// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

LICITAȚIE pentru concesionarea a trei spații din șanțurile Cetății Alba Carolina. Prețuri minime de pornire între 56 și 479 de euro pe lună

Primăria municipiului Alba Iulia organizează licitaţie publică deschisă, în data de 18 iulie 2018, ora 10.00, în vederea concesionării spaţiilor situate în sanţurile Fortificaţiei de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina. Spaţiile sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice. Destinaţia acestora este de spaţiu comercial şi/sau de alimentaţie publică, punct de informare turistică, spaţiu cultural polivalent, spaţiu pentru servicii turistice.

Durata concesiunii este de 25 de ani cu posibilitate de prelungire cu cel mult jumătate din perioada iniţială.

Spaţiile sunt proprietate publică a Municipiului Alba Iulia:

1. Spaţiul nr. 4 indicativ (M5R1), situat în Cetatea Alba Carolina Ravelinul SF. Capistrano

– Preţul minim de pornire al licitaţiei publice este de 59,9 EUR/lună
– Suprafața utilă = 85,6 mp
– Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 54,17 mii EUR (sau echivalentul în lei)

2. Spaţiul nr. 7 indicativ (M7C2), situat în Cetatea Alba Carolina Contragarda Bastionul SF. Carol

– Preţul minim de pornire al licitaţiei publice este de 479 EUR/lună
– Suprafața utilă = 532,2 mp
– Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 288,14 mii EUR ( sau echivalentul în lei)

3. Spaţiul nr. 9 indicativ (M7R2), situat în Cetatea Alba Carolina Ravelinul SF Carol

– Preţul minim de pornire al licitaţiei publice este de 56 EUR/luna
– Suprafața utilă = 186,8 mp
– Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 170,48 mii EUR ( sau echivalentul în lei)

Taxa de înscriere la licitaţie este de 200 lei, prețul Caietului de Sarcini este de 100 lei, garanţia de înscriere la licitaţie reprezintă valoarea minimă a redevenţei pentru o perioadă de 6 luni.

Ofertele se redactează în limba romană și cuprind două plicuri unul exterior și unul interior şi se depun la sediul concedentului:

– plicul exterior va cuprinde obiectul concesiunii, o fişă cu informaţii privind ofertantul și o declaraţie de participare semnată de ofertant, copie certificat de înmatriculare a societăţii şi statut, declaraţie pe propria răspundere că ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, pentru fapte care au adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională, precum şi faptul că nu se află în situaţia de a fi în faliment ori lichidare, că în ultimii 3 ani nu şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, certificat de atestare fiscală, bilanţ contabil, declaraţie privind cifra de afaceri pe o perioadă de 3 ani, documente (scrisoare de bonitate și/sau scrisoare de confort) emise de banca clientului din care să rezulte capacitatea acestuia de a dispune de suma estimată aferentă spațiului pentru care se depune oferta, dovada plăţii garanţiei de participare şi a contravalorii documentaţiei, caiet de sarcini semnat și ştampilat, dovada existenţei unui cotract-antecontract încheiat cu o persoana fizică sau juridică atestată sau autorizată, înscrisă în registrele Ministerul Culturii şi Cultelor privind urmărirea în timp a spaţiului

– plicul interior conţine oferta propriu-zisă, numele (denumirea) ofertantului şi adresa acestuia, oferta propriu -zisă trebuie să cuprindă detailat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini, alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumă, precum și date tehnice și financiare referitoare la investiţie. Valoarea redevenţei nu poate fi mai mică decât valoarea minimă stabilită de concedent.

Cumpararea Documentaţiei de Atribuire (cu caietul de sarcini inclus) se face la spaţiul Primariei, Serv. Adm. Dom. Public și Privat situat în Alba Iulia str. Calea Motilor, nr.7, bl.S1, sc.E (vis-a-vis de BANCPOST ), plata acesteia se face la Casieria Serviciului A.D.P.P., în perioada 18-22 iunie 2018, achizitionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor. Depunerea ofertelor se face în perioada 9-13 iulie 2018, pâna la ora 15, la Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, cam 8 (Registratura), într-un exemplar.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă pe spaţiu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este în data de 6 iulie 2018.

Pentru desfăşurarea licitaţiei este nevoie de cel puţin trei oferte valabile.

În caz de amânare a ședinţei de licitaţie, aceasta se va repeta în data de 25 iulie 2018, orele 10.

Informaţii suplimentare, la Primaria mun. ALBA IULIA la sediul menţionat mai sus, sau la telefon 0258/ 815367, persoane de contact – Bala Luminita, Pripon Mihai

Soluţionarea litigiilor se face conform dispoziţiilor Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004 cu completările si modificările ulterioare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419