În perioada 3-14 februarie: Constituirea catedrelor vacante pentru noul an şcolar

În conformitate cu Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015, în perioada 3-14 februarie 2014 la nivelul unităţilor de învăţământ, pentru anul şcolar 2014-2015 se constituie posturile didactice/catedrele.

Constituirea posturilor didactice/catedrelor se face pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu, a planurilor de şcolarizare propuse şi a planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare.

ELIT

Conform prevederilor schimbarea profilului unui post pentru care există autorizare/acreditare din cluburile sportive şcolare, precum şi din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, se realizează de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, conform art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Înfiinţarea de noi profiluri se realizează numai cu acordul conducerii inspectoratului şcolar judeţean, de regulă în perioada întocmirii proiectului planului de şcolarizare.

Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileşte:

  •     după asigurarea normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit Metodologiei, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare;
  •     după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4);
  •     după soluţionarea întregirilor de normă didactică de predare-învăţare-evaluare a titularilor, conform art. 24;
  •     după soluţionarea completărilor normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a titularilor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, conform art. 25 alin. (5) şi (6);
  •     după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ, conform art. 48 alin. (2) şi (3).

Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract de muncă propuse pentru ocuparea prin concurs se publică precizând viabilitatea acestora şi perioada de angajare: „perioadă nedeterminată” sau „perioadă determinată de cel mult un an şcolar”, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă.

În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.

În situaţia în care unităţile de învăţământ nu se grupează în consorţii şcolare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin concurs, se pot constitui din ore existente în 1-2 unităţi de învăţământ de pe raza aceleiaşi localităţi urbane sau rurale ori din localităţi apropiate existente în acelaşi regim de mediu.

În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I-XII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.

Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică la unităţile de învăţământ la care sunt normate, conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011.

Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu Centralizatorul.

Cadrele didactice titulare care participă la etapele de transfer pentru restrângere de activitate şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora.

La nivelul unităţilor de învăţământ, consiliul de administraţie şi directorul unităţii de învăţământ răspund de constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, de încadrarea titularilor şi de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete şi incomplete, rămase neocupate.

Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete, precum şi publicarea incorectă a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage după sine sancţionarea directorului şi a membrilor consiliului de administraţie unităţii de învăţământ.

Dragoș SUCIU

Email: dv.suciu@yahoo.com
Tel: 0740.084.098

Facebook 

Te-ar putea interesa și:

Peste 1.000 de tablete şi laptopuri, cu abonament de internet, cumpărate de Primăria Blaj pentru elevi

Curând, autorităţile din Blaj vor achiziţiona 933 de tablete şi 111 laptopuri, cu abonament de internet, conform necesarului solicitat de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mai mult de jumătate dintre părinții din România vor ore FIZICE pentru copii lor. Câți dintre ei își doresc învățământ online

Mai mult de jumătate (55%) dintre părinții elevilor români doresc revenirea la cursurile față în față, acordând cel mai crescut… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VAMAFEST – primul festival digital al unei trupe din România

VAMA, una din cele mai iubite trupe pop-rock din România, va susține primul festival digital din România – un maraton… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Pe 10 septembrie, școlile vor propune SCENARIILE pentru fiecare unitate. Declarația pe propria răspundere pentru părinți NU va mai exista

Începând din data de 7 septembrie Institutul Național de Sănătate publică va face publică evaluarea fiecărei unități administrativ teritoriale, a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Copiii de la grădiniță, până la 5 ani, NU vor purta mască. Anunțul ministrului Educației

“Din 10 septembrie, Consiliile de Administrație ale școlilor vor prezenta comitetelor județene, Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP-urilor) și Inspectoratului școlar… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Declarația pe propria răspundere pentru părinți va fi ELIMINATĂ. Anunțul ministrului Educației despre începerea școlii

Conform ultimelor informații, declarația pe propria răspundere pentru părinți va fi eliminată din normele pentru începerea școlii, anunță ministrul Educației… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro