Rămâi conectat

Politică Administrație

Guvernul a adoptat noi reglementări în domeniul asigurărilor

Publicat

în

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri un proiect de lege referitor la crearea unui nou cadru legal de gestiune a crizelor în sectorul financiar, prin introducerea de măsuri și instrumente menite să intervină timpuriu și rapid în cazul unui asigurător neviabil sau în curs de a intra în dificultate.

sedinta-guvern-pontaPrin noile reglementări va fi instituit un regim care să pună la dispoziția Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) un set de instrumente care să permită intervenția cu promptitudine, într-un stadiu incipient, în cazul unui asigurător aflat în dificultate sau în curs de a intra în dificultate. Intervenția ASF are scopul să garanteze continuitatea funcțiilor financiare și economice critice ale asigurătorului, reducând, în același timp, impactul situaţiei dificile a asigurătorului asupra pieței asigurărilor și sistemului financiar în general”, precizează reprezentantul Executivului, într-un comunicat de presă.

Actul normativ se va aplica asigurătorilor, persoane juridice române. Fac excepție sucursalele sau filialele asigurătorilor dintr-un stat terţ şi sucursalele societăţilor de asigurare sau societăţilor mutuale dintr-un stat membru, care au primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine.

Electrica Furnizare Discount

De asemenea, noile prevederi vor reglementa competenţele Autorității de Supraveghere Financiară în ceea ce priveşte rezoluţia, cu mențiunea că, în cadrul organizării sale interne, A.S.F. trebuie să asigure independența operațională și evitarea conflictului de interese între funcția de rezoluție și funcția de supraveghere prudențială prevăzută în Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Rezoluția este procedura care urmează să se declanşeze în situația în care nu există perspective rezonabile ca starea de dificultate majoră a asigurătorului să poată fi înlăturată într-o perioadă rezonabilă prin măsuri alternative din partea sectorului privat sau prin măsuri de supraveghere.

Potrivit proiectului de lege, cadrul legal de gestiune a crizelor din sectorul financiar-nebancar cuprinde prevederi care se referă la trei etape distincte, respectiv pregătirea, intervenţia timpurie şi rezoluţia. Pentru fiecare dintre aceste etape sunt stabilite condiţiile de declanşare, autorităţile implicate, competențele și instrumentele ce pot fi aplicate, precum şi modalitatea de implementare a acestora, după cum urmează:

1) Planificarea redresării și a rezoluției: În această etapă se instituie obligativitatea asigurătorului de a elabora și actualiza planuri de redresare (cu măsuri pe care asigurătorul le va lua pentru ieșirea din situații de dificultate financiară), planuri care se supun evaluării Autorității de Supraveghere Financiară (cu consultarea autorității de rezoluție). Proiectul prevede și obligația autorității de rezoluție de a elabora planuri de rezoluție pentru fiecare asigurător, precum și conținutul acestor planuri.

2) Intervenţia timpurie implică identificarea situației de dificultate a asigurătorului într-un stadiu incipient şi cuprinde posibilitatea numirii unui administrator temporar pe o perioadă limitată. Responsabilitatea principală a administratorului temporar constă în restabilirea situaţiei financiare a asigurătorului prin implementarea planurilor de redresare sau pregătirea lichidării lui, în situaţia în care restabilirea situaţiei financiare nu mai poate fi realizată într-un timp rezonabil.

3) Rezoluţia – Din punct de vedere procedural, rezoluția urmează să se declanşeze în situația în care nu există perspective rezonabile ca starea de dificultate majoră a asigurătorului să poată fi înlăturată într-o perioadă rezonabilă prin măsuri alternative din partea sectorului privat sau prin măsuri de supraveghere. Proiectul de lege stabilește obiectivele, condițiile de declanșare și principiile rezoluției, desemnarea administratorului de rezoluție, procedura de evaluare și cele trei instrumente de rezoluție.

Potrivit proiectului de lege, principiile generale care guvernează întreaga procedură sunt următoarele:

– Acţionarii asigurătorului supus rezoluţiei sunt primii care suportă pierderile;

– Creditorii asigurătorului supus rezoluţiei suportă pierderi ulterior acţionarilor, în conformitate cu ordinea priorităţii creanţelor acestora din cadrul procedurii obișnuite de insolvenţă, cu excepţia cazului în care în prezenta lege se prevede în mod expres altfel;

– Organele de conducere ale asigurătorului supuse rezoluţiei sunt înlocuite, cu excepţia cazurilor în care păstrarea integrală sau parţială a acestora este considerată necesară pentru realizarea obiectivelor rezoluţiei;

– Organele de conducere ale asigurătorului supus rezoluţiei oferă întreaga asistenţă necesară pentru realizarea obiectivelor rezoluţiei;

– Persoanele fizice şi juridice care au contribuit la ajungerea în stare de dificultate majoră a asigurătorului supuse rezoluţiei sunt trase la răspundere potrivit legii civile sau penale;

– Creditorii din aceeaşi categorie sunt trataţi în mod egal;

– Niciun creditor nu suportă pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi suportat în cazul în care asigurătorul ar fi fost lichidat prin intermediul procedurii obișnuite de insolvenţă;

– Măsurile de rezoluţie se întreprind cu respectarea mecanismelor de siguranţă.

Instrumentele de rezoluţie care pot fi aplicate în procedura de rezoluție sunt:

– Vânzarea activităţii şi a portofoliului;

– Instituţia-punte;

– Separarea activelor asigurătorului supus rezoluţiei, cu scopul de a le proteja în vederea vânzării sau lichidării lor ordonate.

Vânzarea activităţii şi a portofoliului asigurătorului supus rezoluţiei presupune vânzarea totală sau parţială a acţiunilor sau a altor instrumente de proprietate emise de acesta, după caz, a activității acestuia (active, drepturi sau obligaţii) unuia sau mai multor cumpărători din sectorul privat (fără a necesita acordul acţionarilor), în condiţii transparente şi nediscriminatorii, care să nu confere avantaje neloiale vreunui potenţial cumpărător.

Institutia – punte este constituită prin transferul total sau parțial de acțiuni sau de alte instrumente de proprietate emise de asigurătorul supus rezoluției şi/sau prin transferul total sau parţial de active, drepturi sau obligaţii ale acestuia, în scopul menţinerii accesului la funcţiile critice şi al vânzării ulterioare a acesteia. Instituţia-punte va funcţiona în baza autorizaţiei emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, fiind supusă supravegherii prudenţiale.

Separarea activelor – Acest instrument de rezoluție presupune transferul la un “vehicul de administrare a activelor” a anumitor active, drepturi sau obligații ale unui asigurător supus rezoluţiei sau ale unei instituții-punte, care, din cauza nivelului de risc implicat de acestea sau a dificultăţilor în stabilirea valorii lor, ar periclita soliditatea financiară a asigurătorului (separarea activelor se utilizează doar împreună cu alte instrumente de rezoluţie). Vehiculul de administrare a activelor gestionează activele care îi sunt transferate cu scopul de a le proteja până la o eventuală vânzare sau prin lichidarea lor ordonată.

De asemenea, proiectul de act normativ menționează competențele Autorității de Supraveghere Financiară în procedura de rezoluție.

Un alt set de prevederi face referire la finanțarea măsurilor de rezoluție. În acest sens, proiectul de lege include prevederi referitoare la obligativitatea constituirii unui fond de rezoluție pentru asigurători prin:

1) contribuţii anuale (ex-ante) ale asigurătorilor autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv de către sucursalele acestora, datorate Fondului în scopul asigurării aplicării efective a instrumentelor și competențelor de rezoluție de către autoritatea competentă;

2) contribuţii extraordinare (ex-post), în cazul în care contribuţiile menţionate la primul punct sunt insuficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea mecanismelor de finanțare;

3) împrumuturi şi alte forme de sprijin financiar de la instituții, instituții financiare sau alte părți terțe în cazurile în care sumele percepute cu titlu de contribuții ex-ante sunt insuficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea mecanismelor de finanțare, iar contribuțiile ex-post extraordinare nu sunt imediat accesibile sau suficiente.

Totodată, prin actul normativ va fi statuată procedura de contestare a deciziilor Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate de rezoluție.

Ministerul Finanțelor Publice, inițiatorul proiectului, a avut consultări asupra acestuia cu reprezentanții Comisiei Europene, iar în plan intern cu cei ai Autorității de Supraveghere Financiară și Fondului de Garantare a Asiguraților.

Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Deputat, Radu Marcel Tuhuț: Alba Iulia – milioane de euro pe vremea guvernării PSD și bătaie de joc de la Cîțu și PNL

Publicat

în

Comunicat de presă| Deputat, Radu Marcel Tuhuț: Alba Iulia – milioane de euro pe vremea guvernării PSD și bătaie de joc de la Cîțu și PNL

Guvernul PNL, condus de Florin Cîțu, a continuat până în ultima clipă bătaia de joc la adresa albaiulienilor și nu a alocat nici un leu municipiului din fondul de rezervă. Alba Iulia a rămas captivă între prostia, tupeul și mojicia PNL, care nu realizează că deciziile sale îi afectează direct pe albaiulieni și nu au legătură cu orgoliile și sancțiunile politice.

Indiferent de opțiunile electorale, Guvernul PSD a alocat bani pentru investiții în Alba Iulia. La ultima guvernare social-democrată au fost finanțate investiții importante în infrastructura rutieră, educație, sănătate și cultură, între care:

Electrica Furnizare Discount

• 5,7 milioane de euro pentru modernizarea străzilor Izvorului, Nicolae Labiș, Barbu Catargiu, Biruinței, Busuiocului, Dumbrăviței și Brândușei;
• 1,1 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea clădirii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian”, respectiv pentru modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”;
• 4,2 milioane de euro pentru construcția viitoarei secții de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia;
• 3,1 milioane de euro pentru Sala Unirii și Podul Unirii, care face legătura între Monumentul Unirii (finanțat tot de Guvern cu peste 2 mil. euro) și Catedrala în care au fost Încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria.

Personal, nu cred că Ion Dumitrel, președintele CJ Alba și liderul PNL la nivel județean, nu a știut despre aceste alocări bugetare discreționare, care vizau doar criteriul politic. Atitudinea liberalilor ”de frunte” din Alba Iulia este rușinoasă și plină de lașitate. O parte au intrat în ”silenzio stampa”, iar alții s-au umplut de ridicol spunând că împărțirea banilor, cu 0 lei pentru Alba Iulia, a fost, de fapt, corectă!

Președinte PSD Alba, deputat Radu Marcel Tuhuț

Citește mai mult

Politică Administrație

COMUNICAT DE PRESĂ| AUR se opune vaccinării forțate a personalului medical

Publicat

în

COMUNICAT DE PRESĂ| AUR se opune vaccinării forțate a personalului medical

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) condamnă demersul legislativ inițiat de PNL și UDMR, care prevede că personalul medical din spitalele publice și private va fi obligat să prezinte dovada vaccinării sau a testării.

„Două partide care se pretind de dreapta împing medicii către vaccinarea obligatorie. În loc să respecte libertatea de alegere a fiecăruia, inclusiv cea a medicilor, PNL și UDMR au pornit prigoana. Pentru Cîțu și gașca sa de extremiști, medicii nu mai sunt acum eroii din linia întâi, ci ticăloșii care trebuie puși cu botul pe labe, pentru simplul motiv că refuză să se vaccineze. Aceasta este o gândire bolnavă, totalitară, pe care o condamnăm categoric. În plus, atragem atenția că se atentează la siguranța națională, pentru că mulți medici vor prefera să nu se vaccineze, să rămână fără slujbă și să se judece cu statul, și astfel vom rămâne fără medici și asistenți într-o perioadă de criză sanitară majoră”, a declarat senatorul Claudiu Târziu, copreședinte AUR.

Electrica Furnizare Discount

„Statul nu are de unde să știe ce e mai bine pentru fiecare cetățean în parte. Decizia de a te vaccina este o decizie personală, care implică o evaluare foarte personală a riscurilor. AUR se angajează să apere cu toate mijloacele parlamentare și democratice libertatea de alegere a românilor. Suntem ultimii anticorpi la dictatură și vom respinge această inițiativă legislativă, precum și orice alte tentative de restrângeri de drepturi și libertăți și discriminări pe criterii sanitare”, a subliniat deputatul George Simion, copreședinte AUR.

Reamintim că AUR a depus la Senat un proiect de lege împotriva discriminării pe motiv de vaccinare, care prevede sancțiuni cu amendă de la 3.000 de lei la 30.000 de lei, dacă discriminarea vizează o persoană, respectiv cu amendă de la 5.000 de lei la 100.000 de lei, dacă discriminarea vizează o categorie sau un grup de persoane. Potrivit proiectului, emiterea oricărui act normativ care discriminează pe bază de vaccin va fi considerată infracțiune și sancționată cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Partidul Mișcarea Populară ALBA solicită Președintelui României convocarea de urgență a CSAT pentru situația critică în care a ajuns criza sanitară

Publicat

în

Comunicat de presă| Partidul Mișcarea Populară ALBA solicită Președintelui României convocarea de urgență a CSAT pentru situația critică în care a ajuns criza sanitară

Partidul Mișcarea Populară solicită Președintelui României convocarea de urgență a CSAT pentru situația critică în care a ajuns criza sanitară. Este nevoie cât mai rapid de un Plan de Urgență pe care să îl implementeze un Comitet format în principal din medici.

Guvernul a demonstrat deja că nu face față gestionării acestei crize, iar acum acest guvern interimar are și mai puține pârghii constituționale de acțiune.

Electrica Furnizare Discount

Totodată, considerăm o soluție ca România să solicite ajutor din alte state pentru personal medical specializat pe secții ATI. Suplimentar, e obligatorie reluarea campaniei de vaccinare, implicit intensificarea caravanelor de vaccinare, cu o mai mare atenție a autorităților pentru combaterea propagandei anti – pandemie și anti – vaccin.

Este limpede că suntem într-un punct mai mult decât critic când la fiecare 3 minute moare un om din cauza Coronavirus, medicii luptă fără resurse în iadul din spitale, morgile sunt pline, spitalele au cedat sub presiunea pandemiei. România a cerut sprijin NATO și a fost activat Mecanismul European de Protecție Civilă, e nevoie urgent de măsuri ferme care să ajute sistemul de sănătate.

Biroul de presă PMP Alba

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare