MARȚI: Ședință la Consiliul Local Sebeș, cu 33 de proiecte pe ordinea de zi. Majorarea bugetului local, taxe în 2017 și regulamentul de acordare a gratuității la transportul public

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

primaria-sebesConsiliul Local al municipiului Sebeș este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 29 noiembrie 2016, la ora 14.00.

Între cele 33 de proiecte de pe Ordinea de zi se află majorarea bugetului local al municipiului Sebeş pe anul 2016, cu suma de: 7000,00 mii lei, aprobarea Regulamentului de acordare a gratuităţii la transportul public  local în Municipiul Sebeş și nivelurile pentru valorile impozabile şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2017.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Ședința publică rodinară se va desfășura în în sala de şedinţe „Radu Stanca” a Primăriei Municipiului Sebeş  (camera 17).

Citiți și Model de liberalism și dezvoltare: Primarul orașului cu șomaj aproape zero propune acordarea de noi facilități fiscale în anul 2017

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului Local al Municipiului Sebeş pe anul 2016, cu suma de: 7000,00 mii lei şi rambursarea integrală a creditului contractat de Municipiul Sebeş de la Unicredit Bank.
 1. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2017.
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite  şi a metodologiei  privind acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor singure sau familiilor de pe raza Municipiului Sebeş şi a localităţilor aparţinătoare.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului Card – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea  de  nume pentru străzile nou create în Municipiul Sebeş, după cum urmează: str. Transilvania şi str. Ardealul.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material  lemnos pentru Liceul cu program Sportiv Sebeş.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  formularului de cerere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială din bugetul local.
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sebeş, a unor imobile de interes local situate pe raza UAT Sebeş.
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Sebeş, a imobilului situat în Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 4
 1. Proiect de hotărâre privind transformarea imobilului drum vicinal nr. cad.98 – Lancrăm, în strada „DUPĂ GRĂDINI”.
 1. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului  Sebeş a investiţiei „Modernizare  şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Sebeş”.
 1. Proiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului  public al Municipiului Sebeş a investiţiei „Modernizare străzi Sebeş: Stejarului, Viitorului, Lemnarilor, Ogorului, Mihail Sadoveanu, Brânduşelor, Oaşa, Luncile Prigoanei, Tipografilor, Bujorului  Municipiul Sebeş .
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD – strada Lucian Blaga.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a rovinetei gratuite persoanelor cu handicap, însoţitorilor sau după caz asistenţilor personali ai acestora.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuităţii la transportul public local în Municipiul Sebeş .
 1. Proiect de hotărâre  privind  contractarea unui studiu de impact asupra sănătăţii populaţiei , cu evaluarea stării de sănătate a populaţiei  în raport cu factorii de mediu şi identificarea  măsurilor de intervenţie pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.
 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a locuinţei ,”Apartament bl.70/8 M. Kogălniceanu” din Municipiul Sebeş.
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea , în baza punctajului  obţinut de  solicitanţi, a unui „loc de casă„  în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea  unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire  teren aferent construcţiilor proprietate personală.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Act adiţional referitor  la prelungirea duratei Contractului de închiriere (locuinţă) Nr. 93/23311/14.07.2011 – locatar DOMNIŢA Manuela – Camelia .
 1. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a investiţiei „Reabilitare reţea apă strada Spitalului; Extindere reţea apă strada Bujorului”.
 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de primă înscriere a imobilelor drumuri vicinale SEBEŞ-RĂHĂU aparţinătoare UAT SEBEŞ.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Contractului de închiriere (locuinţă) nr. 55/36867/13.09.2016 de către soţul supravieţuitor, urmare a decesului titularului.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 156/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru consumul de carburanţi.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU proiect nr. 1254/2016, ”Reamenajare imobil existent pentru destinaţie clinica radioterapie şi construcţie spaţiu tratamente”, Lancrăm – str. Uliţa de Mijloc, nr. 58, jud. Alba.
 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului Sebeş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, a sectorului de drum, precum şi declasarea sectorului de drum naţional DN7( km 329+100 – km 331+400) din categoria funcţională a drumurilor de interes local.
 1. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de selecţie/evaluare a administratorilor în funcţie-membri al Consiliului de Administraţie a Ocolului Silvic Sebeş RA care solicită reînnoirea mandatului.
 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 18/2016 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative, sportive, precum şi al programului cu oraşele înfrăţite  ce se vor desfăşura în cursul anului 2016.
 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă care se va vinde la licitaţii, pentru producţia anului 2017, la Ocolul Silvic Sebeş RA.
 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de primă înscriere a imobilelor-drumuri de exploatare din Municipiul Sebeş aferente sectoarelor cadastrale incluse în lucrările sistematice de cadastru.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Sebeş – Lancrăm, FN, zona Arini, parcela 35, înscris în CF 76119 Sebeş. nr. Crt. A1, nr. Cad./nr.top 76119 în suprafaţă de 299 mp. acordat în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Bumbu Marcel-Nicolae, în favoarea d-lui Dreghiciu Daniel.
 1. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitului aferent locuinţei pentru proprietarii din blocurile de locuinţe şi pentru proprietarii clădirilor tip locuinţă unifamilială care au executat lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie.
 1. – Informarea nr. 41424/18.10.2016 – Raport privind activitatea Ocolului Silvic Sebeş R.A. în semestrul I 2016.
 2. – Informarea nr. 42975/27.10.2016 – adresa doamnei Radu Ana , Sebeş, str. Mihai Viteazu , nr. 3, jud. Alba .
 3. – informarea nr. 42989 /31.10.2016 – referat Serviciul Patrimoniu , Transport si Registru Agricol.
 4. –  Informarea nr.  42843/26.10.2016 – adresa  Clubului Sportiv Archaeopteryx.
 5. – Informarea  nr. 45928/17.11.2016 – memoriu al  reprezentanţilor  societăţii civile din Municipiul Sebeş.

Proiectele sunt inițiate de primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor. (C.M.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

5 Comentarii

sfidarea 28 noiembrie 2016 at 16:25

Nici macar o intentie de a analiza posibilitatea de ocolire a orasului de catre camioanele de mare tonaj cu lemne, cele mai multe fara documente legale. Daca ar exista macar dorinta de a organiza controale ale acestora !

sebesan 28 noiembrie 2016 at 22:17

de ce nu s-a initiat un proiect pt:a ieftini apa?proiect ,decizie a primarului de a se cunoaste nr.cazuri de cancere din mun.sebes?de ce nu se verifica 24 din 24 ore actele tuturor camioanelor cu lemne?de ce se ia curentul in fiecare zi?…

sfidarea 2 28 noiembrie 2016 at 22:25

Nici macar o intentie de a analiza posibilitatea de eradicare a poluarii in Sebes. Daca ar exista macar dorinta de a intelege gravitatea fenomenului de poluare kancerigena din Sebes si ce inseamna „morbiditate oncologica alarmanta in Sebes si Alba Iulia la sfarsitul anului 2015”!

Avram Iancu 29 noiembrie 2016 at 11:08

OPRITI ODATA PENTRU TOTDEAUNA POLUAREA CU SUBSTANTE KANCERIGENE DIN SEBES; PM2,5; PM 10; FORMALDEHIDA; OZON TROPOSFERIC, BENZEN, ETC !!!

INCHIDETI ABATOARELE DE PADURI DIN SEBES !!

STOPATI MORBIDITATEA ONCOLOGICA ALARMANTA DIN SEBES SI ALBA IULIA !!1

OPRITI HARTUIREA IN JUDECATI A TINERILOR CURAJOSI SI CINSTITI DIN SEBES DE CATRE MARELE POLUATOR KRONOSPAN !!!

IN 11 IANUARIE 2017 SE IMPLINESC 2 ANI DE LA MARELE MITING ANTIPOLUARE DIN SEBES ! SA SARBATORIM CURAJUL SEBESENILOR DE A SPUNE NU POLUARII KANCERIGENE !

fane de la sifoane 29 noiembrie 2016 at 11:12

nu stiu de ce te tot agiti… „abatoarele de paduri” cum le numesti tu, nu functioneaza fara materie prima! CINE FURNIZEAZA MATERIA PRIMA!?? CINE TAIE PADUREA? CINE TRANSPORTA COPACII DIN CREIERII MUNTILOR LA POARTA FABRICII??? URLA SA FIE OPRITI ACEIA PRIMA DATA… FARA MATERIE PRIMA s-ar inchide si… „abatoarele”

Comentariile sunt oprite