Ziarul Unirea

Măsuri pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Consiliul local al oraşului Cugir a adoptat în procedură de urgenţă, la finele anului trecut, o hotărâre privind aprobarea „Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole”. La baza impunerii unei asemenea decizii s-a aflat o adresă primită de primărie din partea Direcţiei Agricole Judeţene care solicită administraţiei publice locale să aducă la cunoştinţa fermierilor care deţin între 8 şi 100 unităţi de vită mare că au obligaţia să prezinte planuri de gestionare a gunoiului de grajd. Totodată, administraţia locală are misiunea să ia o decizie privind sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd, precum şi stabilirea perioadelor de interdicţie a aplicării îngrăşămintelor organice. Pentru minimalizarea efectelor poluării cu nitraţi din resurse organice a apelor de suprafaţă, subterane respectiv sol, primăria va evalua cu sprijinul OSPA, la doi ani, situaţia existentă de îngrăşăminte organice la nivelul localităţii.
Direcţia Agricolă Judeţeană face de asemenea precizarea ca în jurul corpurilor de apă să fie create benzi înierbate cu lăţimea de 5 metri pe terenuri cu pante cuprinse între 0-8% unde se vor amplasa culturi care acoperă terenul în timpul iernii pe 20% din suprafaţa arabilă sau neefectuarea arăturii toamna. (C.P.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419