În 25 aprilie, ședința CJ Alba: Modificarea organigramei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și evaluarea anuală a managementului unor instituții subordonate, între proiectele supuse la vot

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 25 aprilie 2019, ora 11.00. Între proiectele supuse la vot se află modificarea organigramei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și evaluarea anuală a managementului unor instituții subordonate.

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 28 martie 2019
Redactat: Vasile BUMBU, secretarul Județului Alba

2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 12 aprilie 2019
Redactat: Vasile BUMBU, secretarul Județului Alba

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere şi pentru două bunuri – spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba – proprietate privată a Judeţului Alba
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

5. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 311/27 noiembrie 2018 privind aprobarea implementării Proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv – Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Cod SMIS 2014+: 127169
Inițiator: Dumitru FULEA, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Apel de proiecte POCU/465/4/4/128038, Cod SMIS 2014+: 128038
Inițiator: Dumitru FULEA, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2019
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/11 februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) – Pianu de Jos – Pianu de Sus – Strungari – Răchita – DN 67 C (Sebeşel)
Inițiator: Marius Nicolae HAŢEGAN, vicepeședinte al Consiliului Județean Alba

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului-monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, judeţul Alba, înscris în CF nr. 77399 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 77399
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilelor – terenuri monumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 76852 Alba Iulia, nr. cad./top. 463/1; CF nr. 92338 Alba Iulia, nr. cad./top. 464/2, 465/2; CF nr. 71987 Alba Iulia, nr. cad./top. 466/1; CF nr. 104734 Alba Iulia; CF nr. 104733 Alba Iulia; CF nr. 103275 Alba Iulia; CF nr. 104768; CF nr. 104721 Alba Iulia; CF nr. 70958 Alba Iulia

17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...