Grup Corint și-a mai făcut o firmă și cere iar cesionarea unor contracte de asociere încheiate cu administrația locală din Alba Iulia

În ședința din 22 aprilie a Consiliului Local Alba Iulia va fi dezbătur proiectul de hotărâre privind aprobarea cesionării contractelor de asociere nr.7798/2006 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba lulia şi S.C.GRUP CORINT S.R.L. şi 18079/2008 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba lulia şi S.C.CORINT S.R.L.

Documentul a fost întocmit în urma solicitării depuse de firma Corint SRL – una dintre societățile aparținând omului de afaceri Danil Sabău – în care se precizează: ”Prin prezenta, în baza Actului adițional nr.4 la Contractul de asociere Nr. 7798/2006 şi în conformitate cu prevederile contractuale, cu deosebit respect vă solicităm acordul în vederea cesionării contractului de asociere către Societatea Comercială Corint Hotel Medieval S.R.L. Menţionăm faptul că în urma restructurării Societăţii Comerciale Corint SRL pe obiecte de activitate, Societăţii comerciale Corint Horel Medieval SRL îi revin activităţile de hotelărie şi alimentaţie publică”.

ELIT

Aprobarea cesionării este recomandată de șeful Serviciului Administrarea Domeniului Public, Ioan Inurean, care semnează raportul de specialitate al proiectului, în care menționează: ”Contractele de asociere nr.7798/2006 şi nr. 18079/2008 au fost încheiate între Consiliul Local al muncipiului Alba Iulia şi S.C GRUP CORINT S.A (care între timp şi-a schimbat forma de organizare în SRL), în scopul restaurării, conservării, punerii în valoare şi introducerii în circuitul economic şi turistic a unor părţi din Cetatea Alba Carolina aflate într-un stadiu avansat de degradare, în temeiul contractului de asociere nr.7798/2006 fiind amenajate Ansamblul Turistic Hotel Medieval şi Traseul celor 3 Fortificaţii, iar în temeiul contractului de asociere nr. 18079/2008 s-au preluat de către această societate în administrare spaţiile de la parterul Porţii a IV-a a Cetăţii şi tunelul de acces spre inelul exterior al fortificaţiei şi spre oraş. Menţionăm faptul că înainte de încheierea acestor contracte cu societatea mai sus amintită, în mai multe rânduri Primăria a încercat să pună în valoare aceste bunuri, prin licitaţie publică, fără ca vreun investitor să se arate interesat, după câţiva ani primindu-se o ofertă de parteneriat din partea S.C. GRUP CORINT S.A., ofertă acceptată de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.

Ulterior, la solicitarea S.C.GRUP CORINT S.A., Consiliul Local al municipiului Alba lulia a aprobat cesionarea contractului de asociere nr.7798/2006 către S.C.CORINT S.R.L., care este titulara contractului şi administrează aceste bunuri şi în prezent, S.C.GRUP CORINT S.R.L. rămânând pe mai departe titulara contractului de asociere nr. 18079/2008.

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în ambele contracte de asociere, una dintre obligaţiile societăţilor mai sus menţionate era plata către bugetul local a unui procent de 10% din profitul realizat din administrarea bunurilor ce fac obiectul contractelor, dar nu mai puţin de 800 euro/lună (în cazul contractului de asociere nr.7798/2006, contract unde iniţial obligaţia de plată se rezuma doar la suma de 200 euro/lună, fără să includă şi un procent din profitul societăţii), respectiv 200 euro/lună în cazul contractului de asociere nr. 18079/2008.

ADEZIUNE PLUS

În ambele situaţii partenerul nostru achita suma minimă conform contractului, regularizarea obligaţiilor de plată ale acestuia către bugetul local facându-se după aprobarea bilanţului contabil, dar nu mai târziu de data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior.

Având în vedere faptul că atât S.C.GRUP CORINT S.R.L cât şi S.C.CORINT S.R.L. mai desfăşoară şi alte activităţi în ţară, altele decât cele derulate în temeiul contractelor de asociere în care sunt parte, în timp s-a dovedit că este dificil din punct de vedere contabil să se stabilească dacă societăţile în cauză obţin sau nu profit din activităţile desfăşurate în baza contractelor de asociere, veniturile obţinute în mod direct din aceste contracte neputând fi distinse cu exactitate de veniturile obţinute din alte surse.
Prin urmare, pentru a rezolva această problemă, având în vedere adresa S.C. GRUP CORINT S.R.L.înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.35.359/2016 şi adresa S.C.CORINT S.R.L.înregistrată la Primăria municipiului Alba lulia sub nr.35.355/2016, precum şi faptul că S.C. CORINT HOTEL MEDIEVAL S.R.L. are ca principal obiect de activitate hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, considerăm că prin cesionarea către aceasta a celor două contracte de asociere mai sus amintite se va putea realiza o mai bună urmărire a veniturilor obţinute din activităţile derulate pe baza celor două contracte de asociere, a profiturilor realizate şi o stabilire şi încasare mai eficientă a sumelor cuvenite bugetului local potrivit dispoziţiilor contractuale.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.36(2) lit.e) coroborat cu art.36(7) lit.a), ale art.45(2) lit.f) şi ale art. 115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al municipiului Alba lulia să aprobe cesionarea către S.C. CORINT HOTEL MEDIEVAL S.R.L. a contractului de asociere nr.7798/2006 încheiat între Consiliul Loca) al municipiului Alba lulia şi S.C. CORINT S.R.L. şi a contractului de asociere nr. 18079/2008 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba lulia şi S.C. GRUP CORINT S.R.L”.

*O cerere similară din 2012 a fost respinsă de cosilierii din vechiul PNL Alba, iar Instituția Prefectului a cerut revocarea Hotărârii CL Alba Iulia

Reamintim că SC Grup Corint SA a cerut și în anul 2012 cesionarea contractului de asociere (având ca obiect folosinţa unor terenuri și spații din Cetate), încheiat în anul 2006 cu CL Alba Iulia către o altă firmă, Corint SRL,  motivând că ”Societatea Comercială Grup Corint SA împreună cu grupul de societăţi acţionare îşi propune să restructureze activităţile comerciale pe societăţi cu obiecte distincte de activitate, cum ar fi spre exemplu: Societatea Comercială Grup Corint SA doar pentru construcţii şi lucrări de restaurare, iar Societatea Comercială Corint SRL pentru turism şi servicii aferente.

Consilierii locali s-au abținut în bloc de la aprobarea proiectului de hotărâre ce viza cesionarea, în ședința din luna august 2012, după ce în ședința CL din data de 9 iulie 2012 proiectul a fost amânat, fiind cerute informații suplimentare. În final, cesionarea a fost aprobată în ședința CL din 25 septembrie 2012, după ce proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi în ultimul moment, alături de plângerea prealabilă formulată de Grup Corint care a anunțat că în caz de respingere va încerca să obțină cesionarea în instanță.

În luna decembrie 2012, Prefectura Alba a solicitat, printr-o adresă oficială, revocarea Hotărârii CL Alba Iulia nr.300/2012 privind aprobarea cesionării contractului de asociere cu Consiliul Local Alba Iulia între cele două firme ale lui Danil Sabău – SC Grup Corint SRL și SC Corint SRL, pe care o considera nelegală și avertiza că în cazul în care Hotărârea nu va fi revocată, va fi atacată în contencios administrativ.

Principalul motiv a fost nerespectarea art.45 alin.3 din Legea administrației publice locale care prevede că ”hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție” iar potrivit procesului-verbal de şedinţă încheiat la data de 25 septembrie 2012, respectiva hotărâre a fost adoptată cu votul unui număr de 13 consilieri din totalul de 21 nefiind întrunită, astfel, majoritatea calificată de 14 voturi.

De asemenea, reprezentanții Prefecturii Alba au considerat că sub aspectul temeiului de drept invocat în preambulul HCL nr.300/2012 nici unul dintre textele de lege menționate nu reglementează cesiunea contractului. Aceștia mai observă că în contractul de asociere s-a stabilit că SC Grup Corint SA poate, cu aprobarea Consiliului Local, să-și înstrăineze afacerea dar nu să o cesioneze. Nu în ultimul rând se precizează că se impune o analiză obiectivă din punct de vedere economic a celor două societăţi comerciale astfel încât atributele cedentului (S.C. GRUP CORINT S.A.) care au fost avute în vedere de către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia la momentul aprobării încheierii contractului de asociere să se regăsească într-o pondere covârşitoare în atributele cesionarului (S.C. CORINT S.R.L.).

Menționăm că la data respectivă, și consilierii liberali ai municipiului Alba Iulia au anunțat că vor ataca în contencios administrativ Hotărârea adoptată de Consiliul Local în 25 septembrie 2012, prin care a fost cesionat contractul de asociere între Primăria Alba Iulia şi Grup Corint SA, către SC Corint SRL.
Teodor Atanasiu, președintele PNL Alba la acea vreme, a declarat că ”această cesiune de contract s-a făcut prin dezinformarea consilierilor locali într-un mod total șmecheresc, deoarece consiuliul municipal este “văduvit” de toate acele investiţii care nu au trecut noua societate”.

Atanasiu mai spune că firma Grup Corint nu a ţinut o gestiune contabilă separată pe asocierea cu CL Alba Iulia după cum prevede legea, ci o gestiune pe întreaga activitate a societăţii, ceea ce i-a permis să plătească o sumă mai mică, drept redevență către proprietarul zonei concesionate din Cetatea Alba Carolina, respectiv către Primăria Alba Iulia.

„Dacă pe fostul contract de asociere se stipula tot ceea ce se creează nou în urma asocierii, toate investiţiile care apar pe urma asocierii, la această cesiune de contract între cele două societăţi comerciale practic consiliul municipal este văduvit de toate acele investiţii care nu au trecut noua societate”, a declarat Atanasiu într-o conferință de presă din luna octombrie 2012.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

UPDATE FOTO| INCENDIU VIOLENT în Bistra: Pompierii intervin la stingerea focului la acoperișul unei case

Un incendiu a izbucnit astăzi, 27 februarie, în jurul orei 19:00, în localitatea Bistra, acoperișul unei case luând foc. Potrivit… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro