Obligaţiile crescătorilor de animale şi ale autorităţilor locale pe timp de iarnă

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

    DSVSA Alba a ţinut să facă o serie de recomandări pentru crescătorii de animale, deţinătorii de animale de companie, transportatori, organizatorii de târguri şi autorităţi locale pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic şi căderi masive de zăpadă. Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial www.ansvsa.ro, pe fondul avertizărilor meteorologice pentru fenomene severe (temperaturi deosebit de scăzute, vânt puternic, căderi masive de zăpadă), DSVSA Alba le recomandă crescătorilor de animale: asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi zăpezii; asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ (în funcţie de specie, talie şi stare fiziologică) şi calitativ (prospeţime, raport energetic, etc.); verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare şi de furajare (se va acorda o deosebită atenţie în mod special instalaţiei de adăpare, având în vedere riscul de  îngheţ al acesteia). Totodată, se impune verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică. La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor precum şi la apariţia unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile amintite, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă. În cazul în care animalele de companie (câinii, pisicile, iepurii etc.) sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi un adăpost corespunzător, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi zăpezii.
lPorcii sunt sensibili la temperaturi scăzute
Pe de altă parte, transportatorii de animale vii trebuie să nu efectueze transporturi de animale în condiţii meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic şi căderi masive de zăpadă decât dacă este neapărat necesar. Ei sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile. Înainte de a pleca la drum, se verifică dacă există pe întreaga durată a transportului condiţii adecvate de microclimat în mijlocul de transport. La temperaturi scăzute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puţin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică. Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor, mai ales în cazul porcinelor, care sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care în timpul călătoriei temperatura ambientală coboară sub zero grade Celsius, este obligatoriu ca mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii. Bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiţia ca în mijlocul de transport să nu existe curenţi de aer rece, ovinele şi caprinele tunse recent nu trebuie expuse la temperaturi scăzute, ecvinele pot fi transportate şi în situaţia în care temperatura ambientală coboară sub -20 grade Celsius cu condiţia ca mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. O atenţie deosebită se acordă şi vitezei de transport, numărului de opriri precum şi vârstei animalelor transportate. Sistemul de ventilaţie trebuie să asigure distribuţia uniformă a aerului, iar autonomia lui trebuie să fie de cel puţin 4 ore, independent de funcţionarea motorului autovehiculului.     Din cauza condiţiilor meteorologice există riscul apariţiei stresului termic prin frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei şi totodată identificarea simptomelor acestuia. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, oripilaţie (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie şi somnolenţă şi colaps.
lTârgurile de animale vii trebuie să asigure condiţii de bunăstare
Şi organizatorii târgurilor în care se comercializează animale vii trebuie să respecte o serie de reguli. Padocurile unde sunt ţinute animalele în vederea comercializării trebuie să fie suficient de spaţioase pentru a asigura libertatea de mişcare minimă necesară animalelor cazate. Dacă numai o sursă limitată de apă potabilă este disponibilă, trebuie avute în vedere nevoile zilnice ale unui animal în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică. Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare astfel încât să evite orice suferinţă inutilă animalelor şi să asigure cel puţin standarde minime privitoare la bunăstarea animalelor deţinute. Conducerea ANSVSA a dispus DSVSA Alba să întreprindă demersurile necesare pentru informarea fermierilor, unităţilor administrative locale, transportatorilor şi altor  deţinători de animale, cu privire la măsurile specifice pentru asigurarea bunăstării animalelor în perioadele de iarnă în care se înregistrează condiţii meteorologice severe şi la responsabilităţile legale care le revin.
lSe interzice comercializarea legumelor şi fructelor la temperaturi negative
Consiliile locale trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere. Conform prevederilor legale, consiliile locale au obligaţia ca în adăposturile pentru animalele fără stăpân să se asigure respectarea normelor de protecţie a acestora, respectiv: cazarea, transportul şi îngrijirea corespunzătoare a acestora. DSVSA Alba organizează în această perioadă controale în ferme de animale din judeţ pentru verificarea respectării condiţiilor menţionate. De asemenea, DSVSA Alba organizează controale în toate pieţele agroalimentare şi la aprozare din judeţ, pentru a verifica modul de valorificare a fructelor şi legumelor, interzicând comercializarea acestora la temperaturi sub zero grade Celsius.
Robert GHERGU

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419