Ziarul Unirea

FOTO: O nouă parcare etajată în Alba Iulia. Care sunt planurile administrației locale pentru zona centrală a orașului

Administrația locală din Alba Iulia a pregătit documentele pentru a achiziționa servicii de elaborare a unui Plan Urbanistic de Detaliu privind ” CONSTRUIRE IMOBIL PARCAJ COLECTIV ȘI AMENAJARE ACCESE” în zona centrală a municipiului, în spatele fostului magazin universal „Unirea”. Se propune realizarea unei clădiri având un regim de înălțime de P+2-3 etaje, cu acoperiș în sistem terasă înverzită, sursa de finanțare a contractului de servicii fiind bugetul local.

ELIT

Din tema de proiectare a investiției, la punctul care privește necesitatea și oportunitatea construcției, se arată că „zona propusă pentru REGLEMENTAREA FUNCȚIONALĂ, pentru care se propune studiul, este situat în intravilan, alee din strada Calea Moților, pe un teren aflat în proprietatea Municipiului Alba Iulia, afectat partial de niște construcții existente (garaje auto) pentru care se propune desființarea.”

Proiectul este prevăzut a se realiza pe o suprafață construita maximală  de 1.500 mp și este situat în zona centrală a municipiului, în spatele fostului magazinului universal „Unirea”.

Tot din descrierea administrației locale aflăm că „situația actuală prezintă un teren parțial liber de construcții, constând în alei de circulație (auto, pietonale, parcaje) și spații verzi (pentru care se propune scoaterea din Registrul Zonelor verzi), precum și un teren ocupat de anumite construcții ușoare, ușor demontabile (garaje auto), teren pentru care la momentul actual există contracte de concesiune încheiate cu diverse persoane fizice și/sau juridice. În cazul acestor construcții se propune desființarea și încheierea contractelor de concesiune (acestea urmând sa expire în perioada apropiată).”

„De asemenea, zona fiind predominant ocupată de locuințe colective, rezultă necesitatea realizării unui număr suplimentar de locuri de parcare cu respectarea reglementărilor în vigoare, în situația actuală existând un număr insuficient de locuri de parcare, raportat la numărul de apartamente existente în zonă, la care se adaugă vecinătatea cu Zona Centrală a municipiului Alba Iulia (intens circulată) și cu artera principală de legătură (str. Tudor Vladimirescu) înspre/dinspre Sebeș și Cluj Napoca, dominată de spații comerciale și servicii.”

Ținând cont de lipsa locurilor de parcare din zonă și „dată fiind situația actuală, în scopul refuncționalizării zonei, se conturează necesitatea imediată pentru studierea posibilității suplimentării numărului de locuri de parcare și amenajarea specifică a acceselor.

Aceste considerente justifică elaborarea unui plan urbanistic de detaliu, care să stabilească modul de amplasare al obiectivelor propuse și de conformare a amenajărilor specifice pe criterii actuale. Doar astfel se poate realiza o corectă abordare a investițiilor propuse în sistem integrat cu zonele urbane adiacente.”

Prin elaborarea planului urbanistic de detaliu (PUD) se dorește stabilirea unor reglementări detaliate pe baza cărora se pot face demersurile administrative, juridice și investiționale care să restabilească funcțional și calitativ zona ce face obiectul acestei documentații.

Printre obiectivele generale propuse se numără:

a) reglementarea detaliată a zonei pentru stabilirea de acțiuni de îmbunătățire a mediului urban cu privire la:
– modul de încadrare în strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU) a municipiului Alba Iulia;
– anularea disfuncționalităților urbane determinate de starea clădirilor existente;
– anularea disfuncționalităților urbane determinate de existența unui număr insuficient de locuri de parcare în zonă;
– anularea disfuncționalităților urbane determinate de situația circulațiilor auto și pietonale pe zona respectivă;
– stabilirea etapelor necesare pentru finalizarea obiectivelor propuse;
– creșterea calității vieții urbane prin crearea de spații publice adecvate;

b) propuneri pentru relaționarea urbanistică privind legătura cu orașul în ceea ce privește:
– reglementarea urbanistică a unui parcaj colectiv, care să deservească blocurile de locuințe colective existente în zonă și, la nevoie, parcajul la destinație pentru funcțiunile mixte de pe artera principala învecinată (str. Tudor Vladimirescu);
– restudierea circulațiilor auto și pietonale pe zona respectivă;
– restudierea spațiilor publice, inclusiv posibilitatea creării unor spații publice noi, care să deservească funcțiunile existente în zonă;

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Gogu 8 august 2019 at 17:47

„O noua parcare etajata”.As putea sa stiu si eu unde sunt celelalte?

Comentariile sunt oprite