Rămâi conectat

Politică Administrație

În 28 mai, ședința CL Alba Iulia – Stabilirea salariilor de baza funcţionarilor publici din administrația municipiului, taxa de promovare turistică și vânzări ANL, pe ordinea de zi

Publicat

în

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 28 mai 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și stabilirea salariilor de baza funcţionarilor publici din administrația municipiului, taxa de promovare turistică și vânzări ANL.

I Proiecte de hotărâri privind:
1.Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, anul 2019 al Municipiului Alba Iulia ;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu 2.Instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Alba Iulia : Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Paul Voicu
3.Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare și racorduri, extindere rețea de apă și branșamente – faza studiu de fezabilitate”;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu
4.Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare și racorduri strada Vlădeasa, Municipiul Alba Iulia – faza studiu de fezabilitate”;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu
5.Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”MODERNIZĂRI DRUMURI ÎN ZONA DEALUL FURCILOR STR. IZVORULUI NICOLAE LABIȘ ȘI BARBU CATARGIU”;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu
6.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Wold of diversity”, finanțat prin Erasmus +, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
7.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Stop wasting”, finanțat prin Erasmus +, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu 8.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Reenactment culinar : meniuri și ritualuri gastronomice la curtea princiară de la Alba Iulia”;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu
9.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Municipiul Alba Iulia – administrație inteligentă”, finanțat prin programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu
10.Modificarea și completarea Hotărârii nr. 52/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu
11.Deplasarea domnului consilier local Sandu Cornel Stelian în orașul Kronach în perioada 7-15 iulie 2019;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu
12. Aprobarea contractului de delegare nr. 61/18.04.2019 a gestiunii cu tarifele licitate, zona I Alba Iulia – Lotul I de operare;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu
13. Aprobarea cuantumului cotizației datorate AID – Salubris Alba;
Iniţiator, p. Primar, viceprimar Paul Voicu
14.Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia:
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICAREA ZONEI FUNCȚIONALE DIN ZONA PENTRU AGREMENT ȘI SPORT ÎN ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE JOASE, ALBA IULIA, STR. TABEREI NR. 8, solicitant FARA DANIEL, FARA SIMONA DIANA, POPESCU MIRCEA ADRIAN, POPESCU ANDREEA, ARHIEPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ”, conform planului de situație anexat
Art.2: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 48522/10.05.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL PENTRU SPAȚIU DEPOZITARE, ALBA IULIA, BD. TRANSILVANIEI NR. 23, solicitant SC ENJOY LIFE SRL”, conform planului de situație anexat
Art.3: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 46088/7.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE PE VERTICALĂ ȘI SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN ATELIER CONFECȚII ÎN IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, ALBA IULIA, BD. REVOLUȚIEI 1989, NR. 2, solicitant SC APULUM RESIDENCE ESTATE SRL”, conform planului de situație anexat
Art.4: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 45927/6.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE ANEXĂ – SCENĂ PENTRU COPII, ALBA IULIA, STR. GEORGE BARIȚIU NR. 8, solicitant GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATĂ”, conform planului de situație anexat
Art.5: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 45811/6.05.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE FAMILIALE PE PARCELĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (PISCINĂ) ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, BD. FERDINAND I NR. 30, solicitant BĂRBULEȚIU MIHAELA MONICA, BĂRBULEȚIU TIBERIU”, conform planului de situație anexat
Art.6: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 46327/7.05.2019
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. GEORGE COȘBUC NR. 10A, solicitant POPA (căsătorită STANCIU) MARIANA ILEANA”, conform planului de situație anexat
Art.7: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 47006/8.05.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1, solicitant SC UNIREA UNIVERSAL SRL”, conform planului de situație anexat
Art.8: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 47007/8.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE TERENURI PADBOL ȘI VESTIAR, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, CONTRAGARDA BASTIONULUI SF. ELISABETA, solicitant SC NEW SPORT TREND SRL”, conform planului de situație anexat
Art.9: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 47636/9.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE 5 LOCUINȚE SEMICOLECTIVE (2 TRONSOANE LOCUINȚE CUPLATE ȘI O LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ), ALBA IULIA, STR. AROMEI NR. 1, solicitant BLOCK HAUS IMOBILIARE SRL”, conform planului de situație anexat
Art.10: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 47011/8.05.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „REGLEMENTARE PIAȚA ARTIȘTILOR, COMERȚ STRADAL (ARTIZANAT), ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, FN, solicitant GRĂDINARIU ANGELA”, conform planului de situație anexat
Art.11: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 50358/15.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE ÎNCĂLȚĂMINTE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. REPUBLICII NR. 31A, solicitant SC MATINA MAIER SRL”, conform planului de situație anexat
Art.12: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 47015/8.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ANULARE SEGMENT STRADA SERENADEI, ALBA IULIA, STR. GEORGE ENESCU NR. 4, solicitant BARNA DAN LUCIAN, BARNA LIDIA SIMONA”, conform planului de situație anexat
Art.13: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 47002/8.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINțE INDIVIDUALE ȘI STRADĂ DE ACCES, ALBA IULIA, STR. APUSENI, FN, solicitant ȚĂLNAR CORNEL, TRIF LUCIAN GHEORGHE, TRIF OLTEA, CREIVEAN MARIA”, conform planului de situație anexat
Art.14: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 47004/8.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI PUZ APROBAT CU HCL 195/2013 PRIN MODIFICARE ZONIFICARE DIN UTR DS(CULTE) ÎN UTR L1(LOCUINȚE INDIVIDUALE), ALBA IULIA, STR. BABA NOVAC, FN, solicitant DAN VASILE VIOREL, DAN BOGDAN IOAN, DAN VASILE DANIEL, DAN PETRU VASILE, DAN DOINA FLOARE”, conform planului de situație anexat
Art.15: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 45953/6.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195, ART. 8/06.2013 ȘI REPOZIȚIONARE STRADĂ DE ACCES, ALBA IULIA, ALEE DIN ION PETRU CULIANU, FN, solicitant BORZA DORU CONSTANTIN LEANDRU”, conform planului de situație anexat
Art.16: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 48484/10.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 237/24 IULIE 2012, ART. 9, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN REGIM CUPLAT, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 41, solicitant SC VV ONE SRL”, conform planului de situație anexat
Art.17: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 48488/10.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE, ALBA IULIA, STR. FABRICILOR NR. 2, solicitant SC PRIMA SEMENTI SRL”, conform planului de situație anexat
Art.18: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 48878/13.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV SGA ALBA ȘI CASA POARTĂ, ALBA IULIA, STR. LALELELOR NR. 7A, solicitant ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMANE – APA MUREȘ”, conform planului de situație anexat
Art.19: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 51238/17.05.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE ȘI SEMICOLECTIVE ȘI CREARE STRADĂ DE ACCES, ALBA IULIA, STR. AZUR, FN, solicitant MIHĂLȚAN CRISTIAN IOAN, MIHĂLȚAN MIRELA MARIA, VINȚAN AUREL, MUNTEAN CORNELIA”, conform planului de situație anexat
Art.20 : Prelungeşte termenul de valabilitate cu 2 ani pentru Planul Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 156/31.05.2016 art. 6 „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ȘI LAC DE AGREMENT CU EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, ALBA IULIA, STRADA RETEZAT, solicitant SC DIROM INTERTRANS SRL”
Art.21: Prelungeşte termenul de valabilitate cu 2 ani pentru Planul Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 156/31.05.2016 art. 7 „SCHIMB DE DESTINAȚIE ȘI EXTINDERE PE VERTICALĂ PENTRU BIROURI ȘI SERVICII prin MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL NR. 214/2013, ART. 9, ALBA IULIA, CALEA MOTILOR, solicitant LAURA IOANA BAURDA”
Art.22: Prelungeşte termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Planul Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 156/31.05.2016 art. 8 „CONSTRUIRE COPERTINĂ CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASĂ, ALBA IULIA, STR. B-DUL REVOLUȚIEI BL. 3AB, solicitant SC IDEAL MAX SRL”, conform planului de situație anexat, cu condiția aprobării unei construcții cu caracter provizoriu pe o perioadă de maxim 3 ani de la data emiterii autorizației de construire; perioada de 3 ani va fi redusă în cazul aplicării unor investiții publice de interes general.
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
15.Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Alba Iulia și preluarea de către Club Sportiv municipal Unirea Alba Iulia a unor mijloace fixe și obiective de inventar necesare bunei desfășurări a activității acestuia;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
16.Aprobarea cesionării contractelor de închiriere nr. 45.190/2018 și nr. 45.289/2018 încheiate între municipiul Alba Iulia și SC CODY ART SRL;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
17.Modificarea și completarea HCL nr.61/2019 cu privire la aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Piața Iuliu Maniu nr. 15-17 Bl. A2;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
18.Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 18.882/1999 încheiat între municipiul Alba Iulia și Miclăuș Constantin;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
19.Transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143 A, către Parohia Ortodoxă „Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
20.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 3, bl. B, ap.3;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
21.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr.5, bl.A, ap.16;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
22.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii nr. 46-48, bl.ANL, ap.19;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
23.Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,Albăstrelelor, FN;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
24.Însușirea documentației cadastrale de parcelare asupra unui imobil situat în Alba Iulia;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
25.Înscrierea definitivă a dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia în domeniul public asupra străzilor: Viilor, Viilor – parcare, Vasile Alecsandri, Tribunalului, Traian, Rândunelelor, Petru Dobra, Oituz, Nicolae Titulescu – alei și spații verzi, Nufărului, Crișenei, Basarabiei, Banatului, Avram Iancu- alei și zone verzi, Avram Iancu – alei și zone verzi, Lucian Blaga, Ioan Buteanu, Iașilor și Olteniei;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
26.Atribuirea în proprietate solicitanților, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
27.Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
28.Încuviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transportului cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al statului Român și administrarea Ministerului Transportirilor în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
29.Înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (canal) canal colector – zona Micești;
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
30.Alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iunie – august 2019;
Inițiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
31. Modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 508/2018, începând cu data de 1 iunie 2019;
Inițiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
32.Modificarea Hotărârii nr. 132/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia; Iniţiator, Viceprimar Pleșa Gabriel Codru
II Diverse


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Deputat de Alba, Radu Tuhuț: „PSD a luat măsuri concrete pentru sprijinirea românilor cu venituri mici, dar și pentru sporirea investițiilor din fonduri europene!”

Publicat

în

Comunicat de presă| Deputat de Alba, Radu Tuhuț: „PSD a luat măsuri concrete pentru sprijinirea românilor cu venituri mici, dar și pentru sporirea investițiilor din fonduri europene!”

Coaliția de guvernare a decis lansarea unui nou pachet de măsuri sociale și economice în valoare de 1,1 miliarde euro. Acestea reprezintă un sprijin real pentru România, pentru românii care au datorii sau venituri mai mici. Măsurile vor fi aplicate de la data de 1 iulie 2022.

Acestea vizează:
1. Amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci pentru cetățenii și companiile care se confruntă cu dificultăți financiare din cauza crizelor multiple din ultima perioadă.
2. Acordarea unui sfert din diferența de salariu în conformitate cu legea salarizării unitare cuvenită salariaților din sistemul public.
3. Acordarea unui sprijin unic de 700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Totodată, Guvernul va lua măsuri pentru consolidarea fiscală și respectarea angajamentelor privind deficitul public, astfel:

A. Diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 10%, cu excepția celor cu investițiile, salariile, pensiile și asistența socială.
B. Suspendarea angajărilor la stat începând cu 1 iulie.
C. Creșterea colectării veniturilor la bugetului general consolidat al statului cu 10 miliarde de lei.
D. Accelerarea absorbției fondurilor europene din cadrul programelor operaționale și al Programului Național de Redresare și Reziliență. În acest sens, Coaliția va efectua o evaluare lunară a stadiului absorbției.

Pentru PSD, este esențial ca în această perioadă să ajute cât mai mulți români cu venituri reduse, persoane vulnerabile, familii tinere și pensionari. La fel de importantă e dezvoltarea comunităților locale cu ajutorul programelor de finanțare europeană!

Cu respect pentru locuitorii județului Alba,
Deputat PSD de Alba, Radu Marcel Tuhuț


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Publicat

în

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Spitalului Municipal Aiud i s-a aplicat o corecție financiară foarte mare, în valoare de 856.055, lei de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale.

„Consider că pierderea acestei sume mari de bani prin nerespectarea legii și prin incompetență, reprezintă un lucru extrem de grav pentru orașul nostru. Corecția financiară a fost efectuată prin două rapoarte de neconformitate emise de instituția de stat, care inițial nu ne-a fost prezentată în ședință, ci doar ulterior după ce am solicitat, în mod expres, acest lucru.

Cel mai grav aspect este că gaura de 856.055 lei a fost astupată prin reducerea cheltuielilor spitalului pentru materiale sanitare, medicamente, hrană pentru oameni, încălzire, iluminat și forță motrică, alte bunuri și servicii, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe scurt, incompetența este suportată de către cetățeni și nu de cei vinovați. În urma acestei corecții financiare, cetățenii bolnavi vor beneficia de materiale sanitare mai puține, de medicamente mai puține și în general de servicii mai proaste și nu din cauza personalului medical ci din cauza incompetenței și/ sau părtinirii unora aflați „la butoane”.
În data de 19 mai 2022 am fost chemați în ședința de Consiliu Local, pentru a aproba rectificarea bugetului Spitalului Municipal Aiud, în urma acestei corecții financiare, în valoare de 856.055 lei. Potrivit Procesului verbal nr. 14110/17.05.2022, suma de 856.055 lei care nu va mai fi finanțată din fonduri europene a determinat o reducere a sumelor destinate funcționării optime a Spitalului astfel:

1. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 385.000 lei, pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional;
2. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 170.000 lei, pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
3. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 55.220 lei, pentru încălzit, iluminat și forță motrică;
4. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 80 lei, pentru hrană pentru oameni;
5. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 21.880 lei, pentru medicamente;
6. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 223.960 lei, pentru materiale sanitare;

Iată un pasaj extras din Raportul prin care i s-a aplicat corecția financiară Spitalului Municipal:

”Nici anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială publicat/publicată nici documentația de atribuire sau răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței (ca de exemplu, absența detaliilor suficiente ar fi putut avea un efect de descurajare a potențialilor ofertanți)”

În opinia acestei autorități a statului, Spitalul Municipal Aiud a descurajat concurența pentru a nu se depune mai multe oferte în procedura de licitație a materialelor medicale. Culmea-culmilor este că se discută tocmai despre achiziția acelor materiale medicale despre care aproximativ acum un an, colega mea, doamna consilier Nistea, afirma că sunt supraevaluate cu prețuri astronomice.

În loc să fie profund preocupate de acest subiect și de stabilirea vinovaților și de recuperarea sumelor, atât doamna primar cât și doamna viceprimar au afirmat că aceste corecții sunt obișnuite. M-au facut curios, sincer să fiu, cu aceste afirmații.

Consider că autoritățile competente trebuie să facă lumină în acest caz, chiar dacă consilierii PNL-UDMR au votat rectificarea bugetului spitalului și ”acoperirea găurii”. Consider că orașul nostru a fost prejudiciat direct sau indirect cu această sumă iar vinovații trebuie să plătească și nu cetățenii.

Supărată de intervențiile mele în legătură cu spitalul și cu operatorul de salubritate, doamna primar a afirmat în ședință faptul că eu am ajuns la apogeul incompetenței.

Consider că nu privește unde trebuie atunci când se referă la incompetență. Oare dânsa consideră competenți pe cei care prejudiciază acest oraș?

O să revin cu detalii și despre acest subiect cât și despre situația operatorului de salubritate dezbătută în CL.

Dragoș Crișan, Consilier local USR – Aiud


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Publicat

în

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Senatul a adoptat ieri o nouă lege care vine în sprijinul administrațiilor locale, permițându-le să preia terenuri și clădiri din patrimoniul regiilor de stat și al societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, care nu mai sunt utilizate de către acestea pentru realizarea obiectului lor de activitate.

Sunt numeroase cazuri de acest gen în țară, inclusiv în județul Alba, în care blocuri, stadioane, hale sau terenuri sunt lăsate în paragină de ani de zile, insalubre și degradate, dar nu pot fi reabilitate și utilizate din cauză că societățile comerciale nu mai au nevoie de ele și nici nu au resurse să investească în ele, iar administrațiile locale, deși ar avea nevoie de ele, nu le pot prelua din cauza birocrației și a cadrului legal incomplet și alambicat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Plecând de la aceste necesități ale administrațiilor locale, dar și ale regiilor de stat și ale societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, am inițiat acest proiect de lege, tocmai pentru a ajuta comunitățile locale să preia obiectivele în cauză, la valoarea lor de inventar actualizată. Plătind această valoare de inventar actualizată se rezolvă și problema contabilicească a transferului acestor bunuri, care a constituit, până acum, principalul obstacol în calea realizării acestor transferuri. Soluția este una echitabilă și favorabilă pentru ambele părți, deoarece societățile scapă de niște active care le generează doar pierderi, iar administrațiile locale pot transforma aceste imobile în obiective folositoare pentru comunitate, mai ales că acum au numeroase oportunități de accesare a fondurilor europene și pot realiza proiecte importante de regenerare a acestor obiective și de repunere a lor în circuitul comunitar. Astfel, transferând de la stat la stat aceste obiective le putem transforma din ruine abandonate în obiective de interes pentru comunitate, folositoare cetățenilor.

Le mulțumesc pe această cale colegilor de la Ministerul Finanțelor și colegilor mei senatori din Comisia de Administrație Publică și din Comisia Juridică, cu care am dezbătut ieri îndelung acest proiect de lege și i-am adus amendamente importante, care au permis adoptarea sa de către plen și realizarea unei legi utile și deplin operabile.

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare