ITM Alba: Amenzi de 5.000 de lei și 23 avertismente aplicate de inspectori în urma controalelor din perioada 14-19 septembrie 2020

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

ITM Alba: Amenzi de 5.000 de lei și 23 avertismente aplicate de inspectori în urma controalelor din perioada 14-19 septembrie 2020

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

ELIT

De asemenea, în data de 19.09.2020, au fost organizate acțiuni de control, la unitățile de pe raza județului Alba care au deschis terase, privind respectarea măsurilor de distanțare socială și protecție anti-covid stabilite de Guvernul României; cu acest prilej au fost verificate 8 de unități de profil.

În perioada 14 – 19.09.2020 s-a desfășurat Campania Națională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a Legii 52/2011- privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 14 – 19.09.2020, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 48

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 709

Din care – femei :  347

                          – tineri :       2

Număr deficienţe constatate:65

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 2

 Din care :

 – 1 amenda-5000 lei;

– 1 avertisment;

 Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat ;
 • netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificarilor intervenite in executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:38

Număr deficienţe constatate: 84 

Număr de măsuri dispuse  : 84     

Angajatori sancționați: 17  

Nr. sancţiuni aplicate:  22 

 Din care :                 22 –  avertismente;

-Nr.evenimente cercetate  :   1

-Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419