Modernizarea drumului vicinal Cocești, din comuna Avram Iancu: Investiția vizează acordul APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum vicinal Cocești, comună Avram Iancu, județul Alba”.

Infrastructura rutieră pe care dorim să o promovăm pentru modernizare prin acest proiect este în lungime de 1,242km și se găsește în domeniul public al comunei Avram Iancu ocupând o suprafață de 4374mp , aflată în intravilanul comunei. Instalaţiile existente în zona drumului nu sunt afectate de execuţia lucrărilor de modernizare a drumului.

Elit ELIT

Suprafața construită ocupată de drumul vicinal aflată în intravilan face parte din domeniului public al comunei Avram Iancu

Structura rutieră formată din: (drum cu o bandă pe toată lungimea, cu structură rutieră flexibilă):

  • Terasamentele constau în corectarea liniei roșii în profil longitudinal, acolo unde domeniul public permite.
  • Terasamente se execută cu excavatorul, și transportul pământului în rambleu iar surplusul în depozite
  • Reprofilarea platformei drumului prin scarificare la adâncimea de 10cm, urmată de nivelare și compactare
  • Structura rutieră 20cm piatră spartă în amestec optimal (0-63mm), 15cm material mărunt de carieră, așezat pe o zestre proprie de piatră spartă și balast în grosime de 10cm. Piatră se procură din carieră aflată în apropriere. Drum cu o bandă de circulație și stații de încrucișare pe toată lungimea ;
  • Șanțurile executate în teren categoria a treia pe toată lungimea, cu descărcarea în camere de cădere.
  • Podeţe tubulare corugate cu diametre de 400mm, 600 mm și podețe tip P2, transportate pe şantier cu autovehicule specializate; racordarea podetelor D600 mm cu terasamentele se va face prin timpane și camera de cădere cu fundații din beton C25/30 clasa de expunere XC4+XF3 și elevatii din beton 30/37 clasa de expunere XC4+XF4.
  • Apărări cosolidări –anrocamente de bolovani din piatră brută 0,5-1,5 t.
  • Lucrări accesorii: indicatoare

Prin această investiție, se facilitează și accesul populației din satele aparțînătoare comunei spre centrul comunei. Populația cu domiciliul permanent în satele aparținătoare comunei sunt deservite de drumul menționat

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419