Rămâi conectat

Oameni şi locuri

Interviu cu Gligor Barabaş, primarul localităţii Fărău

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

 Când mi-am propus să merg în comuna Fărău pentru documentarea jurnalistică am avut o oarecare strângere de inimă. În urmă cu 3 – 4 ani am mai parcurs acest drum şi mi-a fost milă de telescoapele, pivoţii şi cauciucurile maşinii, şi implicit de banii mei. Nu am pornit cu vreo idee preconcepută, dar unii amici mă preveneau: „Tu ştii că această comună, mai precis satul Şilea, este tocmai la marginea judeţului?”. Parcurg kilometru cu kilometru şi constat că drumul nu-i deloc rău. Pe porţiunile în pantă carosabilul este încă destul de încărcat cu nisip, semn că s-a lucrat în perioada cu zăpadă şi gheţuş. Până la destinaţie, adică inclusiv în satul Şilea din Fărău, aveam să constat că nu mai e o aventură să parcurgi cu maşina acest traseu rutier.
Ţinta mea era să mă întâlnesc cu cei din conducerea executivă a comunei – primar şi viceprimar. Sau cu unul din cei doi. Biroul primarului avea uşa larg deschisă (eram tocmai în prima zi de martie). O funcţionară l-a întors din drum pe primar. Aveam să aflu că tocmai pleca la o lucrare, cu nişte zilieri (persoane care prestau zile de muncă pentru ajutorul social) şi cu un utilaj.
Cu primarul comunei, Gligor Barabaş, am intrat în vorbă direct, despre ceea ce vroiam să aflu:
– Cum este Fărăul în anul 2012, într-o perioadă când satele româneşti îmbătrânesc atât ca populaţie, dar şi ca aşezări cu tot ce înseamnă: construcţii edilitare, locuinţe, obiceiuri, patrimoniu cultural, construcţii reprezentative şi nu în ultimul rând resurse economice, în principal potenţialul pământului de a da roade?
– Nu pot să nu fiu de acord că situaţia descrisă mai sus este valabilă şi pentru comuna Fărău, dar numai parţial. În ce priveşte evoluţia populaţiei situaţia nu este deloc optimistă nici la noi. Drept dovadă, în cursul anului trecut am avut în comună 28 de decese şi 2 naşteri. Am avut şi 6 căsătorii, număr care poate fi apreciat fie ca fiind mic, fie mare. Comparativ cu ce era odată, nu e deloc încurajator. Altfel privit numărul noilor familii din comună, dacă îmi este permis un joc al calculelor, numai de la acestea există şansa ca în 2012 numărul naşterilor să fie dublu, dacă nu chiar triplu faţă de anul trecut. Deci, putem fi şi oarecum mai optimişti. Revenind la situaţia concretă a comunei Fărău, vă pot spune că aceasta, deşi este foarte departe de zone industriale, are în prezent în cele 5 sate componente 1530 locuitori, cu circa 900 persoane active şi 646 gospodării (n.r. – date statistice privind populaţia comunei există din anul 1850, iar cea mai numeroasă populaţie avea în anul 1956 – cu 5806 persoane, în 1966 mai avea 4172 locuitori, iar în 1992 mai erau 2450). În privinţa degradării construcţiilor publice, la noi nu prea este valabil ceea ce spuneaţi mai devreme. Voi veni cu argumente concrete, care se pot vedea, şi o să mergem pe teren să constataţi personal că situaţia nu poate fi generalizată. Acum ne aflăm în sediul primăriei. Cum se vede, este modernizată, chiar bine dichisită, atât exterior, cât şi interior. Încă de la începutul actualului mandat am făcut reparaţii complete la clădire, am amenajat grupuri sanitare, am făcut dotări cu mobilierul necesar, aparatura electronică şi calculatoare conectate la internet. Puteţi constata că este destul de cald, inclusiv pe holuri. De asemenea, o să vedeţi 5 şcoli funcţionale şi bine întreţinute. Şcoala cu clasele I-VIII din centrul de comună este complet renovată tot în actualul mandat de primar, a fost dotată cu mobilier nou şi încălzire centrală. Atât şcoala cât şi grădiniţa au grupuri sanitare cu instalaţiile necesare, iar pentru a avea apă curentă am făcut puţuri proprii de unde scoatem apa cu un hidrofor. Centrală termică avem şi la grădiniţa din satul Heria, unde a fost desfiinţată şi şcoala cu clasele I – IV. În celelalte sate, respectiv Sânbenedic, Medveş şi Şilea avem doar grădiniţe şi şcoli cu clasele I – IV, unde sunt condiţii bune pentru desfăşurarea activităţii. În centrul comunei mai avem funcţională şi o sală de sport nouă, care este la dispoziţia tuturor elevilor din comună, unde urmează să instalăm şi duşuri pentru cei care merg să facă sport. Cred că merită menţionat că la nivelul comunei există în prezent 199 elevi. Mergând la alte domenii, din cele 5 cămine culturale ale satelor, 3 sunt renovate recent. La Căminul cultural din satul Şilea am investit 270.000 de lei, prin care am renovat interiorul şi exteriorul clădirii, am amenajat grup sanitar şi a fost făcută o terasă frumoasă, care va fi foarte utilă în timpil sezonului cald, iar pentru renovarea Căminului cultural de la Sânbenedic am investit 280.000 de lei din venituri proprii, unde, de asemenea am renovat şi modernizat dotările, în timp ce la cel din Medveş am reparat acoperişul, am reparat tencuielile şi am zugrăvit atât interiorul cât şi exteriorul. A mai rămas cel din satul Heria, adică satul unde locuiesc eu, dar anul acesta vom face şi aici lucrări de modernizare. Mai precizez că avem în centrul de comună dispensar medical, iar medicul merge săptămânal în fiecare sat pentru consultaţii la persoanele vârstnice şi întocmirea prescripţiilor medicale, iar în apropierea dispensarului medical avem şi farmacie, ambele funcţionând în clădiri renovate recent. Am prezentat situaţia lucrărilor executate la nivelul instituţiilor care stau la dispoziţia locuitorilor în condiţii, dacă nu dintre cele mai bune, cel puţin acceptabile. Trebuie să spun că pentru toate aceste lucrări cheltuielile au fost cât se poate de mici. În majoritatea situaţiilor am cumpărat doar materialele, iar manopera a fost făcută de un salariat al primăriei, Castrase Lucian, care este şi un foarte bun meseriaş în construcţii şi finisaje, şi prin munca prestată de beneficiarii ajutorului social conform Legii 416. Aşa, cu banii ce i-am avut la dispoziţie am făcut mult mai multe lucrări decât dacă plăteam la o firmă. Tot în acest fel am construit şi Monumentul Eroilor din centrul comunei, inaugurat şi sfinţit anul trecut.
– Mă bucur că remarca mea din deschiderea discuţiei v-a incitat puţin şi de aceea v-am lăsat să expuneţi neîntrerupt situaţia la nivelul comunei. Să rămânem la capitolul condiţii de viaţă pentru oameni şi vă invit să ne spuneţi dacă aţi reuşit să mai faceţi câte ceva şi în alte domenii, având în vedere că nu sunteţi o comună foarte bogată, ba dimpotrivă.
– Una din nevoile prioritare pentru oameni a fost şi rămâne starea drumurilor. Pentru a se putea circula în condiţii cât de cât bune, cu maşini sau atelaje, acestea au fost nivelate şi apoi pietruite, lucrare ce a fost efectuată pe toate drumurile comunale şi săteşti. Totodată am făcut vreo 40 de podeţe de acces spre gospodăriile localnicilor, toate din bugetul local. În satul Şilea, apa potabilă era o foarte mare problemă, locuitorii de aici trebuind să-şi aducă apa de la o distanţă mare, cu cărucioare sau în mâini. Am reuşit să obţinem o finanţare de 650.000 de lei prin H.G. nr. 7/1998, sumă cu care am realizat reţeaua de apă potabilă în acest sat şi captarea unor izvoare într-un rezervor suficient de voluminos pentru toate gospodăriile. Astfel, circa 140 de locuitori ai acestui sat au acum apă curentă, de foarte bună calitate, care vine prin cădere liberă de la rezervor şi pot să-şi amenajeze confortul dorit la bucătării sau la băi. Pentru timpul liber al copiilor şi tinerilor am construit o tribună la arena sportivă pentru suporterii echipei locale de fotbal „Progresul” Fărău, echipă care merită acest lucru deoarece este situată mereu pe primele locuri, iar terenul de fotbal beneficiază de instalaţie de iluminat, astfel că acesta poate fi folosit şi pe timpul nopţii. În apropierea arenei am amenajat un loc de joacă pentru copii, la un nivel care atrage şi copii din satele şi comunele vecine, inclusiv din Ocna Mureş, de unde părinţii îi aduc la joacă, investiţie ce a costat aproape 500.000 de lei.
– Ce lucrări aveţi în program anul acesta ?
– Programul anului curent practic merge în continuarea celui de anul trecut, fiind întrerupt doar de sezonul rece. Avem în derulare lucrări de anvergură, prin care se va schimba semnificativ confortul locuitorilor tuturor satelor comunei. Anul trecut am câştigat finanţarea unui proiect prin Măsura 322 FEADR, iar în toamnă a fost semnat contractual de execuţie. Utilajele sunt deja aici şi executantul aşteaptă doar ca timpul să permit reluarea lucrărilor. Este o investiţie în valoare de 2,5 milioane de euro. Acesta cuprinde dezvoltarea şi modernizararea infrastructurii rutiere la nivelul localităţii, introducerea unei reţele de alimentare cu apă potabilă în satul de centru, Fărău, înfiinţarea unui sistem de colectare şi tratare a apei uzate, construirea unui Centru de îngrijire pentru bătrâni şi reabilitarea şi dotarea Căminului cultural. Mai concret, vor fi reabilitate drumurile comunale pe o lungime de 8,3 km care leagă satele Heria, Medveş şi Sâmbenedic de DJ107 şi 3 km străzi în satul de centru, lucrare care va costa 4.684.000 de lei, adică 48 la sută din întreaga finanţare. Reţeaua de canalizare, cu o lungime de 5,7 km, cu staţie de epurare, dar şi reţea de alimentare cu apă pentru satul Fărău cu aducţiune de 0,9 km de la rezervorul ce va fi alimentat cu apă provenită din captări de izvoare, presupune o investiţie de 3.947.000 de lei – adică 40,5 la sută din valoarea totală. O importantă lucrare va fi cea de la Căminul cultural din satul de centru de comună. Investiţia va costa 716.000 de lei, şi constă în lucrări la interiorul clădirii, cu amenajarea de grupuri sociale, introducerea apei curente, încălzire centrală, mobilier, dotare cu aparatură audio, sonorizare, costume populare, instrumente muzicale pentru formaţia artistică „Izvoraşul 2008”. Proiectul prevede şi înfiinţarea unui centru de îngrijire pentru persoane vârstnice în satul Fărău, prin asigurarea de servicii sociale persoanelor singure sau aflate în dificultate, servicii constând în asistenţă medicală, inclusiv aparatură pentru ecografie, servicii de igienă, sală de agrement, dar va fi dotat şi cu o maşină de spălat rufe precum băi cu duşuri. Cred că sunt suficiente lucrări care justifică afirmaţia mea de mai sus.
– Nu vă contrazic deloc. Din câte ştiu aveţi pe teritoriul comunei mai multe obiective Monument. Care este starea acestora, indiferent dacă se află sau nu în administrarea primăriei?
– Drept dovadă că Fărăul şi satele aparţinătoare au o vechime şi tradiţii de secole, avem în comună nu mai puţin de 3 clădiri Monument istoric. Este vorba despre bisericile din lemn din satele Fărău, Sânbenedic şi Şilea. Avem bucuria ca toate acestea să fie într-o stare bună de întreţinere. Cea din satul de centru, construită în anul 1762, a fost renovată în zona subzidirii şi la acoperiş, iar prin forţa împrejurărilor – determinate de faptul că biserica mai nouă a fost retrocedată Bisericii Greco-Catolice, aici se săvârşeşte slujba pentru credincioşii ortodocşi. Pentru protejarea pereţilor exteriori, aceştia au fost placaţi cu şiţă din lemn. Aceasta fiind situaţia, a fost începută construirea unei noi biserici pentru ortodocşii din satul Fărău, aceasta fiind la stadiul de fundaţie şi sperăm ca anul acesta să avansăm semnificativ cu lucrările. Am avut şi avem în continuare toată deschiderea pentru a susţine toate bisericile de pe raza comunei, indiferent de cult şi avem bucuria că în comună există o viaţă spirituală intensă.
– Foarte pe scurt, vă rog să faceţi referire şi la activitatea culturală laică.
– Despre acest aspect îmi este greu să vorbesc pe scurt. Am avut parte de nişte colaboratori inimoşi şi au reuşit lucruri extraordinare în plan cultural. Avem formaţia artistică „Izvoraşul 2008”, care s-a dovedit cea mai bună la concursul „Cultură pentru cultură” pe zona Aiud – Ocna Mureş şi a obţinut locul III pe judeţ. Spectacole foarte frumoase fac şi şcolile cu copiii pentru diferite ocazii, dar avem formaţii şi de maghiari şi de dansuri ţigăneşti. Din 2008 avem amenajată o Expoziţie etnografică, foarte bine dotată cu obiecte reprezentative pentru comună, edificiu al cărei clădiri şi dependinţe au fost renovate recent. Deci, există o viaţă culturală intensă şi de calitate în Fărăul anului 2012.
– Personal nu pot decât să vă felicit pentru tot ce aţi făcut şi aveţi în programul acestui an, iar în încheiere, vă întreb dacă doriţi să transmiteţi vreun mesaj locuitorilor comunei, având în vedere că în vară vor fi alegeri locale?
– Mesajul meu este unul simplu: Vă îndemn să judecaţi drept faptele, să vedeţi ce am reuşit să facem împreună şi veţi afla dacă este bine să mergem tot împreună mai departe. Adresez tuturor locuitorilor comunei urarea de sănătate şi bucurii şi împlinirea dorinţelor fiecăruia.
A consemnat
Constantin BUCEA


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Oameni şi locuri

O mare de oameni la Festivalul Neversea 2022, cea mai impresionantă ediție de până acum

Dan HENEGAR

Publicat

în

Ediția cu numărul patru de Neversea s-a încheiat în zorii zilei de luni și a adunat în cele patru zile de la malul Marii Negre peste 260.000 de participanți din toate colțurile lumii. A fost o ediție record, ca număr de participanți, cu peste 150 de artiști naționali și internaționali de renume prezenți pe scenele amplasate pe plajă.

Prima zi de Neversea a venit cu Alesso, care a fost prezent pe mainstage chiar de ziua sa de naștere, 7 iulie, și a fost sărbătorit de zeci de mii de fani veniți din întreaga lume. Unul dintre cei mai așteptați artiști la Neversea 2022, artistul american KSHMR a cucerit și de această dată publicul și a continuat tradiția de a include în show-ul său o piesă în limba română. De data aceasta a ales ,,Dragostea din Tei” de la O-zone.

În a doua noapte de festival, DJ-ul și producătorul olandez Don Diablo s-a bucurat să revină pe scena principală de la malul Mării Negre. Maestrul future house a mixat piese clasice și producții din noul său album ,,Forever”. La final, artistul a pus o piesă nelansată încă ,,Baby” și a generat o energie incredibilă în public. Don Diablo a purtat pe umeri drapelul României, iar show-ul l-a încheiat cu declarația ,,Neversea, mi-a fost atât de dor de tine!”.

Elit - Gustul Desăvârșit

În a treia zi de Neversea, legendara trupă Black Eyed Peas a făcut senzație sâmbătă seară pe scena principală a festivalului Neversea. Will.i.am, solistul trupei, și-a mărturisit recunoștința pentru România și pentru faptul că țara noastră și-a deschis brațele pentru Ucraina. Alan Walker a venit însoțit la festivalul Neversea de mama și sora sa. Emoționat de felul în care a fost primit, Walker le-a mărturisit fanilor că a așteptat vreme de trei ani acest moment, timp în care a produs piese noi pentru publicul său. În set-ul de la mainstage, norvegianul a inclus producții din noul său album “Walkerverse” lansat pe 17 iunie.

Ziua a patra a fost unică. Cunoscutul rapper TYGA a stârnit zeci de mii de aplauze când a urcat pe mainstage și i-a impresionat pe fani atunci când a coborât de mai multe ori de pe scenă pentru a-i saluta și a da mâna cu ei. Înainte de încheierea show-ului, mai multe tinere au avut ocazia să urce cu el pe scenă și să danseze alături de el în fața mulțimii. Zeci de mii de fani au cântat în cor celebrul refren al piesei Ayy Macarena și nu numai.

Cu o energie incredibilă și însoțit de o trompetă, Timmy Trumpet a fost extrem de entuziasmat de fanii care au venit să îl vadă. Ca de fiecare dată, artistul a dansat pe scenă, a sărit de pe pupitru și a făcut un adevărat show. Celebrul DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, aflați în top 5 în clasamentul Top 100 DJ realizat de revista DJ Mag, a încins publicul care a avut ocazia să trăiască unul dintre cele mai frumoase ,,Crowd Control”. cei doi DJi.

Tujamo a închis ediția Neversea din acest an cu un show live, fără un setlist prestabilit. A mărturisit că i-a fost dor de publicul Neversea și s-a ghidat după energia acestuia, pentru a pune muzică live.

*Mii de oameni s-au bucurat de scenele secundare

Și în ultima zi de festival, scena The Ark a fost locul preferat de fanii hip-hop, rap, trap, dubstep sau breakbeat. Unul dintre cei mai așteptați artiști a fost rapper-ul român Oscar. Rapperul român Ian a fost artistul cu care publicul a cântat aproape toate piesele în cor. Culese din Cartier, Krewella și Dirtyphonics au urcat pe scena The Ark în ultima zi a festivalului Neversea. Mahony a revenit la festivalul Neversea și a deschis scena Temple, pe care apoi au urcat Jamie Jones și Richy Ahmed, care au făcut show-uri incredibile și i-au purtat pe iubitorii de house, deep house, tech house și techno în călătorii muzicale unice.

La scena Oasis, Maya, Chris Hype, Sasha Lopez, Hiddn, Albwho, DJ Andi, Rosario Internullo, Korolova și Alex Kennon, artiștii invitați în ultima zi a festivalului Neversea, au creat, la rândul lor, mix-ul perfect de house, deep și tech house.

Pe lângă muzică bună, fanii s-au distrat și cu diverse activități interactive din festival, sporturi pe apă și un hub de beauty unic Designers’ Nest, unde au fost prezenți designeri români, artiști de make-up și hairstyliști. Felicitări organizatorilor pentru ediția de success din acest an, și pentru modeul cum au gestionat întreg evenimentul, publicul fiind în maximă siguranță timp de patru zile.

Lucian Danciu


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Oameni şi locuri

Artistul latin J Balvin revine în România la ediția Untold din 2022

Dan HENEGAR

Publicat

în

Cartea de vizită a lui J Balvin este una impresionantă: este câștigător a trei premii Grammy, este omul din spatele celui mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile pe platforma YouTube și este unul dintre cei mai ascultați artiști de pe planetă.  

La mai puțin de două luni de cel mai așteptat festival de muzică din Europa, UNTOLD, organizatorii vin cu un nume mare de pe scena internațională a muzicii, artistul columbian J Balvin. Melodiile lui au miliarde de vizualizări pe toate platformele de muzică, iar în vară, hituri precum Tranquilla, Mi gente, Ay Vamos și multe altele se vor auzi live pe stadionul Cluj Arena, casa festivalului UNTOLD.

 J Balvin e un global icon, un artist care a contribuit într-un mod unic la promovarea culturii latino, așa cum nimeni nu a reușit până acum să o facă.

Elit - Gustul Desăvârșit

A crescut ascultând Metallica și Nirvana, iar pasiunea pentru reggaeton a apărut după ce l-a descoperit pe Daddy Yankee. La vârsta de 19 ani, împreună cu bunul său prieten, David Rivera Mazo, J Balvin a început să cânte pe străzile din Medellin, iar în 2009 a semnat primul contract cu EMI Columbia, cu care a lansat single-ul “Ella Me Cautivo”. A fost momentul în care J Balvin a devenit vizibil, iar din acest punct  a avut un parcurs incredibil internațional. „Ay Vamos” este piesa care i-a adus primul premiu Latin Grammy la categoria Best Urban Song, clipul oficial al piesei fiind desemnat cel mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile, cu peste 1,8 miliarde de vizualizări. Anul 2015 i-a adus patru premii la cele mai importante categorii în cadrul Premios Lo Nuestro și trei trofee Billboard Latin Music Awards. Artistul a avut colaborări importante de-a lungul carierei lui, Cardi B, Dua Lipa, Black Eyed Peas, Ed Sheeran, Rosalia și mulți mulți alții.

*J Balvin este unul dintre cei mai ascultați artiști de pe planetă

J Balvin a fost primul artist latino care a primit Discul de Diamant pentru vânzări record. În 2017, artistul din Medellin a lansat unul dintre cele mai mari succese din istoria reggaeton-ului; single-ul „Mi Gente” a fost No 1 în chart-ul Spotify Global, clip-ul oficial al piesei a depășit 3 miliarde de vizualizări pe platforma YouTube. Un an mai târziu, în 2018, J Balvin a lansat alături de Cardi B și Bad Bunny single-ul „I Like It”, cu care a ajuns pe locul 1 în mai multe țări ale lumii, inclusiv în clasamentul oficial al Statelor Unite, Billboard Hot 100.

Gigantul Spotify a declarat că piesa este un alt mare succes al columbianului J Balvin, având peste 1,3 miliarde de stream-uri. Este unul dintre artiștii care a reușit să transforme genul reggaeton într-un fenomen mainstream cu fiecare material discografic lansat.  Și albumul  „Vibras” a fost cel mai ascultat album latino din toate timpurile, în primele 24 de ore înregistra un număr de 16,6 milioane de stream-uri și debuta direct pe locul 1 în  U.S. Top Latin Albums Chart.

*“The boy from Medellin” documentarul despre J Balvin

“It’s Not About the Language, It’s About the Vibes!”, aceasta este declarația făcută de artistul columbian a cărui muzică este ascultată și de cei care nu-i vorbesc limba. Crede în muzica lui, este recunoscător pentru lucrurile simple din viață, iar acest lucru l-a făcut public în documentarul „The Boy from Medellín”. J Balvin este un artist care are un respect deosebit pentru comunitatea latino din care provine, în anul 2015 și-a anulat concertul din cadul finalei Miss USA ca formă de protest împotriva declarațiilor rasiste la adresa imigranților, făcute de președintele Statelor Unite de la aceea vreme, Donald Trump. Acest gest i-a atras simpatia întregii lumi. Publicația Rolling Stone a numit albumul “Oasis”, lansat în 2019, în colaborare cu Bad Bunny, “Best Latin Albums of 2019”, materialul discografic fiind nominalizat în 2020 la premiile Grammy la categoriile Best Latin Rock, Best Urban și Best Alternative Album.

“Băiatul din Medellin” cu 34 de tatuaje este implicat și în campania de luptă împotriva violenței asupra femeilor, luptă pentru cauza imigranților și este considerat artistul cu cea mai importantă contribuție în promovarea muzicii latino, fiind supranumit “The Prince of Modern Reggaeton”.

La UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequences, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above andBeyond, Borgore, Dub FX & Woodnote și mulți alții. Detalii pe untold.com.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 4-7 august la Cluj-Napoca.

Lucian Danciu


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Oameni şi locuri

The Ushuaia Experience, atracția verii 2022 în Ibiza

Dan HENEGAR

Publicat

în

Nu poți spune că ai fost în Ibiza, dacă nu ai ajuns cel puțin într-o seară în Ushuaia, clubul numărul 1 în aer liber din faimoasa insulă Baleară. Clubul își deschide porțile înainte ca soarele să apună și oferă celor care îi trec pragul experiențe unice, alături de cei mai tari Dj ai lumii. An de an, Ushuaia este „casa” lui David Guetta, Martin Garrix  sau Dimitri Vegas & Like Mike.

Ushuaïa Ibiza și-a deschis porțile în 2011, ducând cluburile în aer liber de pe insulă la un alt nivel. De atunci, faima și succesul său au continuat, devenind cel mai faimos club de plajă din lume!

Hotelul Ushuaïa Ibiza Beach este situat în Playa d’en Bossa. Cu o capacitate impresionantă de peste 7.000 de persoane, scena „festival” maiestuoasă și piscina sa gigantică creează o atmosferă unică care umple locația din colț în colț la evenimentele de-a lungul săptămânii.

Elit - Gustul Desăvârșit

Primul club complet în aer liber, Ushuaïa Ibiza este responsabil pentru schimbarea peisajului cluburilor de pe insulă, cu accent pe petrecerile din timpul zilei, care încep după-amiaza devreme și se termină la miezul nopții. Este un sentiment destul de magic să asculți piesele artiștilor tăi preferați în timp ce soarele apune și avioanele aterizează pe aeroportul din Ibiza, direct deasupra scenei principale din Ushuaïa.

Când intri în Ushuaïa, realizezi că toată estetica a fost atent gândită, ringul de dans este situat între scenă și piscină, cu zona VIP de lux în dreapta, plină de fotbaliști celebri, actori și vedete. Peste tot în jurul clubului veți găsi sculpturi enorme de animale, iar chiar în spate aveți zona The Cloud, o terasă la nivel superior cu niște priveliști uimitoare ale întregului club.

Dedicat să ofere cel mai bun divertisment în aer liber posibil, în fiecare vară, locația prezintă o gamă impecabilă de DJ rezidenți superstar și mărci de cluburi de top din întreaga lume din spectrul muzicii electronice, inclusiv David Guetta, Martin Garrix, Kygo, Calvin Harris, CamelPhat, Swedish House Mafia, Solardo, Tomorrowland, ANTS și multe altele.

Și dacă toate acestea încă te lasă să-ți dorești mai mult, nu va trebui să mergi prea departe pentru a continua petrecerea!

Peste drum, la doar câțiva pași, veți găsi futuristul Hï Ibiza, care găzduiește petreceri de noapte de la miezul nopții până la răsăritul soarelui! Programul pentru 2022 il puteti gasi pe site-ul oficial Ushuaia.

Lucian Danciu


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea