Rămâi conectat

Actualitate

MEGA investiție la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia: Clădirea se renovează și se instalează puncte de încărcare pentru mașini electrice

URSALEȘ Iulian

Publicat

în

MEGA investiție la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia: Clădirea se renovează și se instalează puncte de încărcare pentru mașini electrice

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia va beneficia de o investiție substanțială în ceea ce privește creșterea eficienței energetice.

Valoarea investiției este de peste 6 milioane de lei.

Prin investiția propusă se urmărește creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie pentru încălzire între 30 – 60% (conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) în comparație cu situația anterioară renovării și respectarea Comunicării Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Corp B – Internat

Suprafața construita desfasurata -Sd 893,31 mp

Pachetul de masuri recomandat este C2+I, respectiv:

Activități pentru reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

 • izolarea termică a pârtii opace a fațadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu grosimea de 10 cm
 • izolarea termica a spaletilor golurilor la ferestre si usi cu sistem termoizolant cu grosimea de 2-3 cm
 • izolarea termica a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de 5 cm
 • Înlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie termoizolanta ( parte vitrata) unde este cazul
 • izolarea termică a planșeului la ultimul nivel cu sistem termoizolant vata minerala de 25 cm
 • izolarea termică a plăcii peste subsol cu sistem termoizolant polistiren expandat de 10 cm
 • lucrări de demontare a instalațiilor si a ehipamentelor montate aparent pe fațadele imobilului precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termica

Instalații incalzire

 • inlocuirea corpurilor statice
 • inlocuirea tuturor ventilelor nefunctionale
 • inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic
 • dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire
 • dotarea corpurilor statice cu teuri de reglaj
 • inlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă pierderi de fluid
 • curatarea periodica a cazanelor de producere a căldurii pentru incalzire
 • dotarea corpurilor statice cu robinete cu cap termostatic
 • dotarea circuitelor care alimentează zone distincte incalzite cu dispozitive de reglare
 • dotarea instalației de incalzire cu echipament de reglare cu ceas, programabil
 • izolarea conductelor de distribuție din spatii neincalzite
 • inlocuirea arzătorului care echipează cazanul existent cu unul modern, nou
 • inlocuirea cazanului de producere a căldurii pentru incalzire cu cazan modem
 • se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru incalzirea spatiilor, pompe de căldură aerapa, in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera

Instalații apa calde de consum

 • repararea turor armaturilor defecte
 • utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apa
 • introducerea unor armaturi cu consum redus de apa – baterii pentru lavoare cu senzor sau cu temporizator
 • izolarea termica a conductelor de distribuție a apei calde de consum si a conductei de recirculare din subsolul tehnic al clădirii si din spațiul incalzit
 • izolarea termica a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum
 • reducerea temperaturii apei calde de consum pana la 50 gr C
 • inlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu echipamente noi, modeme

Instalații – iluminat artificial

 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si si durata mare de viata
 • Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta, acolo unde acestea se impun
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: panouri solare fotovoltaice
 • Se propune instalrea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru ilumnat, sistem de panouri solare fotovoltaice, pentru producerea de energie din surse regenerabile in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.
Rezultate Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m^ an) 219,67 76,06
Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an) 304,02 146,41
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale (kWh/m2 an) 304,67 109,31
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m^ an) 0 37,10
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCOl/m^ an) 51 20

Indicatorii finali propuși sunt:

Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) : 143,61

Reducerea consumului de energie primară totala (kWh/m2 an): 157,61

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an) – 37,10

Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (mp) este de 893,31 mp

Reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) – 31

Corp D – Centrala

Suprafața construita desfasurata – Sd 346,08 mp

Pachetul de masuri recomandat este C2+I, respectiv:

Activități pentru reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

 • izolarea termică a pârtii opace a fațadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu grosimea de 10 cm
 • izolarea termica a spaletilor golurilor la ferestre si usi cu sistem termoizolant cu grosimea de 2-3 cm
 • izolarea termica a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de 5 cm
 • înlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie termoizolanta ( parte vitrata) unde este cazul
 • izolarea termică a planșeului la ultimul nivel cu sistem termoizolant vata minerala de 25 cm
 • izolarea termică a plăcii peste subsol cu sistem termoizolant polistiren expandat de 10 cm
 • lucrări de demontare a instalațiilor si a ehipamentelor montate aparent pe fațadele imobilului precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termica

Instalații incalzire

 • inlocuirea corpurilor statice
 • inlocuirea tuturor ventilelor nefunctionale
 • inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic
 • dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire
 • dotarea corpurilor statice cu teuri de reglaj
 • inlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă pierderi de fluid
 • curatarea periodica a cazanelor de producere a căldurii pentru incalzire
 • dotarea corpurilor statice cu robinete cu cap termostatic
 • dotarea circuitelor care alimentează zone distincte incalzite cu dispozitive de reglare
 • dotarea instalației de incalzire cu echipament de reglare cu ceas, programabil
 • izolarea conductelor de distribuție din spatii neincalzite
 • inlocuirea arzătorului care echipează cazanul existent cu unul modern, nou
 • inlocuirea cazanului de producere a căldurii pentru incalzire cu cazan modem
 • se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru incalzirea spatiilor, pompe de căldură aerapa, in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera

Instalații apa calde de consuni

 • repararea turor armaturilor defecte
 • utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apa
 • introducerea unor armaturi cu consum redus de apa – baterii pentru lavoare cu senzor sau cu temporizator
 • izolarea termica a conductelor de distribuție a apei calde de consum si a conductei de recirculare din subsolul tehnic al clădirii si din spațiul incalzit
 • izolarea termica a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum
 • reducerea temperaturii apei calde de consum pana la 50 gr C
 • inlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu echipamente noi, modeme

Instalații – iluminat artificial

 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si si durata mare de viata
 • Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta, acolo unde acestea se impun
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: panouri solare fotovoltaice
 • Se propune instalrea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru ilumnat, sistem de panouri solare fotovoltaice, pentru producerea de energie din surse regenerabile in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.
Rezultate Valoare la

începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m^ an) 599,30 239,19
Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an) 644,32 260,52
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale (kWh/m2 an) 601,32 181,87
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m^ an) 42,88 78,65
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCOl/m^ an) 110 41

Indicatorii finali propuși sunt:

Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) : 360,11

Reducerea consumului de energie primară totala (kWh/m2 an): 383,8

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an) – 35,77

Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (mp) este de 346,08 mp

Reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) – 69

Corp E – Ateliere

Suprafața construita desfasurata – Sd 816,72 mp

Pachetul de masuri recomandat este C2+I, respectiv:

Activități pentru reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

 • izolarea termică a pârtii opace a fațadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu grosimea de 10 cm
 • izolarea termica a spaletilor golurilor la ferestre si usi cu sistem termoizolant cu grosimea de 2-3 cm
 • izolarea termica a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de 5 cm
 • înlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie termoizolanta ( parte vitrata) unde este cazul
 • izolarea termică a planșeului la ultimul nivel cu sistem termoizolant vata minerala de 25

cm

 • izolarea termică a plăcii peste subsol cu sistem termoizolant polistiren expandat de 10 cm
 • lucrări de demontare a instalațiilor si a ehipamentelor montate aparent pe fațadele imobilului precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termica

Instalații incalzire

 • inlocuirea corpurilor statice
 • inlocuirea tuturor ventilelor nefunctionale
 • inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic
 • dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire
 • dotarea corpurilor statice cu teuri de reglaj
 • inlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă pierderi de fluid
 • curatarea periodica a cazanelor de producere a căldurii pentru incalzire
 • dotarea corpurilor statice cu robinete cu cap termostatic
 • dotarea circuitelor care alimentează zone distincte incalzite cu dispozitive de reglare
 • dotarea instalației de incalzire cu echipament de reglare cu ceas, programabil
 • izolarea conductelor de distribuție din spatii neincalzite
 • inlocuirea arzătorului care echipează cazanul existent cu unul modern, nou
 • inlocuirea cazanului de producere a căldurii pentru incalzire cu cazan modem
 • se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru incalzirea spatiilor, pompe de căldură aerapa, in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera

Instalații apa calde de consum

 • repararea turor armaturilor defecte
 • utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apa
 • introducerea unor armaturi cu consum redus de apa – baterii pentru lavoare cu senzor sau cu temporizator
 • izolarea termica a conductelor de distribuție a apei calde de consum si a conductei de recirculare din subsolul tehnic al clădirii si din spațiul încălzit
 • izolarea termica a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum
 • reducerea temperaturii apei calde de consum pana la 50 gr C
 • inlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu echipamente noi, modeme

Instalații – iluminat artificial

 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si si durata mare de viata
 • Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta, acolo unde acestea se impun
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: panouri solare fotovoltaice
 • Se propune instalrea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru ilumnat, sistem de panouri solare fotovoltaice, pentru producerea de energie din surse regenerabile in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.
Rezultate Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m^ an) 353,40 155,85
Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an) 465,07 256,64
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale (kWh/m2 an) 465,07 179,44
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m 2 an) 0 77,20
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) 79 39

Indicatorii finali propuși sunt:

Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) : 197,55

Reducerea consumului de energie primară totala (kWh/m2 an): 208,43

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an) – 77,20

Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (mp) este de 816,72 mp

Reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) – 40

Corp F – Sala sport

Suprafața construita desfasurata – Sd 734,28 mp

Pachetul de masuri recomandat este C2+I, respectiv:

Activități pentru reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

 • izolarea termică a pârtii opace a fațadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu grosimea de 10 cm
 • izolarea termica a spaletilor golurilor la ferestre si usi cu sistem termoizolant cu grosimea de 2-3 cm
 • izolarea termica a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de 5 cm
 • inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie termoizolanta ( parte vitrata) unde este cazul
 • izolarea termică a planșeului la ultimul nivel cu sistem termoizolant vata minerala de 25 cm
 • izolarea termică a plăcii peste subsol cu sistem termoizolant polistiren expandat de 10

cm

 • lucrări de demontare a instalațiilor si a ehipamentelor montate aparent pe fațadele imobilului precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termica

Instalații incalzire

 • înlocuirea corpurilor statice
 • înlocuirea tuturor ventilelor nefunctionale
 • inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic
 • dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire
 • dotarea corpurilor statice cu teuri de reglaj
 • inlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă pierderi de fluid
 • curatarea periodica a cazanelor de producere a căldurii pentru incalzire
 • dotarea corpurilor statice cu robinete cu cap termostatic
 • dotarea circuitelor care alimentează zone distincte încălzite cu dispozitive de reglare
 • dotarea instalației de incalzire cu echipament de reglare cu ceas, programabil
 • izolarea conductelor de distribuție din spatii neincalzite
 • inlocuirea arzătorului care echipează cazanul existent cu unul modern, nou
 • inlocuirea cazanului de producere a căldurii pentru incalzire cu cazan modem
 • se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru încălzirea spatiilor, pompe de căldură aerapa, in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera

Instalații apa calde de consum

 • repararea turor armaturilor defecte
 • utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apa
 • introducerea unor armaturi cu consum redus de apa – baterii pentru lavoare cu senzor sau cu temporizator
 • izolarea termica a conductelor de distribuție a apei calde de consum si a conductei de recirculare din subsolul tehnic al clădirii si din spațiul incalzit
 • izolarea termica a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum
 • reducerea temperaturii apei calde de consum pana la 50 gr C
 • inlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu echipamente noi, modeme

Instalații – iluminat artificial

 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si si durata mare de viata
 • Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta, acolo unde acestea se impun
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: panouri solare fotovoltaice
 • Se propune instalrea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru ilumnat, sistem de panouri solare fotovoltaice, pentru producerea de energie din surse regenerabile in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.
Rezultate Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m^ an) 538,53 324,52
Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an) 628,63 399,81
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale (kWh/m2 an) 585,63 257,44
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m^ an) 43 142,37
Nivel anual estimat al gazelor cu 107 63

efect de seră (echivalent kgCO2/m2

an)

Indicatorii finali propuși sunt:

Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) : 214,01

Reducerea consumului de energie primară totala (kWh/m2 an): 228,82

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an) – 99,49 Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (mp) este de 734,28 mp Reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) – 44

Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată

– puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 440 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără TVA;
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Aproape 41% dintre angajaţi sunt nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi de actualul loc de muncă – sondaj

Unirea Ziarul

Publicat

în

Aproape 41% dintre angajaţi sunt nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi de actualul loc de muncă – sondaj Aproape 41% dintre angajaţi sunt nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi de actualul loc de muncă, salariul, relaţia cu managerul şi lipsa recunoaşterii profesionale fiind principalele motive de frustrare, conform celui mai recent sondaj realizat de eJobs.ro şi Up România. Astfel, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea