Ziarul Unirea

Obligaţii fiscale cu termen limită 15 martie

Până la data de 15 martie a.c., contribuabilii trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii fiscale. Astfel, 15 martie este termen limită pentru plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, ce trebuie achitată de orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public. Tot până la acelaşi termen trebuie onorate alte obligaţii: impozitul pe spectacole, plătit de orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România; depunerea on-line a jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă, de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare; depunerea declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, Formular 204, pentru anul 2010, de asociaţiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat; depunerea Situaţiei livrărilor de ţigarete pentru luna precedentă, de antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru astfel de produse; depunerea on-line a jurnalelor privind intrările/ieşirile de combustibil destinat utilizării exclusive pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă, de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare; depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice pentru luna precedentă, de operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final; depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă şi a Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă, de destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali, pentru livrări şi achiziţii intracomunitare de produse accizabile; depunerea situaţiei privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice în regim de scutire de accize, pentru luna precedentă, de operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final pentru aprovizionare cu produse energetice şi energie electrică utilizate pentru menţinerea capacităţii de producţie, pentru producţia combinată sau ca aditivi; depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi utilizările de produse energetice pentru luna precedentă, de operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final; transmiterea on-line a Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie şi de depozitare pentru luna precedentă, de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare; depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă, de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse supuse marcării; efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I din 2011, de contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare; depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de constituire şi plată la FNUASS pentru anul în curs, de persoanele care desfăşoară alte activităţi decât cele în baza unui contract individual de muncă, asupra veniturilor impozabile; efectuarea plăţii cotei de contribuţie de asigurări sociale de sănătate către FNUASS pentru trimestrul I din 2011, de persoanele care desfăşoară activităţi independente, asupra venitului estimat, de persoane care realizează venituri din agricultură şi silvicultură, cu excepţia celor care au calitatea de angajator sau care desfăşoară activităţi independente, sub nivelul salariului minim brut pe ţară. Contribuţia se stabileşte asupra sumei reprezentând o treime din salariul minim brut pe ţară pentru fiecare lună; efectuarea plăţii cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă, de asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă; depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri/servicii pentru luna precedentă, Formular 390, de contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 sau 153^1, care au efectuat în luna de raportare livrări, achiziţii intracomunitare de bunuri şi/sau servicii ori livrări de bunuri în cadrul unei operaţiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea a intervenit în luna de raportare; declaraţia Intrastat pentru luna precedentă, depusă de operatorii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt înregistraţi în scopuri de TVA (au cod de identificare fiscală); realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE; valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru societatea MATIAS GROUP S.R.L.

Comunicat de presă MATIAS GROUP S.R.L. anunță lansarea proiectul cu titlul ”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU PENTRU MATIAS GROUP S.R.L.”… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro