Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Măria Sa Doamna Elena Cuza, soţia Marelui Domnitor şi Reformator Alexandru Ioan Cuza

Publicat

în

Măria Sa Doamna Elena Cuza, soţia Marelui Domnitor şi Reformator Alexandru Ioan Cuza

S-a statornicit în simţirea şi cugetul poporului român ca, la 24 ianuarie a fiecărui an de după 1859, să se sărbătorească Unirea Principatelor Române, să se povestească la gura sobei în fiecare casă ţărănească despre domnitorul întregitor şi mare reformator Alexandru Ioan Cuza. Mulţi istorici şi scriitori au scris întinse pagini despre Cuza Vodă şi reformele făcute pentru modernizarea statului român, pentru fericirea poporului căruia i-a jurat în faţa Sfintei Treimi şi a ţelena si alexandru cuzaării să nu aibă în faţa ochilor decât binele şi fericirea naţiei române. Iar mari pictori ni l-au lăsat în nemurire ca pe cel mai frumos bărbat şi domn al ţării.

Despre Doamna Elena Cuza, s-a scris mai puţin, dar s-a scris… şi ce cărturari au scris despre una dintre cele mai iubite doamne din istoria noastră! Printre ei amintesc pe Vasile Alecsandri, Costache Negri, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti. Din scrierilor lor se poate concluziona că Elena Doamna era întruchiparea bunătăţii, generozitatea simplă şi blândă, care făcea binele fără ostentaţie, că era modelul de devoţiune şi sacrificiu, pe măsura măreţiei domnitorului care l-a iubit cu atâta statornicie, până la sfârşitul vieţii.

Citeşte şi: 24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza

Era o copilă, când l-a cunoscut pe Alexandru Ioan Cuza, reîntors la Iaşi după studiile la Paris şi care era invitatul şi sufletul întrunirilor date de boierii Moldovei. Alexandru era plăcut la chip, cu trăsături regulate, ce-i puneau în valoare ochii albaştri şi părul castaniu. De acest tânăr chipeş se îndrăgosteşte Elena, adusă între boieri de mama sa, Catinca, soţia boierului Rosetti din Săuleşti. Alexandru I. Cuza a îndrăgit-o pe adolescenta sfioasă, cu chip luminos şi, parcă presimţindu-şi destinul, vede în dânsa viitoarea Doamnă şi nu curtezană, ca cele multe ce roiau în jurul lui, şi cere neîntârziat mâna Elenei. Iar viitoarea Doamnă a Moldovei notează în carneţelul ei, cu coperţi de catifea, aflat azi la Muzeul Naţional de Istorie, următoarele: „Este ziua cea mai importantă din viaţa mea şi neuitat va rămâne în inima mea Alexandru. Iar acest buchet de flori Edelweiss îl voi păstra până la sfârşitul vieţii, ca pe cel mai pur simbol al iubirii”.

Elit - Gustul Desăvârșit

Căsătoria are loc la 30 aprilie 1844, la conacul familiei Rosetti, din Săuleşti. Apoi, Elena îl urmează pe Cuza acolo unde-i sunt încredinţate slujbe administrative, care-l obligau să participe la anumite întruniri din capitală şi din alte localităţi. Aceste plecări şi lipsa repetată de la locuinţa lor din Galaţi o nelinişteau pe Elena, mai ales că n-au întârziat să-i parvină veşti despre doamne şi prinţese care roiau în jurul lui Alexandru, cerându-i sau oferindu-i favoruri. Uită toate acestea când zbuciumul anului 1848 o determină să fie tot mai conştientă de misiunea soţului ei şi chiar îi sprijină în taină atitudinile sale revoluţionare, împreună cu ceilalţi tineri patrioţi moldoveni. Iar când Sturdza Vodă îi arestează pentru a-i preda autorităţilor turceşti de la Măcin, Alexandru fiind rănit grav la un picior, Elena nu întârzie să le vină în ajutor. Tânăra soţie îşi vinde toate bijuteriile de familie pentru a răscumpăra sau, mai bine zis, pentru a-i cumpăra pe marinarii greci ce urma să-i predea pe revoluţionari autorităţilor turceşti. Alexandru apreciază prin multă dragoste gestul soţiei sale. Iar Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu şi Costache Negri o asigură că-i vor fi alături în momentele ei grele.

Citește și: Reformele lui Alexandru Ioan Cuza și Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

Momente grele au fost şi acelea când Elena Cuza află că nu poate avea copii, fiind rănită în sufletul ei şi de uneltirile răutăcioase ale doamnelor ce râvneau la poziţia şi favorurile soţului ei. Printre acestea se numără şi prinţesa Maria Obrenovici, o frumuseţe a Moldovei din acel timp.
Zbuciumul ei se topeşte şi capătă un sens bun când

Alexandru Ioan Cuza este ales la 5 ianuarie 1859 domn al Moldovei. Trăieşte evenimentul cu lacrimi în ochi, ascultând discursul lui Mihail Kogălniceanu care afirmă „că prin înălţarea lui pe tronul lui Ştefan cel Mare s-a reînălţat însăşi naţiunea română” şi îl îndeamnă să fie „bun şi blând, mai ales cu cei cu care mai toţi domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi”. Elena, în înţelepciunea ei, înţelege că era vorba despre ţărani pe care ea îi iubea şi cărora le înţelegea durerea. Mult s-a bucurat când Vasile Alecsandri şi Costache Negri i-au spus lui Cuza: ”Fii dar domnitorul ţăranilor”. Îndată după istorica zi de 24 ianuarie 1859, când A.I. Cuza este ales şi domnitor al Ţării Româneşti, înfăptuind-se Unirea Principatelor Române ca voinţă a întregului popor şi casa familiei Cuza devine un adevărat centru de comandă, Elena Doamna se străduieşte să fie un sprijin de nădejde soţului ei în reformele majore pe care Cuza şi le-a propus pentru modernizarea statului naţional.
Odată cu stabilirea capitalei la Bucureşti, Elena este conştientă de sarcinile pe care protocolul le impune şi cărora le face faţă chiar şi atunci când, constrânsă de etichetă, asistă nu o dată la spectacolul jalnic dat de admiratoarele celui care devenise domnitorul Principatelor. Se învinge pe sine folosindu-se de o maximă: poţi dejuca totul prefăcându-te că nu vezi, referindu-se desigur la provocările prinţesei Maria Obrenovici, care, prin graţii şi favoruri, a făcut multe victime. Aşa reuşeşte să îl seducă pe Alexandru Ioan Cuza care, pe cât era de uriaş în conducerea statului şi în reformele pe care le-a înfăptuit, pe atât de inconstant era în viaţa sa personală. În plus, Cuza s-a înconjurat şi de o camarilă rapace după îmbogăţire şi petreceri nu tocmai potrivite cu statutul lui, şi care erau puse la cale de aceeaşi prinţesă Maria Obrenovici.

Citeşte şi: Unirea cea mică de la 1859, un prim pas spre Marea Unire de la 1918

Elena Cuza, lovită crunt sufleteşte de această dramă sentimentală precum şi de trădarea unor liberali, este sfătuită de adevăraţii prieteni să nu cedeze acestei grele încercări deoarece pune în pericol atât pe soţul ei cât şi întreaga operă reformatoare de ridicare a statului naţional şi a poporului din sărăcie şi întuneric. Conştientă ea însăşi de acest pericol, decide să înghită şi această umilinţă şi rămâne mai departe lângă soţul ei, fapt ce o face şi mai iubită de popor şi de prietenii care le-au rămas alături. Însuşi Domnitorul îi este recunoscător iar prezenţa soţiei îi dă un nou elan în continuarea eforturilor reformatoare.

Elena Cuza uimeşte apoi întreaga societate când A.I. Cuza îl aduce acasă, la Ruginoasa, pe micuţul Alexandru, rugând-o să îl accepte ca și copilul lor. Doamna ţării acceptă fără să-i pună vreo întrebare şi, luându-l în braţe, îl dezmiardă cu numele de Lulus. Dar viaţa îi pregăteşte din nou o altă încercare: este nevoită să plece la Paris, unde sora ei murise, lăsând orfani doi copii minori.

Citește și: Moș Ion Roată și Unirea – cum s-a făcut Mica Unire de la 1859 sau povestea ţăranului „cu un car de minte”

La Paris citeşte enorm, intră în contact cu mari oameni de artă şi oameni politici, de a căror prezenţă şi apreciere profită pentru a-l sprijini şi din străinătate pe soţul său. Aflând de prezenţa sa la Paris, însuşi împăratul Napoleon al III-lea o invită la palat, făcându-i o primire aşa cum se cuvine unei principese domnitoare. Îi arată simpatia şi aprecierea ce i-o poartă domnitorului Cuza, pe care l-a sprijinit mult şi l-a încurajat în reformele sale. Tocmai de aceea, îşi exprimă convingerea că este imperios necesar ca principesa să fie în ţară, alături de domnitor. Revigorantă i-a fost această întâlnire cu Napoleon al III-lea, căci Elena Cuza se reîntoarce în ţară, eveniment despre care cronicarii vremii scriu: „a fost o bucurie în toată ţara când s-a aflat de sosirea principesei la Bucureşti, şi parcă s-a risipit toată ura şi vrajba din jurul domnitorului Cuza”. Şi tot ziarele vremii o descriu pe Elena cum, îmbrăcată elegant şi cu bun simţ, ascuzându-şi timiditatea cu un zâmbet binevoitor, a cucerit societatea capitalei, iar AI. I. Cuza era şi el bucuros de această metamorfozare a soţiei sale, care devenise mai sigură pe sine, mai puternică. Puternică a fost şi când, la scurt timp, Alexandru apare în faţa ei cu cel de-al doilea fiu, Dimitrie, şi o roagă să îi fie mamă şi acestuia, la care Elena îi răspunde: ”Eu îmi fac o datorie de suflet, tu îţi faci o datorie de sânge”. Tonul ei a fost plin de înţelepciune şi blândeţe.

Nu trecuseră nici trei săptămâni de la impunerea reformei agrare (1864), când ţăranii, aflând că domnitorul împreună cu principesa Elena se află la Ruginoasa, veniră să îi întâmpine, să le spună aşa: „Mare eşti, părinte a plugarului român. Ne-ai făcut dreptate, să trăiască Alexandru Ioan Cuza împreună cu buna doamnă Elena”. Iar Elena Cuza a înţeles atunci că faţă de frământările, curajul şi misiunea lui Alexandru, care făcuse fericiţi milioane de oameni, frământările ei erau egoiste, şi învăţă să îl iubească din nou pe Cuza Vodă. Într-adevăr, a făcut din aproape 2 milioane de ţărani clăcaşi tot atâţia ţărani proprietari şi cetăţeni. În cele 1.766.250 ha de pământ atribuite ţăranilor se aflau şi marile averi secularizate de la mănăstiri, de la călugării greci, de la turci, făcând ca această reformă să crească faima domnitorului în Europa. Dar tocmai această faimă şi reformă i-a adus şi mulţi opozanţi şi proteste din partea bisericii. S-a format astfel monstruoasa coaliţie, din care făceau parte chiar şi unii care l-au sprijinit în înfăptuirea reformelor. Astfel, Alexandru Ioan Cuza, la 11 februarie 1866, a fost obligat să abdice. A abdicat cu aceeaşi demnitate cu care a primit înălţarea lui pe tronul Principatelor Unite.

E drept să amintim fără teama de a greşi, că acum, la 156 de ani de la reforma lui Cuza, nimeni nu s-a mai gândit la ţărani, cu toate reformele care au urmat de pe urma cărora ţărănimea nu a tras foloase. De aceea s-a ajuns la acel nenorocit an 1907. Sau cu ce foloase s-au ales ţăranii după reforma din 1991 (Legea 18)? Nu au rămas ei de izbelişte? Nu a ajuns pământul lor, prin retrocedări frauduloase, să-i îmbogăţească rapid pe străini, pe decidenţii din ţară care, în scurt timp, au devenit marii latifundiari, plătindu-le pe slugile lor să prevestească pe la toate televiziunile că ţăranul este o specie care va dispărea? Cum nu vii tu, Cuza Vodă, să le închizi gura? Dar să revin.

În exilul său, domnitorul trădat şi detronat s-a stabilit lângă Viena, la Dobling. Dorul de ţară şi refuzul lui Carol I de a-i permite, din raţiuni de stat, să se întoarcă în Moldova, la Ruginoasa lui,
i-au şubrezit sănătatea, îmbolnăvindu-se grav de inimă şi plămâni. Elena Cuza i-a fost şi de această dată îngerul consolator prin îngrijire şi iubire.

Aşa s-a stins din viaţă, la numai 53 de ani, întâiul domn al Principatelor Unite. Cei care l-au detronat, Barbu Catargiu, Ion Brătianu, prinţul Ştirbei, la intrarea trenului mortuar în ţară nu au dat voie să se tragă clopotele, punând pază severă, mai ales la sate. Nu au putut împiedica însă mulţimea de oameni să fie prezentă la Ruginoasa, la înmormântare. Nu au putut împiedica nici Regimentul V infanterie care, in corpore, au tras salve de tun, ducând în locul clopotelor ecoul până departe în zări, pe colinele Moldovei. Vasile Alecsandri, Costache Negri şi Dimitrie Gusti au înconjurat-o pe Doamna Moldovei, adresându-i cuvinte de îmbărbătare: „Venim să depunem înaintea Alteţei voastre expresia durerii noastre profunde. Ţara plânge un mare print, Alteţa voastră plânge un soţ iubit”. La care Elena, sfâşiată de durere şi oboseală, răspunde: „Singura mea consolare este că ţara întreagă confundă lacrimile ei cu lacrimile mele”.
După înmormântare, Elena Cuza rămâne la Ruginoasa pentru îndeplinirea datinilor creştineşti şi îngrijirea mormântului, apoi pleacă la Paris pentru ocrotirea celor doi fii de suflet, Alexandru şi Dimitrie, a căror sănătate şubredă necesita atenţie şi iubire. Ei mor de timpuriu iar Elena Cuza se întoarce în Moldova, iar puţina avere ce i-a mai rămas după căile spinoase pe care le-a parcurs o dăruieşte oamenilor săraci. De aceea va locui într-o casă modestă, dar curată şi veselă ca primăvara, dăruită de un om cu stare din Piatra Neamţ. Aici este vizitată de mari cărturari ai timpului, dintre care cel mai adesea Nicolae Iorga cu studentele Universităţii din Bucureşti.

Se stinge din viaţă la 84 de ani, după ce, cu puţin timp în urmă, participă la semicentenarul Unirii, căruia i-a dat binecuvântarea Sa, iar pe cei care o însoţeau cu respect şi dragoste i-a asigurat că primul domnitor al Principatelor „a fost cea mai desăvârşită simplicitate şi cea mai autentică Majestate. Nu greşelile l-au făcut să abdice, ci măreţele lui fapte. Trăiască România nouă!”.
Poporul a plâns-o ca şi pe soţul ei şi, în dangăt de clopote, a condus-o la mormântul din Săuleşti, lângă mama ei.

ing. Maria SUCHOV


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena: În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai

Publicat

în

Nume care se sărbătoresc de Sf Constantin şi Elena şi nume derivate din Constantin şi Elena care își serbează onomastica.

Sfinții Constantin și Elena: Peste 1,1 milioane de femei şi peste 600.00 de bărbaţi îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Citeşte şi: mesaje de Constantin şi Elena

Dintre cei 1.800.634 de români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Constantin şi Elena, 640.518 sunt bărbaţi şi 1.160.116 sunt femei, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

Dintre femeile care îşi sărbătoresc onomastica, 884.229 poartă numele de Elena, 124.773 sunt Ileana şi 69.944 se numesc Lenuţa. Alte 53.613 de femei poartă numele de Constanţa, 26.811 au numele Constantina, 4.279 – Leana şi 1.467 – Nuţi.

Elit - Gustul Desăvârșit

Majoritatea bărbaţilor, respectiv 495.656, se numesc Constantin, alţi 80.037 poartă numele Costel, iar 33.386, Costică. De asemenea, 20.002 de bărbaţi se numesc Costin, 10.487 – Costinel, 635 – Costi şi 315 – Costeluş.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2022. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Publicat

în

Sfinții Constantin și Elena 2022Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Mesajele de Sfinții Constantin și Elena, felicitări și urări deosebite se trimit în fiecare an celor dragi, pe 21 mai, când sunt sărbătoriți cei doi sfinți împărați. ziarulunirea.ro va pregătit unele dintre cele frumoase mesaje de Sf Constantin și Elena pe care să le trimiți prietenilor, familiei, colegilor sau colaboratorilor:

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru familie și prieteni

-Îţi doresc să ai parte de o zi de nume minunată şi să ştii că eşti şi vei fi mereu iubit/ă de toţi prietenii tai. Cu drag, …

-Este doar încă o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul, căci este ziua ta! La mulţi ani, iubitule/iubito!

Elit - Gustul Desăvârșit

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească. La Mulți Ani, Elena! La mulţi ani! Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu!

-De ziua numelui tău, îţi doresc noroc, fericire şi sănătate. Să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani, Constantin/Elena!

-Dragă Elena, eşti cea mai bună prietenă pe care o poate avea cineva. Primeşte asadar, din partea mea, multe gânduri bune, urări de sănătate şi un ‘La mulţi ani din suflet!

-Vreau să îţi urez toate cele bune de „Constantin si Elena”! Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească mereu!

Citește și: Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti

-Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La mulți ani!

-Să bem! Ziua de azi a început bine, pentru că este ziua numelui tău! Aşa că îţi reamintesc că ai lângă tine cei mai buni prieteni şi, bineînţeles, că azi dai de băut!
-Cu ocazia onomasticii, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi că sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri! La Mulți ani, Constantin!

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri! La mulţi ani, cu ocazia zilei de „Sfinţii Constantin şi Elena”! Să ai parte de bucurii!

-La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Îţi dorim să ţi se indeplinească toate dorinţele. Cu ocazia Sfinţilor Constantin si Elena, îţi dorim sanatate şi numai bucurii.

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

Citește și: Mesaje de SFANTUL Ilie. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţa şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-La zi aniversara noi îţi urăm numai de bine, îţi dorim sănătate, împliniri, realizări şi îţi uram un sincer „La mulţi ani!”

-Este minunat sa ştii ca cineva te place, cineva se gândeşte la tine, cineva are nevoie de tine… dar e si mai minunat să ştii ca exista cineva care nu-ti uita niciodată ziua de nume. La Mulţi Ani!

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru colegi și colaboratori

-Sfinţii Constantin şi Elena să vă aducă liniște, sănătate și binecuvântare!

-Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări si tot ce vă doriţi lângă cei dragi!

-Pentru tot ceea ce ai încercat să faci până acum şi nu ţi-a ieşit, pentru tot ce ai construit dar s-a ruinat, pentru tot ce ai căutat în zadar şi nu ai găsit, azi ai voie mai mult ca oricând să crezi într-o minune. Este ziua ta şi numai a ta. Azi trebuie să crezi în visele tale! La mulţi ani!

-Sfântul căruia îi purtaţi numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniste şi pace şi să nu lase ca speranţa să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

-Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însotească pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Constantin şi Elena cât mai frumoasă!

-O zi specială pentru un angajat deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!La mulţi ani şi mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sănătate si numai bucurii!

-La mulţi ani cu sănătate, Cu belşug şi cu de toate, Bucurii şi nestemate, De-acum şi pe mai departe. La multi ani, Constantin/Elena!

Mesaje deosebite de Sf Constantin și Elena

-Un gând senin și câteva șoapte trimise din zări îndepărtate să-ți spună la ureche clipe curate, iubire, fericire, sănătate! La mulți ani de Sf Constantin și Elena!

-Cu ocazia zilei onomastice, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!

-Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu! Cele mai calde urări de bine, sănătate şi fericire, de ziua numelui. La mulţi ani, Constantin!

Citește și: Mesaje de Sfânta Maria. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri!

-La Mulţi Ani, Elena! Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.
Citeşte întreaga ştire: Mesaje de Sf. Constantin și Elena – Cele mai frumoase urări și felicitări

-Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani infloritori! Îți doresc ca ziua numelui să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

-Florile din luna mai să îţi aducă multă iubire în suflet, sănătate, admiraţia celor dragi şi multe dorinţe împlinite. La mulţi ani de ziua numelui!

-Cu ocazia zilei Sfinţisorului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Îţi urez „La mulţi ani”, pentru că porţi acest nume, si fie ca Sfântul Constantin pe care îl reprezinţi, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si liniştea interioara.

-La Mulţi Ani Constantine şi sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Mesaje de SFINŢII CONSTANTIN şi ELENA 2022. Ce SMS-uri, felicitări, urări puteţi trimite celor dragi cu ocazia zilei de nume

Publicat

în

MESAJE de Sfinții Constantin și Elenea FELICITARI pentru Constantin și Elena. Urări prin SMS de Sf CONSTANTIN şi ELENA 2022

Felicitare de la mulți ani de Sf Constantin și Elena pentru: Elena, Ileana, Lenuţa, Constanţa, Leana, Nuţi, Constantin, Costel, Costică, etc. Mesaje haioase și amuzante de Sfinții Constantin și Elena.

Trimite un SMS, o urare sau o felicitare de „la mulţi ani”, celor dragi cu ocazia zilei numelui.

Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte pe Sfântul Împărat Constantin cel Mare şi pe mama sa, Elena, al căror hram este purtat de numeroase biserici din ţară. Această sărbătoare se celebrează anual în data de 21 mai.

Elit - Gustul Desăvârșit

SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi tot binele din lume şi sa ai parte numai de zile senine si însorite!

Azi, de ziua numelui, îţi urez şi eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce îţi doreşti. La mulţi ani!

Urări de Sfinții Constantin și Elena

Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

SF CONSTANTIN ŞI ELENA: La mulţi ani, cu ocazia zilei de „Sfinţii Constantin si Elena”! Sa ai parte de bucurii şi împliniri!

MESAJE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţa şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

URĂRI DE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: La zi aniversara noi îţi urăm numai de bine, îţi dorim sănătate, împliniri, realizări şi îţi uram un sincer „La mulţi ani!”

SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Este minunat sa ştii ca cineva te place, cineva se gândeşte la tine, cineva are nevoie de tine… dar e si mai minunat să ştii ca exista cineva care nu-ti uita niciodată ziua de nume. La Mulţi Ani!

Citește și: Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti

Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

Sa ai parte de cat de multa fericire îţi poate cuprinde inima, de cat de multe zâmbete îţi poate dărui o zi si de toate binecuvântările pe care ţi le poate aduce viaţa. La mulţi ani Constantin / Costică / Costel / Costin / Costi / Costinel / Costelus / Elena / Ileana / Leana / Lena / Nuti / Lenuta!

La mulţi Ani si sa ai parte de un ocean de sanatate, un munte de noroc si un camion cu bani!

MESAJE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: La multi ani! Sfintii Constantin si Elena sa te calauzeasca mereu!

URĂRI DE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Se spune ca iubitii sunt ca luna, iar fratii ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fara luna, dar niciodata fara stele, adica fara tine. La multi ani, fratiorule/iubitule!

Sa-ti dea Domnul sanatate, judecata inteleapta, viata lunga pământească, ce doreşti sa se împlinească!

Sfantul caruia ii purtati numele sa va ocroteasca in fiecare zi, sa va aduca liniste si pace si sa nu lase ca speranta sa se stinga din sufletul dumneavoastra. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor!

La mulţi ani tuturor celor ce poarta numele sfinţilor împăraţi Constantin si Elena! Sa va călăuzească si va vă ajute a urma calea spre Domnul!

Felicitări de Sfinții Constantin și Elena

Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros „La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări si tot ce vă doriţi lângă cei dragi!

URĂRI DE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Cu ocazia zilei de nume, iti doresc un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire!

SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Cu ocazia zilei onomastice, iti doresc o ora de liniste, o zi senina, o saptamana de bucurii, o luna de impliniri, un an de prosperitate, un veac de sanatate, fericire si iubire. La multi ani!

MESAJE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate şi să ti se îndeplinească toate dorinţele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Costica!

Citește și: Mesaje de SFANTUL Ilie. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica

URĂRI DE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Îţi doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toţi prietenii tai. Cu drag, …

SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Îţi urez „La mulţi ani”, pentru că porţi acest nume, si fie ca Sfântul Constantin pe care îl reprezinţi, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si liniştea interioara.

MESAJE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: La Mulţi Ani Constantine şi sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.

URĂRI DE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: La mulţi ani şi mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sănătate si numai bucurii!

URĂRI DE SF CONSTANTIN ŞI ELENA

Un cer albastru fara nori,

In calea ta sa fie,

Sa ai in viaţa numai flori,

Noroc si bucurie!

La Mulţi Ani!

SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Un ocean de sănătate,

Un munte de noroc,

Un camion cu bani,

Si un sincer: „La mulţi ani!”

Citește și: Mesaje de Sfânta Maria. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica

SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Cele mai calde urări de bine, sănătate şi fericire, de ziua numelui. La mulţi ani!

Sa ne trăieşti, Elena / Lenuţa / Costică / Costel / Nuţi / Costi / Ileana, ani mulţi si buni,

Norocul sa-ti dea ghes mereu, minuni,

Orice dorinţa-ţi pui să se-mplinească,

Iar anii care trec te-ntinerească!

MESAJE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: La mulţi ani cu sănătate,

Sa iti dea Domnul tot ce doreşti,

Zile senine si fericire,

Elena/Constantin, sa ne trăieşti!

URĂRI DE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Este doar înca o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul, caci este ziua ta! La mulţi ani, iubitule/iubito!

Citește și: MESAJE de Sfântul Gheorghe. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica

MESAJE SF CONSTANTIN ŞI ELENA: E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare uşor. La Mulţi Ani!

SF CONSTANTIN ŞI ELENA: Din totalul celor 1,8 milioane de români care îşi aniversează ziua onomastică pe 21 mai, aproximativ 1,1 milioane sunt femei şi circa 640.000 sunt bărbaţi. Dintre femei, circa 880.000 de femei poarta numele de Elena, peste 124.000 se numesc Ileana si aproape 70.000 poartă numele Lenuţa. Celelalte femei care îşi aniversează ziua onomastică de SF CONSTANTIN ŞI ELENA se numesc Constanta (circa 53.000 de femei), Constantina (aproape 27.000), Leana (circa 4.000) si Nuţi (aproximativ 1.400).

URARI DE SF CONSTANTIN SI ELENA

Cei mai mulţi bărbaţi, aproximativ 495.000, se numesc Constantin, alţi circa 80.000 – Costel, iar circa 33.000 – Costică. Totodată, circa 20.000 de barbati se numesc Costin, mai bine de 10.000 – Costinel, circa 600 – Costi si aproximativ 300 – Costeluş.

-Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii, multa sanatate, si Dumnezeu sa te calauzeasca si sa oranduiasca totul cum este mai bine pentru tine! Fie ca anii ce se scurg sa treaca, precum razele soarelui mangaie o floare ce sta sa infloreasca! “La multi ani!!!”

– La multi ani! Sfintii Constantin si Elena sa te calauzeasca mereu!

– Ne gandim cu totii la tine si pentru ca astazi este o zi speciala iti uram un sincer- La multi ani !

-Azi, de ziua numelui, iti urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iti doresti. La multi ani !

Citește și: MESAJE de SFÂNTUL ANDREI. SMS-uri, urări, felicitări pe care le poţi trimite celor care îşi sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei

– Cu ocazia zilei de nume, iti doresc un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire!

– Cu ocazia zilei Sfintisorului tau, iti doresc o ora de liniste, o zi senina, o saptamana de bucurii, o luna de impliniri, un an de prosperitate, un veac de sanatate, fericire si iubire. La multi ani!

 – De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Costica!

– E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. La Multi Ani!

Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări si tot ce vă doriţi lângă cei dragi!

Cu ocazia zilei de nume, iti doresc un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire!

Cu ocazia zilei onomastice, iti doresc o ora de liniste, o zi senina, o saptamana de bucurii, o luna de impliniri, un an de prosperitate, un veac de sanatate, fericire si iubire. La multi ani!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate şi să ti se îndeplinească toate dorinţele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Costica!

Citește și: MESAJE de SFANTUL NICOLAE. Idei de URARI şi FELICITARI pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica

Îţi doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toţi prietenii tai. Cu drag, …

Îţi urez “La mulţi ani”, pentru că porţi acest nume, si fie ca Sfântul Constantin pe care îl reprezinţi, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si liniştea interioara.

La Mulţi Ani Constantine şi sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.

La mulţi ani şi mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sănătate si numai bucurii!

Citește și: MESAJE de CRACIUN. Texte frumoase cu URARI şi FELICITARI de Sărbători

Citește și: MESAJE DE ANUL NOU. Idei de SMS-uri, urări şi felicitări pe care le puteţi trimite celor dragi de Revelion


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare