Rămâi conectat

Ştirea zilei

Parlamentarii să fie aleşi în funcţie de numărul cel mai mare de voturi obţinute

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Dup\ ce s\pt\[email protected] trecute, deputatul Corneliu Olar, ca ini]iator principal, al\turi de al]i [email protected]]iva colegi parlamentari, dar cu o sus]inere de semn\turi destul de serioas\ (peste 50 de senatori [i deputa]i PDL, dar [i PSD [i PNL [email protected] proiectele) a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputa]ilor dou\ proiecte de lege privind desemnarea `n viitor de c\tre primari a viceprimarilor din [email protected] consilierilor locali, precum [i alegerea primarilor de municipii, ora[e [i comune `ntr-un singur tur de scrutin, [email protected] a fi desemnat [email protected][tig\tor candidatul care ob]ine cel mai mare num\r de voturi valabil exprimate, zilele trecute a depus un nou proiect legislativ pentru alegerea senatorilor [i deputa]ilor `n Parlamentul [email protected] Iat\ ce se spune `n EXPUNEREA  DE  MOTIVE:
„Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i Senatului [i pentru modificarea [i completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorit\]ilor administra]iei publice locale, a Legii administra]iei publice locale nr.215/2001 [i a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali reglementeaz\ cadrul juridic general pentru organizarea [i desf\[urarea alegerii Camerei Deputa]ilor [i a Senatului. Prin  legea sus men]ionat\ s-a legiferat alegerea deputa]ilor [i senatorilor prin scrutin uninominal.
Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscrip]ii electorale la nivelul celor 41 de jude]e, o circumscrip]ie `n municipiul Bucure[ti [i o circumscrip]ie separat\ pentru [email protected] cu domiciliul `n afara [email protected] ~n cadrul fiec\reia dintre cele 43 de circumscrip]ii se constituie colegii uninominale. ~n Capitolul XI, Constatarea rezultatelor alegerilor, se reglementeaz\ modul de atribuire a mandatelor de deputat [i senator, care se realizeaz\ `n dou\ etape. Prin modul de atribuire a mandatelor `n dou\ etape [i procedura folosit\, la alegerile parlamentare din 2008, s-a ajuns `n situa]ia ca un candidat la func]ia de  deputat sau senator cu un num\r foarte mic de voturi valabil exprimate `n colegiu s\ primeasc\ mandatul de parlamentar, `n defavoarea celor cu un num\r de voturi foarte mare, ce dep\[ea 40 la sut\.
Prin propunerea legislativ\ anexat\, am eliminat elementul discriminatoriu [i anume, mandatul de parlamentar s\ se atribuie candida]ilor  care au ob]inut num\rul cel mai mare de voturi valabil exprimate `n colegiul uninominal `n care a candidat, bine`n]eles cu respectarea prevederilor art.47 alin.(2).
Fa]\ de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativ\ anexat\, pe care o supunem spre adoptare, `n procedur\ de urgen]\, Parlamentului”. (Semneaz\ ini]iatorii)
~n continuare iat\ [i textul proiectului legislativ:
LEGE
pentru modificarea [i completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i a Senatului [i pentru modificarea [i completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorit\]ilor administra]iei publice locale, a Legii administra]iei publice locale nr.215/2001 [i a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali
Parlamentul [email protected] adopt\ prezenta lege.
ARTICOL UNIC. – Legea pentru modificarea [i completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i a Senatului [i pentru modificarea [i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit\]ilor administra]iei publice locale, a Legii administra]iei publice locale nr.215/2001 [i a legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali, publicat\ `n Monitorul Oficial al [email protected], Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, se modific\ [i se completeaz\ dup\ cum urmeaz\:
1. La articolul 48, alineatul (1) se modific\ [i va avea urm\torul cuprins:
„Art.48. – (1) Dup\ primirea de la Biroul Electoral Central a constat\rii cu privire la partidele politice, alian]ele politice, alian]ele electorale [i organiza]iile cet\]enilor apar][email protected] minorit\]ilor na]ionale care `ntrunesc [i care nu `ntrunesc pragul electoral potrivit art.47 alin. (2), birourile electorale de circumscrip]ie procedeaz\ la repartizarea pe competitor electoral a mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscrip]ie electoral\”.
2. Alineatele (3) – (7) ale articolului 48 se abrog\.
3. La articolul 48, alineatele (10) [i (11) se modific\ [i vor avea urm\torul cuprins:
„(10) Atribuirea mandatelor de deputat [i senator se face la nivelul colegiilor uninominale [i la nivelul fiec\rei circumscrip]ii electorale.
(11) La nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candida]ilor care apar]in unui competitor electoral ce a `ntrunit pragul electoral potrivit art.47 alin. (2) [i care a ob]inut cel mai mare num\r de voturi valabil exprimate `n colegiul uninominal `n care au candidat.”
4. La articolul 48, dup\ alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11/1) cu urm\torul cuprins:
„(11/1) ~n caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la dou\ s\pt\[email protected] de la primul tur, la care vor participa numai candida]i din colegiile uninominale care se afl\ `n aceast\ situa]ie”
5. la articolul 48, alineatele (12)- (15) se abrog\.
La final mai men]ion\m faptul c\ [i acest proiect de lege a fost semnat de peste 50 de deputa]i [i senatori, `ndeosebi din partea PDL, dar [i din partea  PSD+PC [i PNL. Din jude]ul nostru al\turi de deputatul Corneliu Olar au semnat  senatorii  PDL Alexandru Pere[ [i Nicolae Dobra, precum [i deputatul PDL Clement Negru].
Tinu MATE{


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

3 iunie| Sute de participanți sunt așteptați la cea mai mare competiție ciclistă din România destinată doar copiilor, la Junior Bike Race Ciugud 2023

Suciu Andra-Ioana

Publicat

în

3 iunie| Sute de participanți sunt așteptați la cea mai mare competiție ciclistă din România destinată doar copiilor, la Junior Bike Race Ciugud 2023

Sute de participanți sunt așteptați, sâmbătă, 3 iunie 2023, la Junior Bike Race Ciugud, cea mai mare competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor. În concurs sunt înscriși 300 de copii, cu vârste între 3 și 14 ani, acesta fiind și numărul maxim permis de organizatori pentru buna desfășurare a competiției. Înscrierile au fost gratuite, iar locurile disponibile au fost ocupate în doar câteva zile după deschiderea concursului. Organizatorii s-au văzut nevoiți să suplimenteze numerele de concurs, întrucât cererea a fost extrem de mare.

Cei mici vor avea la dispoziție două trasee, în funcție de vârstă. Așadar, copiii sub 9 ani vor fi înscriși în „Traseul Iepurașilor” și vor avea de pedalat 550 de metri, cu o diferență de nivel de 5 metri. Pe „Traseul Lupișorilor” vor pedala copiii de peste 9 ani, fiecare categorie parcurgând un alt număr de ture din traseul de 1100 de metri lungime și 15 metri diferență de nivel. Copiii participanți vor putea concura doar cu cască de protecție, care trebuie purtată pe tot parcursul cursei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Junior Bike Race este cea mai importantă competiție ciclistă din România destinată exclusiv copiilor, la care pot participa copii cu vârste între 3 și 14 ani. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Ciugud în parteneriat cu Asociația Bicheru Cycling Alba Iulia și urmărește încurajarea copiilor în a petrece cât mai mult timp în aer liber, pe bicicletă, totodată punându-le la încercare și abilitățile de pedalat. Competiția este sprijinită și de Transilvania Nuts, CTC Store, Alpin 57 Lux, Antel, Dacia Market, Alba Sport Vision, Ballan Sportswear, Dechatlon, Foerch.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Afacerea unui bărbat din Alba care timp de 4 ani a adus droguri în țară și le-a vândut, „stricată” de procurorii DIICOT

Ziarul Unirea

Publicat

în

Afacerea unui bărbat din Alba care timp de 4 ani a adus droguri în țară și le-a vândut, „stricată” de procurorii DIICOT

Procurorii DIICOT au trimis în judecată un bărbat din Alba pentru săvârşirea infracţiunilor de introducere în țară de droguri de risc, fără drept, vânzare a drogurilor de risc, fără drept și deținere de droguri de risc pentru consumul propriu.

În cursul anilor 2019, 2020, 2021 și 2022 inculpatul ar fi introdus fără drept pe teritoriul României diferite cantități de cannabis pe care l-a procurat din afară, transportându-l la locuinţa sa. Apoi, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ar fi transportat, oferit și vândut cannabisul procurat către consumatori.

În perioada 2019 – 2022 ar fi deţinut fără drept în vederea consumului propriu cannabis la locuința sa din Ocna Mureș, iar la data de 10.06.2022 ar fi deținut în vederea distribuirii și consumului propriu 3,8 grame de cannabis.

Elit - Gustul Desăvârșit

Judecătorul constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

1 Iunie, Ziua Copilului: Cum a luat naștere sărbătoarea și ce semnificație are această dată

Ziarul Unirea

Publicat

în

1 Iunie, Ziua Copilului: Cum a luat naștere sărbătoarea și ce semnificație are această dată

Anual, la data de 1 IUNIE este sărbătorită Ziua internaţională pentru protejarea copilului, în 50 de ţări din lume. Ziua Internaţională a Copilului a fost proclamată de către Conferinţa Mondială pentru Bunăstarea Copiilor în 1925, iar apoi în 1954, 20 noiembrie a fost declarată Ziua Universală a Copilului.

Cum a apărut Ziua Copilului

Sărbătorirea unei zile dedicate copilului a fost propusă în 1925, la Conferinţa mondială pentru bunăstarea copiilor de la Geneva. Decizia instituirii unei zile pentru protecţia copiilor a fost adoptată de către Federaţia Democratică Internaţională a Femeilor, în cadrul unei sesiuni speciale din noiembrie 1949, desfăşurată la Moscova. La 14 decembrie 1954, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia nr. 836 pentru a proclama o Zi mondială a copilului.

Citește și: MESAJE frumoase, FELICITĂRI și URĂRI de La mulți ani pentru copii de ziua copilului din partea părinților, bunicilorMesaje de 1 iunie

Pornind de la convingerea că trebuie acordată o atenţie deosebită copiilor, care reprezintă generaţia de mâine, Adunarea a recomandat, cu acest prilej, ca începând din 1956, în toate ţările să fie instituită o Zi mondială a copilului, pentru ca ea să fie marcată „ca o zi a fraternităţii şi înţelegerii între copiii de pretutindeni, a activităţilor dedicate promovării idealurilor şi obiectivelor Cartei şi bunăstării copiilor din toată lumea, pentru întărirea şi lărgirea eforturilor pe care Naţiunile Unite le fac în favoarea copiilor din întreaga lume.

Elit - Gustul Desăvârșit

Rezoluţia recomanda guvernelor statelor membre să instituie o astfel de zi, la data pe care o considerau de cuviinţă, deci nu neapărat 1 iunie, dată la care este sărbătorită Ziua Copiluluiîn România. Organizaţia Naţiunilor Unite marchează această zi la 20 noiembrie, data la care au fost adoptate Declaraţia Drepturilor Copilului în 1959 şi Convenţia asupra Drepturilor Copilului, în 1989.

Când este sărbătorită Ziua Copilului în alte țări

Ziua Copilului este sărbătorită în peste 100 de state din lumea întreagă. Multe dintre state sărbătoresc Ziua Copilului pe 1 iunie și pe 20 noiembrie, însă copilăria este celebrată și la alte date.

 • Africa Centrală -Ziua Copilului este sărbătorită pe 25 decembrie
 • Albania- 1 iunie.
 • Argentina – sub denumirea ”Día del Niño”, Ziua Copilului se sărbătorește în a doua duminică din august.
 • Australia- 20 noiembrie.
 • Bazilia- 12 octombrie
 • Bulgaria- pe 1 iunie.
 • Canada- 20 noiembrie în fiecare an-
 • Cipru- 23 aprilie.
 • Columbia- Ziua Copilului este sărbătorită în ultimul weekend din luna aprilie.
 • Costa Rica- Ziua Copilului se sărbătorește pe 9 septembrie.
 • Cuba-în a treia duminică din iulie.
 • Ecuador- 1 iunie
 • Egipt- 20 noiembrie
 • Elveția -20 noiembrie.
 • El Salvador- 1 octombrie.
 • Rusia- 1 iunie.
 • Germania- 1 iunie
 • Guatemala- 1 octombrie.
 • India-14 noiembrie
 • Indonezia- 23 iulie.
 • Iran -8 octombrie
 • Israel- 19 octombrie.
 • Japonia- 5 mai,
 • Kazahstan- 1 iunie.
 • Laos
 • În Laos, Ziua Copilului este sărbătorită pe 1 iunie.
 • Malaysia- în ultima sâmbătă din octombrie.
 • Mexic- 30 aprilie.
 • Mongolia- 1 iunie.
 • Nigeria- 27 mai.
 • Pakistan- 20 noiembrie.
 • Palestina- 5 aprilie
 • Paraguay- 16 august
 • Peru- în a doua duminică din aprilie
 • Polonia- 1 iunie.
 • Portugalia – 1 iunie.
 • Republica Cehă-Ziua Copilului se sărbătorește pe 1 iunie
 • China -1 iunie
 • Coreea de Sud- 5 mai
 • Coreea de Nord- 2 iunie
 • Singapore – 1 octombrie
 • Slovacia- 1 iunie
 • Spania -în a doua duminică din luna mai
 • SUA- în prima duminică din iunie
 • Suedia-13 mai.
 • Ucraina- 1 iunie. A fost introdusă în Ucraina în 2009.
 • Ungaria- ultima duminică din luna mai.
Cum îşi pot sărbători copiii ziua, de 1 iunie?

Una dintre variante o reprezintă parcurile, unde cei mici se pot plimba cu bicicleta, rolele, trotineta. Toate parcurile din ţară au fost redeschise, însă nu şi locurile de joacă.

Pe 1 iunie se redeschide unul dintre cele mai renumite muzee din ţară: Muzeul Antipa. Pe pagina oficială, vizitatorii sunt anunţaţi vor fi trebui respectate toate măsurile de siguranţă impuse în timpul pandemiei.

Citește și: MESAJE, FELICITĂRI și URĂRI de La mulți ani pentru copii

Tot pe 1 iunie devine liber accesul în afara oraşului, aşa încât părinţii care au timp liber îi pot delecta pe cei mici cu o excursie la iarbă verde, la munte sau chiar la mare.

O altă variantă de divertisment ar fi spectacolele online difuzate de teatre. Dacă, înainte de pandemie, piesele de teatru pentru cei mici puteau fi urmărite doar din sală, acum acestea pot fi vizionate de absolut oricine are o conexiune la internet.

1 Iunie, Ziua Copilului, zi liberă în România

La 16 noiembrie 2016, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii prin care este modificat Codul muncii prin declararea zilei de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului ca sărbătoare legală în care nu se lucrează. Astfel, în 2017, pentru prima dată ziua de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului este zi liberă. Camera Deputaţilor a adoptat, în luna octombrie, legea prin care Ziua Copilului devine zi liberă nelucrătoare pentru români.

Legea a avut ca scop declarat încurajarea părinților să petreacă această zi cu copiii: ”Trăim într-o societate dominată de valori materiale. Lucrurile care ne presează sunt adesea prioritare și împingem involuntar spre finalul listei timpul pe care îl petrecem cu copiii. A acorda timp copiilor se transformă, de cele mai multe ori, într-un alt lucru adăugat pe lista cu lucruri de făcut. Petrecerea timpului cu copiii în weekend sau în vacanțe nu substituie faptul că în restul timpului le acordăm prea puțin din programul nostru. Pentru copii este important ca părinții să fie lângă ei în momentele pe care vor să le împărtășească”

Sursa: libertatea.ro digi24.ro mediafax.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare