Rămâi conectat

Actualitate

Legea salarizării 2024: Cum se va stabili salariul minim european în România. Prevederi legale

Ziarul Unirea

Publicat

în

Legea salarizării 2024: Cum se va stabili salariul minim european în România. Prevederi legale

Legea salarizării a fost lansată de Ministerul Muncii în dezbatere publică și ar trebui să intre în vigoare la data de 15 noiembrie 2024. Conform noii legi, salariul minim brut pe țară va fi determinat în conformitate cu un mecanism obiectiv, în concordanță cu principiile Directivei privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Citește și: Salariul minim creşte de la 3.300 la 3.700 lei lunar: Măsura intră în vigoare la 1 iulie 2024

În noua lege, angajatorii nu vor putea ține mai mult de 24 de luni un angajat pe salariul minim european, fiind nevoiți să crească peste acest prag. De asemenea, la momentul introducerii legii, angajații care au peste un an vechime și au salariul minim vor primi o sumă peste acest prag.

”În prezent, în România salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă se stabilește în condițiile art. 164 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare respectiv, prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor, cu excepția sectoarelor de activitate construcții, agricol şi industria alimentară, care au un cadru specific de reglementare respectiv, O.U.G. nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol şi industria alimentară.

În vederea stabilirii unui cadru la nivelul Uniunii Europene pentru a asigura atât faptul că salariile minime sunt stabilite la un nivel adecvat, cât și faptul că salariații au acces la o protecție a salariului minim, sub forma unui salariu minim legal sau a unor salarii stabilite prin convenții colective, a fost adoptată Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, care are termen de transpunere în legislația națională data de 15 noiembrie 2024.”, se arată în expunerea de motive a legii.

Cum se va stabili salariul minim european în România

Conform obiectivului general al reformei prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, salariul minim brut pe țară garantat în plată se va stabili în baza unui mecanism obiectiv, în linie cu orientările din Directiva privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Prin această reformă se prevede instituirea unui mecanism nou și a unei noi formule pentru a stabili nivelul salariului minim în mod obiectiv și sistematic, în consultare cu partenerii sociali și ținând seama de acțiunile Uniunii.

Directiva prevede instituirea unui mecanism pentru determinarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ce implică o serie de proceduri pentru stabilirea și actualizarea salariului minim legal, în baza unor criterii obiective, care să asigure atingerea unui nivel de trai decent, reducerea sărăciei persoanelor încadrate în muncă, precum și promovarea coeziunii sociale și a unei convergențe sociale.

Ce prevede noua lege

1. Articolul 160 se modifică și se completează, după cum urmează:

”(1) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

(2) Salariul de bază reprezintă componenta fixă a remunerației brute plătite unui salariat pentru munca pe care o prestează pe parcursul unei luni calendaristice, în care nu sunt incluse sporurile, indemnizațiile și alte adaosuri.

(3) Salariul de bază minim brut reprezintă suma minimă la care are dreptul salariatul pentru munca prestată, potrivit legii sau prin contracte colective de muncă aplicabile conform prevederilor art.162 alin. (1). Salariul de bază minim brut este stabilit astfel încât să nu fie diminuat salariul minim net aferent acestuia.

(4) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă suma stabilită anual prin hotărârea Guvernului, în condițiile art. 164, corespunzătoare programului normal de muncă, în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai și de muncă, în special a gradului de adecvare al salariului minim, în vederea asigurării unui nivel de trai decent”.

2. Articolul 164 se modifică și se completează, după cum urmează:

”(1) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu actualizarea periodică o dată pe an. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

(2) Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește și se actualizează potrivit alin. (1), cu utilizarea procedurii de aplicare a mecanismului de stabilire și actualizare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(4) Procedura prevăzută la alin.(2) stabilește evaluarea gradului de adecvare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în funcție de ponderea acestuia în câștigul salarial mediu brut și va cuprinde următoarele:

1) modalitățile de stabilire şi actualizare a nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată;

2) criteriile de stabilire și actualizare a salariului minim brut pe ţară garantat în plată care să includă cel puțin următoarele elemente:

a) puterea de cumpărare a salariului minim, luând în considerare costul vieții;

b) nivelul general al salariilor și distribuția acestora;

c) rata de creștere a salariilor;

d) nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung.

3) indicatorii statistici naționali aferenți criteriilor prevăzute la pct. 2);

4) setul de indicatori anuali de monitorizare si evaluare de impact asupra mediului economic și social;

5) modul de realizare a analizelor suport şi de monitorizare a evoluției salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în funcție de nivelul orientativ între 50%-52% al ponderii valorii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în câștigul salarial mediu brut, considerat indicator de referință pentru evaluarea gradului de adecvare.

(5) Procedura prevăzută la alin. (2) se aplică de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, având la bază analizele unei instituții de cercetare specializate în analiza și evaluarea de impact a politicilor din domeniul pieței muncii.

(6) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază brute prin contractul individual de muncă și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, sub salariul de bază minim brut orar pe țară, prevăzut la alin. (1).

(7) În aplicarea prevederilor alin. (1) și alin. (2), prin hotărâre a Guvernului sau negocieri colective nu pot fi stabilite salarii minime brute sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(8) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărârea Guvernului poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta este plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dar fără a diminua valoarea netă anterioară a acestuia.

(9) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1), diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă.

(10) Prevederile alin. (8) se aplică și în cazurile prevăzute la alin. (9).

(11) Toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1).

(12) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia grevei.

(13) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este adus la cunoștința salariaţilor prin grija angajatorului”.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

LISTA actualizată | ATENȚIE la apa pe care o beți: 64 de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut

Bera Larisa

Publicat

în

LISTA actualizată | ATENȚIE la apa pe care o beți: 64 de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut Direcția de Sănătate Publică Alba îndeamnă cetățenii să verifice întotdeauna sursa apei înainte de consum. Este important ca, în cazul izvoarelor neconforme, să se evite consumul direct și să se opteze pentru […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea