Rămâi conectat

Politică Administrație

Miercuri, 30 mai 2018: Ședința ordinară a Consiliului Local Cugir – Vezi proiectele înscrise pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

Primarul Adrian Teban a convoacat Consiliul Local al oraşului Cugir în şedinţă ordinară în ziua de miercuri, 30 mai 2018, ora 16:00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Cugir, cu următorul:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
– Aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2017 şi a vărsămintelor din profitul net realizat în anul 2017 la Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A;
– Aprobarea utilizarii sumei de 3.000.000 lei din excedentul inregistrat la 31.12.2017, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii dezvoltare;
– Aprobarea proiectului partenerial Şcoala de vară „Einen kreativen Sommer” şi suportarea cheltuielilor de transport din bugetul local;
– Aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Cugir la 31.03.2018;
– Rectificarea bugetului local al orașului Cugir pe anul 2018;
– Însuşirea Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară, depus de reclamanta Bulzan Ioana Maria în dosarul civil nr. 2074/176/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Alba-Iulia;
– Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Alb Gheorghe şi Alb Luminiţa – Eleonora a terenului aferent construcţiei – casă de locuit situată în oraş Cugir, str. Suseni, nr.11, jud. Alba;
– Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Hălălai Isidor şi Hălălai Floarea a terenului aferent construcţiei-casă de locuit situat în Cugir, str. Primăverii, nr. 14, jud. Alba;
– Modificarea Anexei 1, CAP. IV – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, art.475, alin.2 – Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare și Anexei 4, Secțiunea A, nr.crt.21 din HCL nr.nr. 217/2017 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2018;
– Acordul de principiu pentru cumpărarea terenului în suprafaţă de 108 mp identificat în CF nr.15205/Cugir 72519, nr. Cadastral: top 552/4/3/4 situat administrativ în oraşul Cugir, str. Alexandru Sahia, nr. 4;
– Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strazi: Șureanu, Dealului, Merilor si Tractoristului din Cugir”;
-Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii aferenti pentru obiectivul de investiţie,,Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructura educationala pentru invatamantul general la Scoala Gimnaziala nr.3 Cugir, jud. Alba”;
-Modificarea Anexei la HCL nr.22/2018 prin are s-a aprobat Programul anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Cugir, în condițiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2018;
– Înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al orașului Cugir – domeniul public, pentru 3 imobile – străzi din orașul Cugir;
-Modificarea indemnizației fixa lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA, aprobată prin HCL nr.204/2017;
– Aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Cugir și serviciile publice din subordinea Consiliului local al orașului Cugir;
– Înființarea Unităţii proiectului „INCLUZIV – investiţie europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir”, Cod SMIS 113656 pentru partenerul Serviciul Public de Asistență Socială Cugir;
– Modificarea componenței Comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului Orășenesc Cugir și a Comisiei de solutionare a contestațiilor, constituite prin HCL nr.100/2017;

II.Informare privind actele normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 26.03.2018-25.05.2018;

III.Informare privind modul de soluționare a cauzelor în lunile aprilie-mai 2018;
IV.Întrebări, interpelări, declarații politice;

(C.P.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Donald Trump a devenit OFICIAL candidatul Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din SUA

Unirea Ziarul

Publicat

în

Donald Trump a devenit OFICIAL candidatul Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din SUA Partidul Republican l-a nominalizat oficial luni pe Donald Trump drept candidat al său la preşedinţie pentru scrutinul prezidenţial din 5 noiembrie, informează Reuters. Anunţul a fost făcut în cadrul convenţiei naţionale a Partidului Republican, care se desfăşoară între 15-18 iulie în Milwaukee, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea