Majorare pe FURIȘ a salariilor din Parlament. Cresc cu 15% salariile funcționarilor din Parlament, Secretariatului General al Guvernului și din Administrația Prezidențială

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Majorare pe FURIȘ a salariilor din Parlament. Cresc cu 15% salariile funcționarilor din Parlament, Secretariatului General al Guvernului și din Administrația Prezidențială

Proiectul modifică Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

S-au înregistrat 150 voturi pentru, 71 împotrivă si 8 abțineri.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Potrivit textelor adoptate, „funcționarii publici din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului, precum și funcționarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de baza de 15%”, fiind, astfel, eliminată interdicția cumulului acestei majorări cu majorarea acordată pentru activitatea legislativă.

De asemenea, personalul contractual din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului și serviciilor Parlamentului beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.

Motivarea amendamentelor este „eliminarea discriminării la care au fost supuși funcționarii respectivi, având în vedere specificul și unicitatea atribuțiilor și activității desfășurate și țînând cont de interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute de statute, precum și de dispozițiile Codului administrativ, restricții care, pentru majoritatea categoriilor de personal, se reflectă in diferențe salariale”.

„Funcția publică parlamentară este o funcție publică specifică de carieră, autonomă. Funcționarii publici din cele 3 instituții cu atribuții unice, precum și funcționarii publici parlamentari, se bucură de stabilitate și își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, obiectivității, al subordonării ierarhice, precum și al neutralității politice”, se mai arată în raportul Comisiei pentru muncă la motivarea amendamentului, citat de Agerpres.

„Prin excepție, pentru instituțiile din sistemul sanitar și de asistență socială, cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, cele din sistemul justiției, precum și cele din subordinea Ministerului Justiției, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de baza, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradatiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz”, mai prevede un alt text adoptat, motivându-se că, astfel, se vor rezolva unele inechități salariale cu care se confruntă personalul din justiție.

Proiectul mai prevede exceptarea instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională de la obligația publicării listei cu funcțiile din cadrul acestor instituții cu datele referitoare la drepturile salariale.

Camera Deputaților este for decizional.

Sursa: aktual24.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Nemernici 18 octombrie 2020 at 15:12

Oamenii mor si ei vor salarii mai mari ?

Comentariile sunt oprite