ITM Alba: Raport privind activitatea de control în domeniul relațiilor de muncă în perioada 21 – 30 martie

În perioada 21.03.2016-30.03.2016 s-a desfășurat Campania națională privind respectarea de către angajatori a dispozițiilor art. 129 alin. 1 și 2 din Legea dialogului social 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și respectarea de către autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private a dispozițiilor art. 78 alin. 2 și 3 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Astfel, conform prevederilor art 78, alin.2 din Legea 448/2006, Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi, iar la alin. (3) se prevede că Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
  2. a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
  3. b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

Astfel, în ceea ce privește respectarea prevederilor art. 78, ITM Alba a verificat pe perioada campaniei un număr de 21 de angajatori, ocazie cu care s-au constatat următoarele:

Elit ELIT

-12 angajatori au optat atât pentru angajarea persoanelor cu handicap cât și pentru achiziționarea de produse și servicii de la unități protejate, iar în unele situații inclusiv pentru plata la Bugetul de stat a acestei obligații.

-9 angajatori înregistrează debite(total/parțial)în ceea ce privește îndeplinirea acestei obligații legale, situație în care ITM Alba a dispus măsuri pentrui restabilirea legalității și a sesizat Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba în vederea luării măsurilor fiscale care se impun.

  1. Conform prevederilor art. 129 din Legea 62/2011 a dialogului social, negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepția cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati, iar inițiativa negocierii aparține angajatorului sau organizației patronale.

Astfel, în perioada 21.03.2016-30.03.2016, ITM Alba a verificat 32 de angajatori ocazie cu care s-a constat că 22 dintre aceștia nu au respectat prevederile art. 129 din Legea 62/2011, situație în care ITM Alba a dispus măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419