ITM Alba: Amenzi în valoare de 18.000 de lei. Mai multe sancțiuni și avertismente aplicate de inspectori în urma controalelor din perioada 20 – 26.07.2020

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

ELIT

Incepând cu data de 15 iunie a.c., la nivelul județului Alba, a fost declanșată Campania națională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă, campanie care se va derula până la data de 24.08.2020.

In perioada 20-22.07.2020 s-a desfășurat in județul Alba, Campania națională de verificare a respectării normelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă,de identificare și sancționare a cazurilor de muncă nedeclarată  în domeniul construcțiilor.Au fost verificați 10 agenți economici cu activitate in domeniul construcțiilor.

De asemenea,în perioada 24 – 26.07.2020, au fost organizate ample acțiuni de control, împreună cu reprezentanți ai D.S.P.Alba, I.J.P.Alba si ANSVSA Alba, la unitățile de pe raza județului Alba care au deschis terase, privind respectarea măsurilor de distanțare socială și protecție anti-covid stabilite de Guvernul României; cu acest prilej au fost verificate peste  70 de unități de profil.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 20–26.07.2020,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 43

Nr.controale de noapte :  4

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 689

Din care – femei :  177

                          – tineri :       1

Număr deficienţe constatate:    108

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”: 0

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  22

             Din care :

       –    7 amenzi in valoare totală de 14.000 lei

                –   15 avertismente;

  Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat ;
 • netransmiterea în termenul legal în Revisal a suspendărilor de contracte individuale de muncă;

    În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 38

Număr deficienţe constatate:    90

Număr de măsuri dispuse  :        90

Angajatori sancționați:     28

Nr. sancţiuni aplicate:      33

    Din care :                   – 32 avertismente;

 • 1 amenda in cuantum de 4.000 lei.

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

          Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419