Rămâi conectat

Economie

Înregistrarea persoanelor fizice în scopuri de TVA

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Toate persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice, iar într-un an depăşesc plafonul de scutire de 119.000 lei, devin automat plătitoare de TVA. Eşti considerat persoană impozabilă dacă desfăşori, în mod independent şi indiferent de loc, activităţi economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor activităţi. Activităţile economice cuprind activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. Constituie activitate economică şi exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. Nu se consideră a fi activitate independentă situaţia în care angajaţii sau oricare alte persoane sunt legate de angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice care creează un raport angajator/angajat în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, remunerarea sau alte obligaţii ale angajatorului.
lCategorii de persoane fizice care intră sub incidenţa TVA
Sunt persoane impozabile (în sensul TVA): lpersoanele fizice care nu au devenit deja persoane impozabile pentru alte activităţi şi care realizează o activitate economică din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, dacă acţionează ca atare, de o manieră independentă, şi activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. Persoanele fizice nu realizează o activitate economică în sfera de aplicare a taxei atunci când obţin venituri din vânzarea locuinţelor proprietate personală sau a altor bunuri care au fost folosite de către acestea pentru scopuri personale. lpersoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, precum: venituri comerciale, venituri din profesii libere şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente, dacă nu sunt scutite de TVA. Veniturile comerciale reprezintă veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii. Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea. Persoanele impozabile au obligaţia să solicite atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depăşesc plafonul de scutire de 35.000 euro, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care au atins sau au depăşit acest plafon. Codul de înregistrare în scopuri de TVA este valabil începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în cazul depăşirii plafonului de scutire prevăzut de Codul Fiscal. Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA şi care ulterior înregistrării respective desfăşoară exclusiv operaţiuni ce nu dau dreptul la deducere vor solicita anularea înregistrării în termen de 15 zile de la încheierea lunii în care se desfăşoară exclusiv operaţiuni fără drept de deducere. Dacă aceştia îşi încetează activitatea economică vor solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt. Organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi, precum şi a persoanelor impozabile în inactivitate temporară. Anularea înregistrării în scopuri de TVA a unei persoane nu o exonerează de răspunderea care îi revine pentru orice acţiune anterioară datei anulării şi de obligaţia de a solicita înregistrarea în condiţiile prezentate.  (A.D.T.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Economie

Economie

Patul cu depozitare – soluția perfectă pentru un dormitor mic (P)

Andreea Ștefan

Publicat

în

Patul este cel mai important obiect din dormitor, deci alegerea acestuia va necesita multă atenție. Procesul se complică semnificativ dacă ai un dormitor mic. Cum să alegi un pat pentru un dormitor mic și în același timp să creezi un spațiu unic pentru somn și relaxare? Ce să faci dacă dimensiunile dormitorului tău sunt mici, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea