Gicu Trans SRL, unicul operator de transport ce si-a exprimat disponibilitatea de preluare a traseului Blaj-Lunca-Cenade

parcauto_autocarConsiliul Județean urmează să supună votului, în cadrul ședinței ce va avea loc joi, 29 august,un proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a traseului Blaj-Lunca-Cenade din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2013, în Judeţul Alba.

La data de 1 iulie 2013, datorită renunţării din partea unor operatori de transport rutier la licenţele de traseu din motive economice, serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate nu era asigurat pe un număr de 9 trasee, după cum urmează: Aiud-Ponor-Geogel, Aiud-Livezile-Rimetea, Aiud- Lopadea Nouă-Hopârta, Aiud-Lopadea Nouă-Turdaş, Alba lulia-Ohaba, Blaj-Cergău Mare, Blaj-Roşia de Secaş, Blaj-Lunca- Cenade şi Blaj-Tăuni.

ELIT

Aplicând prevederile art, 5-(5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, Consiliul Judeţean Alba a aprobat, prin Hotărârea nr. 128 din 11 iulie 2013, atribuirea directă a traseului Aiud-Livezile-Rimetea operatorului de transport rutier 3C Aitrans SA iar prin Hotărârea nr. 129 din 29 iulie 2013 a aprobat atribuirea directă a traseelor Blaj-Cergău Mare si Blaj-Roşia de Secaş, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL.

Pria adresele nr.1894/31.07.2013 şi 2127/01.08.2013, Primăriile comunelor Cenade şi Valea Lungă solicită Consiliului Judeţean Alba măsuri urgente pentru asigurarea transportului public de persoane pe traseul Blaj-Lunca-Cenade, având în vedere faptul că un număr mare de persoane din localităţile situate pe acest traseu fac naveta la Blaj unde au locurile de muncă, la aceştia adăugându-se, în perioada cursurilor şcolare, elevii navetişti.

Pentru soluţionarea acestei situaţii, s-au transmis adrese către 8 operatori de transport rutier de persoane, cu menţiunea ca în cazul în care sunt de acord să efectueze serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseele mai sus menţionate, să depună la Consiliul Judeţean Alba, până la data de 14.08.2013, o solicitare în acest sens, însoţită de certificatul de înregistrare fiscală, cărţile de identitate, certificatele de înmatriculare, certificatele de clasificare şi copiile conforme ale autovehiculelor cu care se va efectua transportul.

Un singur operator de transport rutier, SC Gicu Trans SRL, si-a exprimat disponibilitatea de a a efectua serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, prin atribuire directă, pe traseul Bîaj-Lunca-Cenade.

Operatorul de transport rutier a transmis Consiliului Judeţean Alba o adresă în acest sens, nr. 842/12.08.2013, însoţită de documentaţia care atestă că autovehiculul propus ca titular pe traseu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi programul de transport judeţean în vigoare pentru a efectua transport public persoane. în calitate de autoritate publică cu atribuţii de organizare şf reglementare a serviciului de transport public judeţean, Consiliului Judeţean Alba îj revine competenţa de a aproba atribuirea directă a traseului Blaj-Lunca-Cenade, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans, în conformitate cu prevederile legale menţionate anterior.

Potrivit prevederilor art. 16-(1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ – teritorială a acestora. Consiliul judeţean stabileşte traseele principale şi secundare şi programul de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului.

Prin urmare, consiliul judeţean este responsabil de organizarea serviciului de transport judeţean, de întocmirea, aprobarea şi modificarea programului judeţean de transport precum şi de atribuirea traseelor judeţene de transport.

Curtea de Apel Piteşti, prin Sentinţa nr. 417/F-CONT, pronunţată în dosar nr. 1020/46/2012, a suspendat executarea Ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane, până la

soluţionarea pe fond a cauzei;

Sentinţa menţionată anterior este executorie de drept şi produce efecte juridice faţă de toate persoanele cărora ordinul comun li se adresează; Procedura electronică de atribuire a traseelor pentru transportul rutier publicâ de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean este în imposibilitate de a se realiza, având în vedere lipsa actului juridic care stabileşte criteriile de evaluare, punctajele şi metodologia de punctare aplicabile operatorului de transport, act care stă la baza atribuirii traseelor şi implicit a licenţelor de traseu.

Urmare a acestei situaţii, prin adresa nr. 9642/25.06.2013, Consiliul Judeţean Alba a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să precizeze procedura de urmat pentru atribuirea traseelor la care au renunţat operatorii de transpor rutier, având în vedere fa ptul că autorităţile administraţiei publice locale din unele comune care sunt deservite de traseele respective au semnalat nemulţumiri din partea populaţiei, existând riscul unor mişcări sociale greu de controlat.

În adresa de răspuns nr. 52172/03.07.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice precizează că în conformitate cu prevederile art. 5-(5) din din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului „autoritatea competentă poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări.

Măsurile de urgenţă respective iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui Contract de servicii publice, sau a unei cerinţe.

Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta decizia de impunere a executării anumitor obligaţii de serviciu public, Atribuirea sau prelungirea unui Contract de servicii publice prin măsuri de urgenţă sau impunerea unui astfeî de contract nu poate depăşi doi ani.

Bogdan PRESECAN

Email:bogdanpresecan@yahoo.com
Tel: 0734.771.136

1 comentariu

ghost 26 august 2013 at 21:25

sunt din valea lunga si gicu trans merge deja de 1 luna :)))))))))))))))))))
Cat o dat nenea Gicu sa ia cursa asta in care stau 20 si ceva de oameni inghesuiti intr-un microbuz cu 14 locuri pe scaune ?
Plus cireasa de pe tort abonamentu de la blaj la alba iulia e la excelent 210 ron . si la gicu trans de la valea lunga la blaj e de 140 ron :))))))))))))))). distanta blaj alba 50 km pana la politia alba si de la valea lunga de la scoala pana la blaj centru 15 km :))))))))))))
si la cei de la excelent era de 100 ron inainte .
SA TRAIASCA POLITICA PRIMARIEI VALEA LUNGA !!!!!!!!!!!

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...