Rămâi conectat

Curier Județean

În 17 decembrie, ședința CL Alba Iulia – Taxele și impozitele pentru 2020 și demolarea blocului G2 Turturica și construirea de parcări, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 17 decembrie 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și impozitele și taxele pe anul 2020 și demolarea blocului G2 Turturica și construirea de parcări.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :           

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Ignat Ion Alin Dan
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Costinaș Marius Adrian
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asistență pentru proiectul ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 2014-2020”
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Alba Iulia
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele speciale și amenzile aplicabile în anul 2020
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului Alba Iulia la AIDA – TL pentru anul 2020
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului Alba Iulia la AIDA – TL pentru anul 2020
 8. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției Municipiului Alba Iulia la AIDA – TL pe anul 2019
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare promovării în grad profesional
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele de apă potabilă și canalizare menajeră pe străzile : Baba Novac, Nicolae Linca, Iancu Jianu, Sergiu Celibidache, David Prodan, Constantin Galeriu, Spiru Haret, Basmului”
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012
 13. Proiect de hotărâre privind majorarea prețurilor și tarifelor la Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Construire, dotare și operaționalizare complex multifuncțional – activități educative, culturale, recreative, social culturale”, cod SMIS 129287 și a cheltuielilor legate de proiect
 15. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC 2030) al Municipiului Alba Iulia
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 250/2016 a Consiliului local
 17. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Personaje antice în dialoguri virtuale cu vizitatorii Muzeului Principia”
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 294/2016 a Consiliului local
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență socială din subordinea Consiliului local
 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi, pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020
 21. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, respectiv colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale nesortate din aria administrativ teritorială a Municipiului Alba Iulia, ca urmare a majorării taxei pe economia circulară începând cu 1 ianuarie 2020
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare respectiv salubrizare stradală prevăzute în contractul nr. 95547/2018 ca urmare a majorării taxei pe economia circulară începând cu 1 ianuarie 2020
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehncio-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Desființare construcție existentă (Bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”
 25. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 138784/04.12.2019

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA”, ALBA IULIA, STR. ROMA, NR. 4 solicitant DAMIAN SORIN AUREL SI DAMIAN MONICA, conform planului de situație anexat.

Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 138909/04.12.2019.

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTA FAMILIALA IN PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR. FRANCISCA, NR. 10C, solicitant MIHALI STEFANA MARIA SI MIHALI CONSTANTIN, conform planului de situație anexat.

Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 138863/04.12.2019

Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,CREARE STRADA ACCES SI REGLEMENTARE LOTURI IN ZM2 SI LM2”, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, FN solicitant SC MELDODO IMOBILIARE SRL, LASCONI CAMELIA MARIA, PRATA MARIA, LASCONI IONEL, LASCONI ELISABETA, MORAR DANIELA, CALIN OLIVIU, DIGA GEORGE, DIGA EUGENIA, MARCU MARINELA INFANTA, NEAMTIU CORNELIA MONA, conform planului de situație anexat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.113.244/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și ASOCIAȚIA ”EXCELENȚA APULUM” ALBA IULIA
 2. Proiect de hotărâre privind încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.82.904/2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.NORMAPREST DUO S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.11
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, et.4, ap.43
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Vasile Alecsandri, nr. 108A
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul privat a imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 40
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare asupra unui imobil situat în Alba Iulia, strada Anghel Saligny
 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartamentelor terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din contrucții
 9. DIVERSE

 

.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Metoda ”FOTOGRAFIA”, o nouă escrocherie face victime. Cum a fost păcălit un bărbat din Blaj

Unirea Ziarul

Publicat

în

Metoda ”FOTOGRAFIA”, o nouă escrocherie face victime. Cum a fost păcălit un bărbat din Blaj Mai mulți români au fost înșelați cu zeci de mii de euro prin metoda „Fotografia”, după ce au comandat din Germania. O nouă escrocherie face victime printre români. Mai multe persoane au rămas fără zeci de mii de euro în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea