Rămâi conectat

Curier Județean

Informații de la Primăria Alba Iulia privind distribuţia de ajutoare alimentare de la UE pentru persoanele aflate pe listele suplimentare

Ziarul Unirea

Publicat

în

Primăria Municipiului Alba Iulia anunţă că se efectuează distribuţia de ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2014, pentru persoanele aflate pe listele suplimentare.

Persoanele care nu se regăsesc pe listele iniţiale şi care beneficiază de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul POAD, conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014 ,se vor prezenta la Centru de zi pentru persoane vârstnice, Str. Libertăţii , Nr. 21, în perioada 20 – 30 IANUARIE 2015 , după cum urmează:

*Persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii – cu actul de identitate (original și copie) şi certificatul de încadrare în grad de handicap în original

*Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună; persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună – cu actul de identitate (original și copie) şi ultimul cupon de pensie ( ianuarie 2015 sau decembrie 2014 ) vizat de Casa Judeţeană de Pensii Alba în conformitate cu H.G.799/2014, în original.

*Şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv – cu actul de identitate (original și copie) şi carnetul de şomaj vizat la data distribuţiei în original din care să reiese cuantumul indemnizației de șomaj.

*Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare – cu actul de identitate (original și copie) şi adeverinţă care atestă înregistrarea ca şomer neindemnizat de la AJOFM Alba, în original

*Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare – cu actul de identitate (original și copie) şi dispoziţia scrisă a primarului pentru plata drepturilor alocaţiei de susţinere a familiei sau a ajutorului social în original

*Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – cu actul de identitate (original și copie) şi dispoziţia scrisă a primarului pentru plata drepturilor alocaţiei de susţinere a familiei sau a ajutorului social în original

Fiecare persoană va primi 2 cutii identice.

Toate actele prezentate trebuie să fie valabile la data distribuţiei.

Programul de distribuţie este: de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Românii ar putea călători în SUA fără viză, începând de anul viitor: Ce au declarat oficialii țării

Bera Larisa

Publicat

în

Românii ar putea călători în SUA fără viză, începând de anul viitor: Ce au declarat oficialii țării În prezent, românii pot călători în Statele Unite doar cu viză, iar obținerea acesteia implică îndeplinirea unor condiții specifice. Totuși, Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a menționat posibilitatea eliminării vizelor pentru români. Într-un interviu pentru Antena 3, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea