Rămâi conectat

Ştirea zilei

Mesajul Cadinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, cu ocazia Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos

Publicat

în

PF Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică a transmis un mesaj tuturor credincioșilor cu ocazia unei mari sărbători, Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru Isus Cristos, în care celebrăm Taina Pruncului Sfânt din ieslea Betleemului, este în acest an mângâierea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru omenirea atât de încercată din cauza pandemiei.

Cerul ne vorbește și ne oferă speranța de care avem atât de multă nevoie: Nimeni nu este singur! Nimeni nu este părăsit! Toți suntem iubiți de Tatăl ceresc! În Isus Cristos, Dumnezeu a devenit Emanuel (Matei 1,23), adică Dumnezeu cu noi! Tresaltă sufletele noastre știind, prin credință, că Domnul vine și ne pregătim pentru a-L primi în viața noastră și în familie, în spitale și în casele de copii, în casele persoanelor vârstnice și peste tot unde creștinii își deschid ușa inimii! Mai mult, Pruncul se naște în inimile celor lipsiți de adăpost, înfometați și înfrigurați, trăind în ei și prin ei nedreptatea indiferenței crude a societății!

Electrica Furnizare Discount

Citește și: Mesaje de Anul Nou 2021. Urari de Anul Nou 2021. Felicitari de Anul nou 2021. Mesaje de Revelion 2021. SMS de Anul Nou 2021

Lumea întreagă era și este în așteptare, precum odinioară plini de speranță, Profeții Legii Vechi așteptau venirea lui Mesia: „Picuraţi rouă de sus, voi ceruri, şi norii să reverse în ploaie dreptatea! Pământul să se deschidă şi să odrăslească mântuirea” (Isaia 45,8). Întreaga noastră viață este un drum al Magilor, o căutare a Pruncului Dumnezeiesc. Pe acest drum nu suntem singuri: precum Magii de la Răsărit, îl parcurgem și noi călăuziți fiind de Steaua harului, însoțiți de Preasfânta Fecioară, Maica Pruncului de la Betleem, de figurile luminoase ale sfinților, dar și de rugăciunile pline de speranță ale Bisericii întregi.
În contextul situației actuale, cu toții simțim mai acut fragilitatea propriei vieți, precum și teamă și îngrijorare pentru sănătatea proprie și a semenilor noștri. Totodată, anul 2020 pe care l-am străbătut, ne-a dezvăluit cât de importantă este relația cu Dumnezeu, prezența Sa în sufletele și în familiile noastre, fiorul tainic al rugăciunii rostite din adâncul inimii. Împreună am redescoperit poate mai mult valoarea compasiunii și a slujirii aproapelui, am conștientizat ceea ce este esențial și cu adevărat valoros în existența noastră. Mai mult, dificultatea participării fizice la Sfânta Liturghie a accentuat în suflete dragostea față de Cristos și dorul după Sfânta Euharistie.

Iubiți frați întru Cristos,

Și în acest an, Postul Crăciunului a fost un timp al harului și al pregătirii spirituale, al purificării și al primenirii sufletești, al rugăciunii intense și al milostivirii față de aproapele, pentru ca Nașterea Domnului să se petreacă în noi înșine iar noi să creștem în harul lui Dumnezeu, devenind fiii Tatălui ceresc în Fiul Său preaiubit. Dumnezeu a ales calea omului prin Întrupare. Lecția atotputerniciei lui Dumnezeu, înfăptuită prin umilință și dragoste, ne învață ce înseamnă să fim cu adevărat oameni și ne arată înălțimea demnității noastre. Să alegem și noi calea lui Dumnezeu, pășind pe drumul sfințirii și umanizând lumea noastră prin iubire!

Citește și: MESAJE de CRACIUN. Urări de Crăciun. Felicitări de Crăciun. SMS de Crăciun

Taina cea Mare a întrupării Cuvântului Veșnic se deschide și devine accesibilă oamenilor prin credință, dar totodată rezonează intim cu adâncul sufletului omenesc. Providența a rânduit ca această Sărbătoare să fie trăită iarna, când afară este rece și noi ne dorim căldura care susține viața, când nopțile sunt lungi și noi tânjim după lumină. Iar zăpada, prin albul ei imaculat, trezește în noi nostalgia purității morale și spirituale. Dumnezeu nu întârzie să vină în întâmpinarea așteptărilor noastre și, mai mult decât atât, le împlinește la un nivel ce depășește puterea de înțelegere a minții omenești. Dacă în general nașterea unui copil umple familia și casa de bucurie și seninătate, copilul fiind și o făgăduință pentru viitorul societății, nașterea lui Isus se petrece ca împlinire a promisiunii de mântuire a lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate, răspândind lumina fără de apus, focul iubirii divine și viața veșnică:

„Din cer Cuvântul, În trup se arată.
Noaptea din lume, zi se face îndată!”

Betleemul vine să ne trezească din amorțeală: în acea noapte de vis, cea mai frumoasă dintre nopți, Dumnezeu Cel Preaînalt se face mic, se face vulnerabil, pentru ca noi să ne putem apropia de El nu cu frică și cutremur, ci cu încredere, cu duioșie. Precum ne scrie Sfântul Augustin: „Trezeşte-te, omule: pentru tine, Dumnezeu s-a făcut om… Ai fi fost mort pentru totdeauna dacă El nu s-ar fi născut în timp” (Predici, 185).

Dar ce este acest eveniment ascuns în inima nopții și pe care nimeni nu-l observă, cu excepția câtorva păstori, care încurajați de îngeri vin să se închine Pruncului înfășat în iesle? Dacă în toate sistemele religioase omul încearcă să se apropie de divinitate pe diferite căi, în creștinism Dumnezeu este cel care vine în întâmpinarea omului, Dumnezeu este Cel care se apropie de om, Dumnezeu se face om pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Dumnezeu își așază cortul Său în mijlocul familiei umane, care devine în felul acesta familia Lui. Pământul oamenilor devine casa lui Dumnezeu, iar Betleemul ne deschide inima lui Dumnezeu. Nașterea Fiului, din Fecioara Sfântă, aduce o speranță nouă întregii omeniri: „Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină va străluci peste voi. Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia (9, 1.5).

Citește și: MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări de Sf Ion. Felicitări de Sfântul Ioan. Mesaje de „La mulţi ani” care pot fi trimis prin SMS de Sfântul Ioan Botezătorul

Pruncul de la Betleem, plăpând și neajutorat, născut într-o noapte rece de decembrie, vine spre a dezvălui celor mari și mândri ai acestei lumi, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu; vine să ne descopere gingășia și purtarea de grijă a Părintelui față de copiii Săi: Astăzi vi s-a născut un Mântuitor.

Pruncul de la Betleem aduce cu Sine bucuria mântuirii creației. El a venit pentru noi și pentru mulți, spre iertarea păcatelor. De aceea, Crăciunul în fiecare an ne pune în mod inexorabil în fața unei alegeri: de a fi hangii, și de a nu găsi loc pentru Sfânta Familie în casele noastre, sau de a fi păstori, păzind oițele, ascultători fiind la glasul îngerilor, minunați și înspăimântați de acel Gloria in excelsis Deo și de lumina acelei Stele misterioase. De a fi Magi care îl caută neobosiți pe Mesia, sau de a fi Irozi, deranjați sau speriați de un Prunc înfășat culcat în iesle.

În ieslea Betleemului, Acela pe care „nimeni nu L-a văzut vreodată”, așa cum citim prologul Evangheliei Sfântului Ioan (1,18), se lasă văzut și se lasă atins. În sfânta noapte de Crăciun, abisul care separă realitatea lui Dumnezeu de realitatea omului este abolit. Dumnezeu se face om, rămânând totodată Dumnezeul Cel Atotputernic.

Dragi credincioși,

Noaptea sfântă de Crăciun este noaptea când fiecăruia dintre noi i se dăruiește un Prunc nou născut, pentru ca fiecare să renască. Acest Prunc vine între oameni pentru a transforma omenirea întreagă. Noaptea luminoasă a Învierii Mântuitorului nu ar fi fost posibilă fără această noapte a venirii lui Mesia între ai Săi. Astăzi, mai mult decât oricând, omenirea întreagă are nevoie să fie mântuită. Descoperirile științei, promisiunile societății în care trăim, izolarea și însingurarea în care oamenii de pe întreg mapamondul se află de mai multe luni, ne spun toate că avem nevoie de Mântuitorul, de pacea pe care numai El ne-o poate dărui. Avem nevoie să fim mântuiți uneori și de noi înșine.

Să ne bucurăm de acest Praznic luminos iar colindele, în dulcea limbă românească și pe tonalitățile duioase născute de veacuri din freamătul de credință al neamului, să răsune ca mărturie a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră! Chiar dacă în acest an nu vom putea împlini datina colindatului din casă în casă, avem convingerea că îngerii, sfinții și Fericiții Episcopi martiri se vor îngriji de împletirea colindelor tuturor într-un armonios imn de recunoștință adus lui Dumnezeu.

Precum scria fericitul Cardinal Iuliu Hossu, vestitorul Marii Uniri, suflet nobil şi ales, dăruit Domnului prin martiriu pentru credinţă, arătând faptul că în lungii ani de detenţie şi domiciliu obligatoriu (1948-1970) sub prigoana comunistă, avea ca mângâiere sufletească amintirea colindei sale preferate:

„Când fost-a Prunc micuţ Isus
în grădiniţă El şi-a pus
un trandafir, cu gând curat,
să aibă flori de-ncununat”.

Această colindă, scrie fericitul Iuliu Hossu, „atât de scumpă şi izvor de atâta emoţie sufletească, doresc s-o las aici, scumpilor mei preoţi şi credincioşi, de amintire a emoţiilor sufleteşti şi a mângâierilor sorbite din ea şi la Dragoslavele, şi apoi în toate zilele, în cursul Căii Crucii de care ne-am învrednicit”.

Biserica Română Unită cu Roma a cunoscut bine bucuria Crăciunului în timpurile prigoanei comuniste și certitudinea prezenței Domnului atunci când lumea părea că o uitase. În numele acestei Biserici iubite de Dumnezeu, adresăm tuturor ierarhilor, preoților, călugărilor și călugărițelor, credincioșilor greco-catolici și întregului popor român un mesaj de speranță. Vă purtăm în inimă și în rugăciunile prin care cerem Bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Mariei, Maica Preacurată, să Vă ocrotească pe fiecare în parte, oriunde V-ați afla în țară și în străinătate. Un gând special în rugăciune pentru lucrătorii din domeniul sanitar și pentru cei aflați în slujba celor nevoiași.

Dimpreună cu Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, Preasfinția Sa Claudiu, și cu Preasfinția Sa Cristian, Episcopul auxiliar, Vă dorim tuturor Crăciun fericit!
Noul an 2021 să ne găsească mai plini de credință, mai aproape de Dumnezeu și mai uniți!
La mulți ani în pace și în sănătate!

Publicitate

Ştirea zilei

Prognoza METEO pe regiuni, pentru următoarele 2 săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 24 ianuarie-6 februarie

Publicat

în

Prognoza METEO pe regiuni, pentru următoarele 2 săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 24 ianuarie-6 februarie

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru fiecare zonă a țării în perioada 24 ianuarie-6. Temperatura va crește uşor în majoritatea regiunilor, în jurul datei de 28 ianuarie, iar precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare sunt posibile aproape în fiecare zi, în următoarele două săptămâni.

În Banat, în primele două zile vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, cu o medie a maximelor termice ce se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar a minimelor în jurul a -10 grade. În următoarele trei zile se va încălzi, astfel că, până în data de 28 ianuarie, maximele termice vor atinge în medie 5…6 grade, iar minimele -3…-1 grade. Apoi, din 29 ianuarie şi până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor termice va avea variaţii între 3 şi 7 grade, iar a minimelor între -4 şi 0 grade.

Temporar vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie, cu o probabilitate mai mare în intervalul 26 ianuarie – 4 februarie.

Electrica Furnizare Discount

Şi în Crişana valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei, în 24 şi 25 ianuarie, când la nivelul întregii regiuni, media maximelor va fi de -3…-2 grade, iar a minimelor de -12…-10 grade. Între 26 şi 28 ianuarie se va încălzi, astfel că maximele termice vor atinge în medie 3…5 grade, în timp ce minimele vor fi de -3…-1 grad. Din 29 ianuarie şi până la finalul intervalului de prognoză media maximelor termice va avea variaţii între 2 şi 5 grade şi a minimelor între -6 şi -1 grad.

Temporar vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie, cu o probabilitate mai mare în intervalul 26 ianuarie – 3 februarie.

În Transilvania, în primele trei zile de prognoză vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea, cu o medie a temperaturilor maxime de -5…-1 grad şi a minimelor de -16…-10 grade. Apoi, până în data de 28 ianuarie se va încălzi, astfel că media temperaturilor maxime va creşte cu aproximativ 5 grade, iar a minimelor cu 6…7 grade. În zilele care vor urma, media maximelor termice va oscila între 0 şi 4 grade şi a minimelor între -9 şi -2 grade.

Temporar vor fi precipitaţii mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare aproape în fiecare zi.

În Maramureş, în primele două zile, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea, cu o medie a maximelor termice în jurul a -5 grade şi a minimelor, în general, de -16…-14 grade. În următoarele trei zile se va încălzi, astfel că, până în data de 28 ianuarie, maximele termice vor atinge în medie 2…3 grade, iar minimele -3…-2 grade. Apoi, din 29 ianuarie şi până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor termice va avea variaţii între -1 şi 3 grade, iar a minimelor între -6 şi -2 grade.

Din data de 25 ianuarie vor fi posibile precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi lapoviţă, aproape în fiecare zi.

Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată în Moldova, de la o medie a maximelor termice, de -4 grade şi a minimelor de -10 grade, la începutul intervalului, până la 5…6 grade media maximelor şi -2 grade a minimelor, în jurul datei de 28 ianuarie. În zilele care vor urma, temperaturile maxime vor avea o medie care va avea variaţii între 2 şi 6 grade, iar temperaturile minime o medie, în general, de -5…-1 grad.

Temporar vor fi posibile precipitaţii mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare, aproape în fiecare zi.

În Dobrogea, în primele două zile se vor înregistra temperaturi sub cele specifice perioadei, media maximelor va fi de -2 grade, iar a minimelor de -6…-5 grade. Până în jurul datei de 28 ianuarie se va încălzi, astfel că maximele termice vor atinge în medie 5…6 grade, iar minimele -1…0 grade. Ulterior, până la finalul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea variaţii, între 3 şi 6 grade media maximelor şi între -3 şi o grade a minimelor.

Temporar vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie, cu o probabilitate mai mare în intervalul 24-26 ianuarie, precum şi în primele zile ale lunii februarie.

Şi în Muntenia, valorile termice vor fi în creştere, de la o medie a maximelor de -1 grad şi o medie a minimelor de -9…-8 grade, la începutul intervalului, până la valori de 7…8 grade pentru media maximelor şi -3…-2 grade pentru cea a minimelor, în jurul datei de 28 ianuarie. În zilele care vor urma este posibilă, din nou, o uşoară scădere a temperaturilor, astfel că la finalul intervalului de prognoză media maximelor va fi de 4…6 grade, iar a minimelor de -6…-4 grade.

Până la finalul lunii ianuarie doar izolat vor fi precipitaţii slabe sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie. În primele zile din februarie, va fi posibil ca aria acestora să se extindă.

În Oltenia, până în jurul datei de 28 ianuarie, vremea va fi într-un proces treptat de încălzire. De la o medie a maximelor termice de 0 grade şi a minimelor de -11…-10 grade, în prima zi, se va ajunge la maxime termice care în medie să atingă 7…8 grade şi minime care în medie să fie de -3…-2 grade. În zilele care vor urma nu vor mai fi variaţii semnificative, media maximelor se va situa între 4 şi 7 grade, iar a minimelor între -5 şi -2 grade.

Probabilitatea de precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie va creşte după data de 28 februarie.

La munte, în tot intervalul de prognoză valorile de temperatură se vor menţine negative. Media maximelor termice va avea variaţii între -11 şi -3 grade, iar a minimelor între -18 şi -8 grade. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în primele patru zile. Temporar va ninge în fiecare zi.

Citește mai mult

Ştirea zilei

Atac armat într-o universitate din Germania: Atacatorul s-a SINUCIS după ce a rănit mai multe persoane

Publicat

în

Atac armat într-o universitate din Germania: Atacatorul s-a SINUCIS după ce a rănit mai multe persoane

Mai multe persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă, în urma unui atac armat produs luni la o universitate din landul german Baden-Württemberg, anunţă autorităţile, precizând că agresorul s-a sinucis.

Atacul armat a avut loc în campusul facultății, în amfiteatrul unei sali de curs a Universităţii Heidelberg. Conform agenţiei DPA, anchetatorii au stabilit că nu este vorba de un act terorist.

„Un individ care a acţionat singur, înarmat cu o puşcă, a rănit mai multe persoane. Atacatorul s-a sinucis”, a comunicat Poliţia din oraşul Mannheim, conform publicaţiei Bild.

Electrica Furnizare Discount

La locul atacului au intervenit numeroase echipaje de poliţie şi ambulanţe.

Potrivit postului public Südwestrundfunk (SWR), universitatea le-a cerut într-un e-mail studenţilor să nu se ducă, pentru moment, în campusul din cartierul Neuenheimer Feld. Cu toate acestea, nu ar mai exista ”nicio ameninţare iminentă”, potrivit SWR.

În acest centru universitar situat pe malul de nord a fluviului Neckar, se află facultăţi de Ştiinţe Naturale, departamente ale Centrului Spitalicesc Universitar şi o grădină botanică.

Legislaţia germană cu privire la deţinerea armelor de foc a fost consolidată în urma a două atacuri – comise în şcoli, în oraşul Erfurt (est), în aprilie 2002, şi în oraşul Winnenden (sud-vest), în martie 2009.

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO| Recompensă URIAȘĂ pentru un cățel pierdut în Stremț. 1000 de euro, pentru salvatorul care îl va returna

Publicat

în

FOTO| Recompensă URIAȘĂ pentru un cățel pierdut în Stremț. 1000 de euro, pentru salvatorul care îl va returna

Un câine care s-a pierdut de stăpân este căutat de câteva zile, postarea în care stăpânii cer ajutor cetățenilor ajungând pe toate rețelele de socializare.

Thor, un cățel de rasă Beagle, este căutat cu disperare de către stăpâni, încă din data de 19 ianurie 2022.

Electrica Furnizare Discount

„S-a pierdut Thor, în zona Stremț – Alba! Dacă îl vedeți cumva sau aflați ceva legat de el vă rog să mă contactați”, a transmis Giulia Gamo, prin intermediul paginii de socializare.

Tot în cadrul postării, aceasta a mai precizat că se oferă o recompensă de 1000 de euro celui care găsește cățelul și îl va returna stăpânilor.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare