Rămâi conectat

Politică Administrație

Miercuri, consilierii locali din Aiud vor supune votului nu mai puțin de 39 de proiecte de hotărâre. Vezi ordinea de zi!

Publicat

în

Miercuri, 29 mai, de la ora 14.00, consilierii locali din Aiud vor analiza și supune votului nu mai puțin de 39 de proiecte de hotărâre.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărârea privind transferul excedentului rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la capitolul 70.10 pe anul 2012 ca venit la bugetul local pe anul 2013.

2. Proiect de hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud la data de 31.12.2012.

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie la Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local la 31.12.2012.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Spitalului Municipal Aiud la 31.12.2012.

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al municipiului Aiud la 31.12.2012.

Publicitate

9. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului  pe teren pentru Asociaţia de Ajutorare Alianţa Handicapaţilor din România.

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiei pentru finanţări nerambursabile aprobată prin HCL nr. 222/2011.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din Municipiul Aiud în oraşul înfrăţit Ponte de Sor Portugalia.

12. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 262 din 19 decembrie 2012 de aprobare a Calendarului principalelor evenimente organizate direct de către Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Aiud în anul 2013.

13. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 55 din 27.03.2013 privind prelungirea termenului de folosinţă a terenului, în suprafaţă de 50 ha, cu destinaţia de păşune situat în parcela Hotmureş.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 44/2013 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud.

15. Proiect de hotărâre privind  analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe semestrul II 2012.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării numărului de personal şi a statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Instituţia Prefectului – Judeţul Alba şi Consiliul Local al Municipiului Aiud în vederea preluării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi eliberarea acestor documente la punctul de lucru din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Aiud.

Publicitate

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Aiud prin Consiliul Local al Municipiului Aiud pentru implementarea Programului – „Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizaţiei taxi atribuită transportatorului autorizat PFA More Ludovic.

21. Proiect de hotărâre privind retragerea unei autorizaţii taxi de la SC Dani On SRL, aprobată prin HCL nr.246/20.12.2011.

22. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Aiud pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului situat în Aiud, str. Cuza – Vodă, adiacent imobilului clădire – bar – terasă proprietatea SC Casa Oargă SRL, înscris în CF nr. 75748 Aiud, nr. top. 613/2/2, cu suprafaţa de 100 m2.

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a Bazei Sportive Aiud – Parc Municipal, imobil înscris în: CF 72248 Aiud, nr. 990/1/1/2, suprafaţa de 2300 mp, CF nr. 73910 Aiud, nr. top. 990/1/1/3 cu suprafaţa de 113 mp, CF 73909 Aiud, nr. top. 990/1/1/4, cu suprafaţa de 1151mp, cu destinaţia de “Centru Sportiv”.

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu construcţii situat în Aiud, str. Valea Aiudului, nr. 82, înscris în CF nr. 11872 Aiud, nr. top. 2520/3/2/2/1, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu suprafaţa de 452 m2 situat în Aiud, str. Vâlcele, nr. 2, înscris în CF nr. 71738  Aiud, nr. top. 71738, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului minim de vânzare prin licitaţie publică a terenului situat administrativ în Aiud, str. Kőrősi Csoma Şandor, nr. 14, cu suprafaţa de 391 m2, înscris în CF nr. 72495 Aiud, nr. top/cad. 72495.

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu suprafaţa de 1463 m2 situat în Aiud, str. Gării, înscris în CF nr. 79767 Aiud, nr. top./cad. 79767, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

Publicitate

29. Proiect de hotărâre privind  însuşirea patrimoniului public al Municipiului Aiud aprobat prin HCL nr. 63/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

30. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform articol. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru întocmirea planului de situaţie a imobilului teren cu nr. cad. 1730/1, având suprafaţa de 158450 m2 şi destinaţia „amenajare zonă de agrement şi pescuit sportiv”, situat administrativ în Aiud –„ Sub Genesis”.

32. Proiect de hotărâre privind  parcelarea şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului teren înscris în CF 74080 Aiud cu nr. cad. 195/1/1/1/1 altele – alei, trotuare, parcări şi spaţii verzi, situat în Aiud, str. Sergent Haţegan între blocurile C1, C2, C3 şi C5, proprietate privată a Municipiului Aiud.

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere asupra terenurilor aferente imobilelor construcţii din corpul B al Pieţei Agroalimentare “Dr. Constantin Hagea” Aiud.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Amenajare parc fotovoltaic – str. Herja, Municipiul Aiud.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Studiului de fezabilitate pentru investiţia Alimentare cu apă potabilă localitatea Gârbova de Jos – Municipiul Aiud, jud. Alba.

36. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului contractului  de închiriere nr.6/22.06.1995 aferent terenului situat în Aiud, str. Horea, nr.1

37. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.4 la HCL nr.235 din 28.11.2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013 în  Municipiul Aiud.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării delegaţiei municipiului Aiud şi a ansamblului folcloric “Doina Aiudului” la Festivalul Internaţional de Cultură şi Artă Sisli Turcia, în perioada 26 iunie – 03 iulie 2013.

Publicitate

39. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei comisiei de evaluare pentru achiziţiile publice de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare aferente obiectivului „Reabilitare structurală şi reparaţii capitale la Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud-AB-II-m-A-00171 – din Aiud, judeţul Alba ”.

Publicitate

Politică Administrație

Președintele României NU participă la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național. A preferat să transmită un mesaj scris

Publicat

în

Președintele României NU participă la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național. A preferat să transmită un mesaj scris

Președintele Klaus Iohannis nu va participa la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național, care va avea loc în București, dar și în alte orașe din țară. În schimb, Klaus Iohannis a ținut să transmită un mesaj scris cu această ocazie.

”Sărbătorim astăzi, 29 iulie, Ziua Imnului Național, moment cu puternice semnificații pentru toți românii.

Imnul Național al României – „Deșteaptă-te române!” – este unul dintre simbolurile care definesc tradiția, istoria și credințele națiunii noastre și reprezintă o expresie a redeșteptării naționale, a mândriei și a patriotismului, a libertății și a unității neamului românesc.

Versurile lui Andrei Mureșanu au căpătat în timp o încărcătură emoțională aparte și au insuflat demnitate, patriotism și curaj unor întregi generații în ultimii 173 de ani.

Poporul român s-a identificat cu strigătul de luptă „Acum ori niciodată” în momente de răscruce din istoria noastră, precum manifestările de exprimare a identității naționale a românilor de pretutindeni, care au culminat cu Unirea de la 1859, Războiul de Independență, Marea Unire de la 1918, cele două conflagrații mondiale și revolta anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987.

Intonarea sa spontană în timpul Revoluției Române din decembrie 1989 a readus în actualitate mesajul peren al acestui vechi cântec al tuturor românilor, de unitate și libertate, și a fundamentat decizia de instituire a acestuia drept Imn Național al României.

Este datoria noastră să-i onorăm pe toți înaintașii care s-au sacrificat pentru realizarea unității și păstrarea identității și demnității naționale și să cinstim cu onoare Imnul, expresie a celor mai pure sentimente patriotice ale poporului român.

Dragi români, să rămânem uniți în jurul simbolurilor naționale și să transmitem generațiilor viitoare înaltele idealuri ale neamului românesc, așa cum sunt surprinse în „Deșteaptă-te române!”.

La mulți ani Imnului Național!

La mulți ani, România!”, scrie Klaus Iohannis.

Publicitate
Citește mai mult

Politică Administrație

Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrările de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate

Publicat

în

Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrările de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate

„Am început lucrările de investiții pe strada Alcala de Henares. La acest moment aici nu există rețea de canalizare, locuitorii din zonă folosind fosele septice ca alternativă. Împreună cu partenerii noștri de la SC APA CTTA SA Alba Iulia vom urmări executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi, care să asigure o calitate ridicată a rețelei și o durată de viață mai mare a acesteia.

În total va fi vorba despre aproximativ 1060 m de rețea de canalizare, la care se adaugă evident racordurile și căminele necesare. O parte din rețeaua de canalizare, în lungime de 292 m, va deversa în căminul existent în B-dul Republicii (subtraversarea în lungime de 13 m se va executa prin foraj), iar o parte de rețea, în lungime de 768m, va deversa în căminul existent pe strada Gârda.
Prin proiect sunt propuse si realizarea racordurilor de canalizare în lungime totală de 120 m, inclusiv racordul de canalizare pentru viitorul ștrand de lângă Bazinul Olimpic.

Electrica Furnizare Discount

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la data de 29.06.2021, după ce au fost făcute și exproprierile necesare în zonă, iar valoarea contractului pentru lucrările privind canalizarea este de 1.951.521,60 lei cu TVA. Firma care va executa lucrările este SC AWE INFRA SRL Turda și îmi doresc o mobilizare adecvată, un raport corect și un disconfort cât mai mic pentru locuitorii din zonă. Fac un apel și la înțelegerea riveranilor pentru perioada următoare.

Introducere a canalizării este doar prima etapă în modernizarea străzii Alcala de Henares și crearea unei rute alternative la Calea Moților, pentru locuitorii din cartierele Micești și Orizont, cu descărcare la bazinul olimpic și în zona Gheorghe Șincai.
Lucrăm pentru Dumneavoastră și rezolvăm, rând pe rând, toate problemele.” transmite primarul Gabriel Pleșa prin intermediul mediului de socializare

Citește mai mult

Politică Administrație

AUR inițiază o lege anti-LGBT similară cu cea adoptată de Ungaria și criticată vehement de Comisia Europeană

Publicat

în

AUR inițiază o lege anti-LGBT similară cu cea adoptată de Ungaria și criticată vehement de Comisia Europeană

AUR inițiază demersurile pentru elaborarea unui legi care „să limiteze reprezentarea sau promovarea în rândul minorilor a homosexualităţii și a schimbării de sex”, în urma consultării efectuate în rândul membrilor și simpatizanților săi. „Prin acest demers suntem consecvenți cu pozițiile exprimate recent, de sprijinire a măsurilor similare adoptate de guvernul de la Budapesta”, transmite George Simion într-un comunicat.

„Peste 98% dintre membrii și simpatizanții noștri susțin necesitatea implementării urgente a unei astfel de legislații, menite să apere copiii din grădinițe și școli. Prin acest demers suntem consecvenți cu pozițiile exprimate recent, de sprijinire a măsurilor similare adoptate de guvernul de la Budapesta, urmând să avem consultări și cu ceilalți parteneri conservatori din Europa”, a declarat deputatul George Simion, co-președinte AUR.

„AUR susține familia și valorile creștine. Activiştii LGBTQI nu au ce căuta în școlile și în grădinițele din România. Vrem să ferim copiii românilor de expunerea la o propagandă nepotrivită pentru vârsta lor”, a subliniat senatorul Claudiu Târziu, co-președinte AUR. Biroul de presă al Alianței pentru Unirea Românilor

Electrica Furnizare Discount

Ungaria a adoptat legea care interzice „promovarea” homosexualității în rândul minorilor

Ungaria a adoptat în luna iunie un text de lege care interzice „promovarea” homosexualităţii în rândul minorilor, provocând îngrijorarea apărătorilor drepturilor omului, pe fondul înmulţirii restricţiilor impuse de către guvernul condus de Viktor Orban persoanelor LGBT.

Amendamentul a fost aprobat de 157 de deputaţi, între care cei ai partidului Fidesz la guvernare, în timpul unei sesiuni parlamentare transmise în direct la televiziune.

Comisia Europeană declanșează proceduri de infringement împotriva Ungariei și Poloniei, pentru modul în care tratează problemele LGBT

Comisia Europeană va declanșa proceduri de infringement împotriva Ungariei și Poloniei din cauza legislației anti-LGBT și a felului în care tratează aceste minorități, informează un comunicat de presă al CE. Budapesta și Varșovia vor avea două luni la dispoziție pentru a răspunde procedurilor inițate de Bruxelles.

Comisia Europeană a decis să înceapă procedurile legale împotriva noii legi anti-LGBTQ+ din Ungaria, anunță CE într-un comunicat. Este vorba de două proceduri separate de infringement, care vor stabili un termen de două luni pentru ca Ungaria să furnizeze un răspuns.

sursa: digi24.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2021 Ziarul Unirea