48, alineatele (12)- (15) se abrog\.
La final mai men]ion\m faptul c\ [i acest proiect de lege a fost semnat de peste 50 de deputa]i [i senatori, `ndeosebi din partea PDL, dar [i din partea  PSD+PC [i PNL. Din jude]ul nostru al\turi de deputatul Corneliu Olar au semnat  senatorii  PDL Alexandru Pere[ [i Nicolae Dobra, precum [i deputatul PDL Clement Negru].
Tinu MATE{

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

ADEZIUNE PLUS ALBA

Te-ar putea interesa și:

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

TRAGEDIE în Alba Iulia: O persoană, găsită DECEDATĂ la o ad 13 metri, într-o fântână din Micești

Pompierii din Alba Iulia au intervenit marți, în jurul orei 22.40, pentru extragerea unei persoane căzute într-o fântână, în municipiul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

7 Comentarii

ionica si petrica 4 noiembrie 2010 at 10:53

Am platit peste 16 miliarde lei ptr. referendum de implementare a sistemului UNICAMERAL si el trebuie materializat acum mai mult ca oricind,avind in vedere uriasele economii ce decurg din .salarii ,indemnizatii,desfintare parc auto ,diurne interne si externe,cazarii,cabinete in teritoriu,chirii cu spatii si cazari in Bucuresti, etc. si amd .Introducind.sistemul unicameral,ramin niste bani ptr. sanatate si in ac.perioada de criza este mana cereasca.In caz contrar acesti 16 miliarde lei trebuiesc recuperati de la cei ce s-au aventurat in populism ,batindu-si joc de cetateni,pacalindu-i cu buna stire.

rosca 4 noiembrie 2010 at 14:30

Ban cred ca acum mai mulkt ca niciodata p’arlamentarii trebuie sa fie votati de catre poprul roman functie de cum vor vota legea invatamintului.
Asa ca mare grija la fiecare cum vor vota !
Cei care vor vota aceasta lege e posibil sa fie viitori tradatopri da tara

CERETI PUTEREA VOTULUI ALB 8 noiembrie 2010 at 21:17

Prin nesimtirea,nepasarea si circul oferit populatiei prin intermediul mas-media PARTIDELE MARI provoaca efectiv scarba popultiei de a mai participa la vot. „Important este sa mearga la vot oamenii nostri, daca altii nu paticipa, cu atat mai bine”. Acest lucru nu ar mai fi posibil daca s-ar da putere votului alb. Notiunea de vot alb a fost utilizata prima data in Romania la alegerile parlamentare din 2008. Prin vot alb se intelege cel exprimat pe un buletin de vot pe care nu a fost aplicata nici o stampila de catre alegator (fiind diferit de votul nul – cel pe care alegatorul a aplicat eronat stampilarea). Daca nici un candidat nu castiga in fata votului alb (adica votul alb este cel mai numeros), atunci alegerile se reiau cu alti candidati – asta inseamna puterea votului alb. Dar daca si la al doilea tur tot votul alb iese castigator? Atunci se iau in considerare mediile aritmetice pe partide intre rezultatele celor doua tururi. In acest mod ar
creste reprezentativitatea votului si s-ar mai diminua ponderea votului negativ.De ce nici puterea nici opozitia nu militeaza pentru acest sistem de vot ?

CERETI PUTEREA VOTULUI ALB 8 noiembrie 2010 at 21:21

Notiunea de vot alb a fost utilizata prima data in Romania la alegerile parlamentare din 2010. Prin vot alb se intelege cel exprimat pe un buletin de vot pe care nu a fost aplicata nici o stampila de catre alegator (fiind diferit de votul nul – cel pe care alegatorul a aplicat eronat stampilarea). Daca nici
un candidat nu castiga in fata votului alb (adica votul alb este cel mai numeros), atunci alegerile se reiau cu alti candidati – asta inseamna puterea votului alb.

GHICI 8 noiembrie 2010 at 21:45

Partidelor mari le place asa, provoaca scarba populatiei de a mai participa la vot in avantajul lor . „Important este sa mearga la vot oamenii nostri, daca altii nu paticipa, cu atat mai bine”

valerian 9 noiembrie 2010 at 11:09

de ce nu gasesc o solutie incat electoratul sa i-si poata arata dezancrederea atunci cand ei nu-i reprezinta pe cei care i-au votat,actioneaza impotriva lor sau migreaza de la un partid la altul. In colegiile cu probleme sa se faca referendum pt a se vedea increderea iar daca e nevoie noi alegeri in acel colegiu!!

HOREA 15 noiembrie 2010 at 11:05

Ce initiativa oribila : alegerea primarilor de municipii, orase si comune intr-un singur tur de scrutin, urmand a fi desemnat castigator candidatul care obtine cel mai mare numar de voturi valabil exprimat. Ce tampenie, nu putea sa vina o asemanea initiativa decat de la javre portocalii. Daca avem 7 candidati la ” fotoliul de primar ” , ne putem trezi cu un primar care are mai putin de 15 % din voturi. ( dupa modelul Ion Dumitrel de la sefia CJ )

Comentariile sunt oprite