În ce condiţii puteţi să schimbaţi furnizorul de energie electrică

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Schimbarea furnizorului de energie electrică • Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică • Condiţiile

Cei care vor să îşi schimbe furnizorul de energie electrică pot face acest lucru gratuit. În acest sens, consumatorii trebuie să îndeplinească o serie de formalităţi pentru a încheiea contractul cu noul furnizor de energie electrică. Etapele pe care cei interesaţi le au de parcus sunt cuprinse într-un act normativ care a modificat, anul trecut, regulile în domeniu. Potrivit legislaţiei în vigoare, consumatorii au dreptul să îşi schimbe furnizorul de energie electrică.electricPrimul pas este alegerea unui nou furnizor de energie electrică. Procesul este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Furnizorul poate fi oricare dintre operatorii economici care au licenţă de furnizare din ţară, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zonă geografică de de­servire. Apoi, consumatorul urmează să încheie cu el un contract, fiind obligat să-i transmită furnizorului cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi alte documente.

ELIT

După ce consumatorul şi noul furnizor convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, se încheie contractul de furnizare a energiei electrice. El produce efecte de la data încetării contractului parafat cu furnizorul actual, care trebuie anunţat despre încetarea contractului cu cel puţin 21 de zile înainte. În acest sens, consumatorul va utiliza o notificare tipizată, pe care o va completa cu datele personale. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze data încetării contractului de furnizare existent.

Noul furnizor este obligat să facă demersurile necesare încheierii contractului/ con­trac­telor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea – contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi/sau contract pentru prestarea serviciului de transport. Pentru clienţii casnici şi cei noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului, de operatorul de reţea, în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final.

Dacă sunt suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul nu a transmis indexul autocitit, atunci operatorul de reţea determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire; în situaţia în care acest lucru nu este posibil, se recurge la estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiată de clientul final respectiv. În cel mult 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/operatorul de reţea are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. La rândul său, clientul final este obligat să plătească factura până la termenul scadent.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419