Luni, Legea offshore a fost votată de Senat, cu noi modificări. Ce amendamente au fost votate

Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul privind legea offshore cu modificările aduse, tot luni, de senatorii PSD și ALDE în comisiile de specialitate, după ce președintele a cerut reexaminarea acestui proiect.

Unul dintre cele mai importante amendamente arată că pentru producția petrolieră din Marea Neagră se aplică actualele redevențe. Un alt amendament important este că pe întreaga perioadă a acordurilor petroliere, adică zeci de ani de acum înainte, regimul de redevențe și regimul fiscal nu se vor modifica. În plus, vor putea fi deduse atât investițiile efectuate până în momentul intrării în vigoare a legii, cât și cele în curs.

Proiectul a fost adoptat cu 81 voturi „pentru”, 9 „împotrivă” și 15 abțineri și va merge la Camera Deputaților, care este decizională.

Senatorul PNL Florin Câțu a afirmat că niciuna dintre cerințele șefului statului din cererea de reexaminare nu a fost îndeplinită.

Ce amendamente au fost adoptate, la propunerea mai multor senatori PSD:

  • Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoarea a prezentei legi benficiază, pe toată perioada derulării acestora, la nivelul de redevență, cotele procentuale de redevență petrolieră, pragurile de producție brută aferente acestor cote existente la data intrării în vigoare a legii, prevederile OG 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare  obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificărle și completările ulterioare și ale OG 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea 261/2013, cu modificările ulterioare, nu se aplică titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi
  • ANRM și titularii de acorduri petroliere pot încheia acte adiționale la acordurile petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  • Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora și/sau aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre sunt obligați la cacularea, declararea și plata impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore.
  • Prin venit suplimentar se înțelege diferența dintre prețul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producția internă proprie din perimtretrele offshore și prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, înmulțită cu volumele de gaze vândute din producția internă din perimetrele offshore.
  • Impozitul asupra veniturilor suplimentare offhore se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor obținute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, așa cum acestea sunt determinate potrivit anexei 2 care face parte integrantă din prezenta lege, impozit din care se deduce valoarea ivestițiilor în segmentul upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore ține seama de prețul de referință stabilit de ANRM pentru calculul redevențelor. Tranzacțiile desfășurate sub prețul de referință se impozitează la prețul de referință. Procentele de calcul a impozitului se calculează pe baza prețurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza unei grile de prețuri, începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al prețurilor de consum.
  • Limita maximă a deducerii investițiilor în segmentul upstream nu poate depăși 60% din totalul veniturilor suplimentare.
  • Regimul de redevențe și regimul fiscal nu se vor modifica, indiferent sub ce formă, pe toată durata acordurilor și a prelungirilor subsecvente.
  • Valoarea investițiilor este valoarea cumulată a investițiilor în segmenul upstream, înregistrate în evidența contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare de la intrarea în vigoare a legii până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore inclusiv, precum și valoarea cheltuielilor aferente investițiilor din programele de lucrări realizate și raportate către ANRM în baza acordurilor petroliere, care au fost înregistrate în evidența contabilă până la data intrării în vigoare a legii, din care se scade valoarea cumulată a impozitelor asupra veniturilor suplimentare offshore calculate, dar nedatorate până în luna respectivă în urma aplicării deducerii pentru investiții.

O primă formă a inițiativei legislative adoptate de Parlament era mai puțin favorabilă companiilor, în sensul că nu era înghețat regimul de redevențe și nu erau deduse investițiile de până în momentul intrării în vigoare a legii. Acea formă a fost prezentată și asumată chiar de Liviu Dragnea, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților. Companiile s-au declarat nemulțumite.

Sursa: notnews.ro

Facebook 

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...