Rămâi conectat

Ştirea zilei

Mesajul ÎPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște 2021: „Har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi părintească binecuvântare!”

Publicat

în

Mesajul ÎPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște 2021: „Har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi părintească binecuvântare!”

Viaţa şi lucrarea de mântuire a Domnului nostru Iisus Hristos nu se încheie cu moartea şi îngroparea Sa, în Vinerea dramatică a Pătimirilor Sale.

Peste trei zile, în zorii acelei Duminici memorabile, Mântuitorul nostru Se ridică biruitor din mormânt, trecând cu trupul Său din moarte la viaţă. Învierea Domnului este sărbătoarea sărbătorilor, evenimentul de o importanţă majoră pentru credinţa creştină (cf. I Cor. 15, 14-22). Din acest motiv, o cântare pascală invită cerul şi pământul la bucurie entuziastă, „pentru că a înviat Hristos, bucuria cea veşnică”.

Învierea din morţi a veşnicului Răscumpărător este cea mai mare şi mai uimitoare minune a Sa, dar este şi dovada cea mai puternică despre dumnezeirea Sa. Din păcate, în timpurile moderne, s-au ridicat unii oameni raţionalişti care contestă Învierea lui Hristos, socotind-o un mit. Noi, însă, îi credem pe Apostolii Domnului Iisus, care s-au prezentat drept „martori ai Învierii Lui” (Fapte 1, 22), afirmând că „pe Începătorul vieţii Dumnezeu L-a înviat din morţi” (Fapte 3, 15). În Sfânta Scriptură, avem dovezi care atestă realitatea Învierii Mântuitorului nostru.  

Elit - Gustul Desăvârșit

Citește și: Paște fericit • Mesaje de Paște • Urări de Paște • Felicitări de Paște care pot fi trimis prin SMS de Sfintele Paști

Dreptmăritori creştini,

Adevărul Învierii lui Hristos este dovedit, în primul rând, de Mormântul gol din Ierusalim. Mai marii preoţilor, ştiind că Iisus spusese că după trei zile Se va scula din morţi, au cerut guvernatorului Pilat să pună pază la mormânt. Când mironosiţele au venit aici cu aromate, un înger le dă vestea Învierii şi le arată mormântul gol. Soldaţii romani venind în cetate au raportat căpeteniilor iudeilor Învierea Celui pe Care-L păziseră la mormânt. Atunci, conducătorii religioşi i-au mituit pe soldaţi ca să lanseze zvonul că, pe când ei dormeau, ucenicii au furat trupul lui Iisus din mormânt. Dacă străjerii dormeau, de unde au ştiut ei că L-au furat ucenicii? Cine, oare, ar fi îndrăznit să se apropie de un mormânt bine păzit şi sigilat? Dacă ucenicii l-au furat, cum s-ar mai explica elanul şi certitudinea lor în dumnezeirea Celui pe Care, de acum înainte, Îl vor propovădui, fără frică, drept biruitor al morţii?

Citește și: Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox și cel catolic în următorii ani: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

În al doilea rând, realitatea ridicării lui Hristos din morți este confirmată de numeroasele Sale arătări, după Înviere. În dimineața zilei de duminică, El S-a arătat femeilor purtătoare de mir (Mt. 28, 9-10). În aceeaşi zi, S-a arătat lui Luca şi lui Cleopa spre Emaus (Lc. 24, 13-32). Spre seară, S-a arătat Apostolilor în lipsa lui Toma (In. 20, 21-25). După opt zile, S-a arătat Apostolilor în prezenţa lui Toma (In. 20, 26-29). Iisus S-a mai arătat unora dintre Apostoli la Marea Tiberiadei (In. 21, 1-14). De asemenea, „S-a arătat la peste cinci sute de fraţi” (I Cor. 15, 6) şi, în sfârşit, după câţiva ani, S-a arătat lui Saul din Tars, viitorul Apostol Pavel (I Cor. 15, 8). Apostolii au fost pe deplin convinşi, prin propriile lor simţuri, că nu au înaintea lor o nălucă, ci o fiinţă corporală, Îl au pe Hristos Cel înviat. Aşadar, Învierea nu este legendă, iluzie ori halucinaţie a ucenicilor, ci un fapt real.

Despre realitatea Învierii Domnului vorbesc, în al treilea rând, mărturiile şi predica Sfinţilor Apostoli. Văzându-L înviat, aceştia au considerat că au datoria să mărturisească adevărul Învierii lui Hristos, în orice împrejurări, indiferent de consecinţele pe care urmau să le suporte. Sfântul Apostol Petru spunea: „Dumnezeu L-a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi Îi suntem martori” (Fapte 2, 32). Când membrii Sinedriului i-au oprit să înveţe în numele lui Iisus, Apostolii Petru şi Ioan au răspuns: „Noi nu putem să nu vorbim despre cele ce am văzut şi am auzit” (Fapte 4, 20). Din oameni cuprinşi de frică, neîncredere şi îndoială, Apostolii sunt transformaţi în oameni plini de curaj, încrezători şi convinşi total de realitatea Învierii şi de dumnezeirea Celui înviat. O astfel de convingere manifestă şi Sfântul Apostol Pavel în Areopagul Atenei, când vorbeşte despre Învierea lui Hristos (cf. Fapte 17, 31). În ciuda persecuţiilor la care sunt supuşi ucenicii Domnului, nimic nu poate să-i abată de la misiunea sfântă.

Citește și: Obiceiuri, tradiții și superstiții românești de Paște

În al patrulea rând, adevărul Învierii lui Hristos îl atestă Lumina care coboară din cer, în fiecare an, la Sfântul Mormânt. După rugăciunea smerită, făcută acolo de către Patriarhul Ierusalimului, prin cupola marii Bazilici, se revarsă de sus, ca un fulger puternic, Lumina Dumnezeului Celui viu. O rază subţire de foc, intrând înăuntrul Mormântului, aprinde lumânările şi candelele, încât cripta întunecată se umple de flăcări cereşti. Ieşind în faţa credincioşilor cu făclii aprinse, Părintele Patriarh le zice: „Veniţi de luaţi lumină!”, în timp ce focul continuă să coboare din cer peste mulţimile care freamătă. În dangătul duios al clopotelor, Lumina sfântă pe care au primit-o se răspândeşte rapid şi întreaga biserică devine, numaidecât, o mare de foc. Pentru câteva minute, Lumina îşi menţine caracterul divin, adică nu arde. Credincioşii o pot atinge umplându-se de bucurie, de pace şi de energii necreate. Izvorând din trupul preamărit al lui Hristos, Lumina întrece orice speculaţie sau interpretare ştiinţifică. Ea este dovada incontestabilă a realităţilor cereşti supranaturale, dovada Învierii Celui Ce este „Lumina cea adevărată” (In. 1, 9).

Iubiţi credincioşi,

Anul 2021 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul. Ştiind că Învierea lui Hristos este garanţia propriei noastre învieri, se cuvine „să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei adormiţi, să aducem jertfe nesângeroase şi să dăm milostenii pentru ei, deoarece sunt neputincioşi să mai facă ceva pentru mântuirea lor”, cum ne îndeamnă Sfântul Nectarie din Eghina. Totodată, ni se cere să avem grijă de mormintele scumpilor noştri răposaţi, aflate în cimitir, acesta fiind locul lor de odihnă sau dormitorul lor. De aici, la glasul trâmbiţei învierii de obşte, se vor trezi din somnul morţii. Iată de ce Sfântul Ioan Gură de Aur adresează fiecărui creştin aceste cuvinte: „Dacă pentru tine învierea nu e un basm, nu boci! Dacă tu crezi în înviere, nu lăcrima! Iar dacă lăcrimezi, cum vei putea convinge pe păgân că tu crezi în înviere?”.

Credința în Învierea Mântuitorului ne-a fost far călăuzitor, nouă, românilor, şi ne-a ţinut mereu în comuniune iubitoare cu înaintaşii noştri adormiţi în Domnul. În acelaşi timp, ne-a dat imbold să păstrăm zestrea spirituală pe care ei ne-au lăsat-o. Astăzi, când ura, egoismul şi violenţa tulbură ca niciodată întreaga planetă, numai speranţa învierii noastre din morţi ne oferă tăria necesară să înfruntăm avalanşa răutăţilor şi a crizelor de tot felul. Astăzi, când iureşul nimicitor se extinde pretutindeni, izbânda o găsim în Hristos, Care le ţine pe toate sub control, o găsim în Biserica Sa cea nebiruită de porţile iadului (cf. Mt. 16, 18), o adevărată cetate de scăpare şi o sursă nesecată de înnoire universală. Vrăjmaşilor umanităţii, duhurilor răutăţii şi lumii decadente Biruitorul morţii le spune răspicat: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă; Iată, Eu pe toate le fac noi” (Apoc. 1, 17; 21, 5). Vă doresc tuturor un Paşte binecuvântat şi cu alese împliniri!

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† IRINEU

Arhiepiscop al Alba Iuliei


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

BACALAUREAT 2022, sesiunea specială: ASTĂZI are loc proba obligatorie a profilului. CALENDAR

Publicat

în

BACALAUREAT 2022, sesiunea specială: ASTĂZI are loc proba obligatorie a profilului

Bacalaureatul 2022, sesiunea specială, continuă astăzi, 19 mai, cu proba obligatorie a profilului, pentru elevii olimpici din România.

Această sesiune este pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de Bacalaureat 2022.

 • Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen se face în zilele de 9 și 10 mai.

În perioada 12-13 mai 2022 are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Proba pentru competențele digitale este programată pe 16 și 17 mai.

Elit - Gustul Desăvârșit

Candidații vor susține proba scrisă la Limba și literatura română pe data de 18 mai. Proba obligatorie a profilului este pe 19 mai, iar pe 20 mai – proba la alegere a profilului și specializării.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 26 mai. Contestațiile se vor depune în aceeași zi, între orele 12-14.

Iată calendarul oficial al sesiunii speciale a examenului de BAC 2022:

 • 9-10 mai 2022: Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen
 • 11 mai 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 12-13 mai 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 16-17 mai 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 17 mai 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 18 mai 2022: Limba și literatura română — proba E)a) — proba scrisă
 • 19 mai 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E)c) — proba scrisă
 • 20 mai 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E)d) — proba scrisă
 • 23 mai 2022: Limba și literatura maternă — proba E)b) — proba scrisă
 • 26 mai 2022: Afișarea rezultatelor până la ora 12.00
  • Depunerea contestațiilor (între orele 12.00 și 14.00)
 • 26-29 mai 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 29 mai 2022: Afișarea rezultatelor finale

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Alba Iulia, în top 10 al orașelor în merită să trăiești: Care este orașul cu cel mai multe de oferit

Publicat

în

Alba, în top 10 al orașelor în merită să trăiești: Care este orașul cu cel mai multe de oferit

Potrivit unui top 10 al orașelor din România în care merită să trăiești, municipiul Alba Iulia se află pe locul al patrulea, chiar înainte de Cluj Napoca.

Clasamentul a fost realizat după ce românii din orașele de peste 30.000 de locuitori au dat note localităților în care trăiesc, în funcție de criterii precum siguranța, spațiile verzi, costul vieții, curățenie, administrație, trafic, soluții de smart city și calitatea vieții.

10. Timișoara

Elit - Gustul Desăvârșit

Locuitorii Timișoarei sunt mulțumiți de siguranța, calitatea vieții și spațiile verzi ale orașului, dar nu apreciază la fel de mult administrația, traficul sau curățenia.

9. Craiova

Craiova a intrat în top 10, pentru că locuitorii apreciază siguranța, spațiile verzi și calitatea vieții, dar nu văd cu ochi buni administrația, traficul și funcțiile de smart city.

8. Iași

În Iași, locuitorii sunt mulțumiți de aspecte precum siguranța, calitatea vieții și curățenia, însă apreciază mai puțin traficul, administrația și funcțiile de smart city.

7. Baia Mare

Baia Mare primește apreciere pentru costul vieții, siguranță și curățenie, dar nu și pentru calitatea administrației, trafic și funcțiile de smart city.

6. Brașov

Brașovenii sunt mulțumiți de siguranța, calitatea vieții și curățenia orașului. Administrația, spațiile verzi, traficul și funcțiile smart îi nemulțumesc pe locuitori.

5. Cluj-Napoca

În Cluj, locuitorii sunt mândri de orașul lor. Note mari au dat pentru calitatea vieții și funcțiile de smart city. Totuși, orașul nu stă prea bine în ceea ce privește traficul și costul vieții.

4. Alba-Iulia

Alba Iulia stă bine la siguranță, costul și calitatea vieții, dar nu și la administrație și spații verzi. Aici, locuitorii sunt în mare parte mulțumiți, dar nu foarte entuziaști în vreo privință.

3. Târgoviște

Târgoviște se află pe locul 3 pentru costul vieții, siguranță și calitatea vieții. Mai puțin bine stă la partea de smart city și trafic.

2. Sibiu

Pitorescul Sibiu este foarte apreciat de locuitorii lui, fiind și primul din țară care și-a renovat centrul vechi. Astfel, a ajuns să fie foarte aproape de nivelul orașelor europene.

1. Oradea

Oradea este fruntaș în acest top, pentru că locuitorii lui i-au dat cele mai mari note. La toate capitolele, punctajele date de orădeni au fost foarte mari.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| Maia Morgenstern la Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, Alba Iulia: „De la poveste începe totul și în povești mă refugiez”

Publicat

în

VIDEO| Maia Morgenstern la Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, Alba Iulia: „De la poveste începe totul și în povești mă refugiez”

Miercuri, 18 mai, marii actori ai teatrului românesc Maia Morgenstern și Horațiu Mălăele, sunt capetele de afiș în cea de-a patra zi a Festivalui Internațional de Teatru „Povești”, de la Alba Iulia.

De la ora 12.30, Maia Morgenstern a vorbit și a răspuns întrebărilor celor prezenți la Art Cafe despre povești, despre importanța acestora.

„De la poveste începe totul și în povești mă refugiez. De altfel spectacolul care a avut onoarea de a fi invitat la festival, este despre poveștile mele, care vin la suprafață, povești pe care aproape nu le mai recunosc, povești uitate. Gustul, mirosul, senzațiile, sunetul, aduc la suprafață povești dintr-o tinerețe de mult uitată, dintr-o copilărie de acum pierdută aș putea spune, dar ea se întoarce cumva și o retrăiesc în felul ăsta”, a spus Maia Morgenstern.

Elit - Gustul Desăvârșit

Întrebată ce tehnici folosește pentru pentru a construi poveștile din spectacol, marea actriță a oferit un răspuns savuros, spre amuzamentul celor prezenți: „Nu știu, habar n-am. Nu sunt scriitor și nici nu mă încearcă ambiția asta. Desigur că o să puteți recunoaște într-o poveste sau alta ce ma influențează.”

Spectacolul la care am învățat cel mai greu textul a fost „NU SUNT EU”. Fără o repetiție, două înainte nu intru pe scenă, mai ales fiind autorul în sală”

În spectacolul-confesiune NU SUNT EU, Maia Morgenstern împărtășește cu tandrețe, nostalgie și umor povești din copilărie și carieră.

Imaginea părinților, „amintirea lor veșnic binecuvântată” și lecțiile prețioase despre demnitate și onoare conturează un tablou emoționant în destinul creator al unei artiste de excepție. Timp de o oră și jumătate, însoțiți de muzica live, spectatorii vor fi purtați într-un carusel al amintirilor, confidenți de încredere pentru secrete nemărturisite până acum, părtași ai bucuriilor mici și mari, martori ai unor situații nedrepte prin care „o elevă ce nu voia altceva decât să fie cum sunt ceilalți copii” a fost nevoită să treacă, notează teatruldramaturgilor.ro.

„În ziua în care am îmbătrânit, am plâns. Un pic. Știu eu de ce. În ziua în care am îmbătrânit, am obosit un pic. Am respirat greu și m-am rezemat de un copac. Am respirat și am uitat unde am plecat. Și-am râs, nu știu de ce. A fost frumos.”

PROGRAM MIERCURI, 18 MAI 2022

10:00 ORICE ȘOARECE IUBEȘTE CAȘCAVALUL, regia Béres László

Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara
Spectacol de teatru pentru copii / 3+
Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 60 min.

11:00 AVENTURILE LUI CHIȚ MIȚ, regia Georgeta Lozincă

Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu Mureș
Spectacol de teatru pentru copii / 4+
Casa de Cultură a Studenților / 45 min.

11:00 ȚINUTUL DE VIS AL LUI KIBUKI

Kabaré Púpala Marionetas, Germania
Spectacol non-verbal pentru copii / 3+
Liceul Sf. Iosif Alba Iulia / 40 min.

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă
Art Cafe

12:30 NU SUNT EU, de Maia Morgenstern

Lansare de carte
Art Cafe / 30 min

18:00 – 20:00
Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator: prof.univ.dr. Ștefania Cenean
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor
Foaier Casa de Cultură a Studenților

18:00 NU SUNT EU. Maia Morgenstern, O biografie, direcția de scenă Victor Ioan Frunză

Teatrul Dramaturgilor Români București
One-woman show / 12+
Casa de Cultură a Studenților / 1h 40 min.

20:00 TACHE, IANKE ȘI CADÂR, regia Horațiu Mălăele

Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra București
Spectacol de teatru / 14+
Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 20 min.

21:30 O POVESTE CAM CIUDATĂ și alte două povestiri
POEZII ȘI VORBE-N VÂNT, de Horațiu Mălăele

Lansare de carte
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor / 30 min


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare