Iluminat public modern pentru mai multe cartiere din Alba Iulia. Investiția de peste 8,5 milioane lei

Consilierii locali din cadrul Primăriei Alba Iulia, vor avea de aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Localități componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț”.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Localități componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț”, a fost depus spre finanțare de către Municipiul Alba Iulia în octombrie 2018 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, și are ca scop creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

ELIT

Ca urmare a finalizării cu succes a etapei de evaluare tehnică și financiară, precum și a încadrării proiectului ,Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Localități componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț”, se începe demararea etapei precontractuală.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice, începând cu anul 2021, în sistemul de iluminat public al Municipiului Alba Iulia, care în prezent înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Localități Componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț de la 389.636,00 (kWh/an) – valoare dinaintea implementării proiectului, la 205.501,52 kWh/an, începând cu anul 2021 prin reabilitarea și modernizarea a 46.587 ml, respectiv extinderea cu 5.000 ml a sistemului de iluminat public în zona vizată prin proiect, care include și instalații, echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică.

2. Scăderea gazelor cu efect de seră, datorate sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Localități Componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț de la 86,65 echiv. tone de CO2/an – valoare dinaintea implementării proiectului, la 45,70 echiv. tone de CO2/an începând cu anul 2021, prin reabilitarea si modernizarea a 46.587 ml, respectiv extinderea cu 5.000 ml a sistemului de iluminat public în zona vizată prin proiect, care include și folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.

3. îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități (persoane cu deficiențe de vedere, persoane cu dizabilități motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Localități Componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț, prin reabilitarea și modernizarea a 46.587 ml, respectiv extinderea cu 5.000 ml a sistemului de iluminat public în zona vizată prin proiect și iluminarea a unui număr de 2 treceri de pietoni, incluzând sisteme bazate pe senzori de prezență care vor comanda creșterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public (la trecerile de pietoni) începând cu anul 2021.

Bugetul total al proiectului conform cererii de finanțare aprobate de către finanțator: 8.726.128,54 LEI din care 8.481.601,37 LEI reprezentând cheltuieli eligibile și 244.527,17 LEI cheltuieli neeligibile. 8.311.969,35 LEI reprezintă valoarea nerambursabilă a proiectului și 169.632,02 LEI contribuția care îi revine Municipiului Alba Iulia în calitate de beneficiar

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...