Jandarmeria Alba recrutează candidaţi pentru admiterea în învățământul MAI, sesiunea 2018. Condiţii şi acte necesare la înscriere

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba invită tinerii care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat precum şi pe cei din ultimul an de liceu, care doresc să urmeze cariera militară, să se prezinte la sediul unităţii din municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, pentru a participa la activitatea de recrutare a candidaţilor.

Pentru sesiunea de admitere din anul 2018 vor fi recrutaţi candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, după cum urmează:

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
 1.  a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 43 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 6 locuri alocate SPP;
 • 1 loc alocate SIE;

5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

 1. b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 25 locuri alocate SIE;
 • 8 locuri alocate
 1. c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 15 locuri alocate SIE;
 1. d) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu21 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:
 • 2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
 • 1 loc – Managementul organizaţiei – Geniu;
 • 1 loc – Managementul organizaţiei – Apărare CBRN;
 • 2 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
 • 2 locuri – Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare – Comunicaţii şi informatică;
 • 5 locuri – Contabilitate şi informatică de gestiune – Finanţe-contabilitate;
 • 8 locuri – Administraţie publică – Logistică;
 1. e) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică.
 2.  f) Academia Tehnică Militară Bucureşti 33 locuri alocate MAI conform următoarelor specialităţi, astfel:
 • 4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
 • 2 locuri – Munţii, rachete, explozivi şi pulberi;
 • 5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;
 • 4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
 1. g) Institutul Medico-Militar12 locuri alocate MAI (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală” (7 Bucureşti, 5 Tg-Mureş).
 2. h) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 13 locuri alocate MAI (IGAV):
 • 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi;
 • 3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie;
 1.  i) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa Facultatea de Inginerie Marină, 6 locuri alocate MAI:
 • 2 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală;
 • 4 locuri – Inginerie electrică – Electromecanică;
 1. j) Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti 8 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:
 • 5 locuri – Auto;
 • 1 loc – Tehnică de comunicaţii;
 • 1 loc – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
 • 1 loc – Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică;
 1.  k) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” 5 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: Aeronave şi motoare de aviaţie.
 2.  l) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa 66 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:
 • 7 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
 • 11 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
 • 8 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
 • 12 locuri – Motoare şi maşini navale;
 • 28 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale

 CONDIȚII ȘI CRITERII DE RECRUTARE

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ care asigură formarea inițială a personalului M.A.I. sunt următoarele:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului 2018;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. b) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinței se realizează cu ocazia examinării medicale.
 3. c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Suplimentar faţă de condiţiile legale și condițiile specifice menționate mai sus, candidaţii recrutaţi pentru admiterea pe locurile MAI la alte instituţii de învăţământ trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.

Condiţii suplimentare

Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, contra cost, de către:

 1. a) candidaţii la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul National de Medicină Aeronautică şi Spaţială „ Dr. Aviator Victor Anastasiu” Bucureşti din cadrul Spitalului Militar Central;
 2. b) candidaţii la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, care efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa, prin grija Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Candidaţii vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obţinerea avizului apt îmbarcare, o copie a fişei medicale, conformă cu originalul;

Avizul eliberat de structurile specializate cu menţiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituţia de învăţământ în vederea admiterii, în funcţie de planificarea candidaţilor pentru susţinerea acestor probe.

DOSARELE DE RECRUTARE ALE CANDIDAŢILOR se constituie în conformitate cu prevederile O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, fiecare candidat va depune câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere şi CV;
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;
 3. Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2018 – diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;
 4. 2. Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2018:

– atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., în copie,  certificat pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copie legalizată;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

 1. c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;
 2. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;
 3. e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 4. f) cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
 5. g) o fotografie color 9×12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, CNP);

h)2 fotografii color 3×4 cm;

 1. i) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 2. j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform anexei nr. 4 la Dispoziţia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI).

Dosarele de recrutare ale candidaţilor în volum complet și corect întocmite vor fi depuse de către candidați personal la sediul I.J.J. Alba până la următoarele date limită:

 • pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” și instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale – 15.06.2018.
 • pentru şcolile postliceale ale MAI (Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani şi Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni) se trimit către cele două şcoli militare de subofiţeri, până la data de 25 iulie 2018, (pentru sesiunea septembrie 2018) şi până la data de 14 decembrie 2018, (pentru sesiunea ianuarie 2019).

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

Potrivit prevederilor art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior care sunt declarați ,ADMIS” și care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanțat de la bugetul de stat, integral sau parțial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituția de învățământ o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență, pentru a fi inmatriculați in anul I de studii, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2018.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni procedează la  reluarea procedurilor stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.

În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. anterior, fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.

Cererile de participare/fişele de înscriere pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN şi SRI) se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la 25 mai 2018, pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI, până la data de 15 iunie 2018, iar pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI până la   23 noiembrie 2018.

Organizarea și desfăşurarea activităților de selecţie a candidaţilor în vederea participării la concursul de admitere

Examinarea medicală a candidaţilor realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI din județul de domiciuliu/reședința candidatului şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu unitățile cu atribuții de recrutare.

Susţinerea probelor eliminatorii pentru instituţiile MApN

Candidaţii MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în perioada 7 – 11 iulie 2018, ora 07.00, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul MAI. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii.

Înscrierea şi probele eliminatorii pentru instituţiile MAI

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 31 iulie – 24 august, activităţile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituției de învățământ.

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 24 august –  septembrie 2018 și în perioada 10 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Perioadele de şcolarizare a seriilor de elevi sunt:

 1. a) 12 noiembrie 2018 – 20 septembrie 2019 (sesiunea septembrie 2018);
 2. b) ianuarie – noiembrie 2019 (sesiunea ianuarie 2019).

Probele eliminatorii: contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice

Desfăşurarea etapei de selecţie a candidaţilor

Contravizita medicală

 • Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.
 • Lista nominală cu candidaţii declaraţi inapt pentru admitere şi/sau nepromovat la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se transmite Direcţiei Medicale a MAI prin grija comisiei de concurs constituite la nivelul instituţiei de învăţământ.

 Susţinerea probelor de aptitudini fizice

 • Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor (cu excepţia candidaţilor la Facultatea de Arhivistică care nu susţin această probă) se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare (ANEXA nr. 3^1).
 • Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

 

 • La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice – nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.
 • Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratelor generale.

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor

 • În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:
  • legitimaţia de concurs;
  • actul de identitate;
  • pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

 • Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi armei, respectiv specialităţii pentru care optează candidatul în raport de oferta educaţională prevăzută acesteia.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare, respectiv la îndepărtarea din cadrul instituţiei de învăţământ.

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie

 Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
 3. c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar / universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Detalii suplimentare se găsesc pe site-urile instituţiilor de învăţământ.

Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, la Serviciul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, telefon 0258/812318.

În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419