FOTO: Dezbatere publică la Cugir privind impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018. Administrația locală propune ca acestea să rămână la nivelul anului 2017

Sala de ședințe a Consilului Local Cugir a găzduit luni, 11 decembrie a.c, ședința publică în cadrul căreia s-au supus dezbaterii propunerile administrației publdice locale cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018, urmând inițierea unui proiect de hotărâre, iar în ședința ordinară a legislativului local, care va avea loc în această lună, aleșii locali să ia o decizie în acest sens. La dezbatere, pe lângă prmar, viceprimar și directorul Direcției Taxe și Impozite locale, au luat parte și un număr de aproximativ 20 de cetățeni ai orașului.

Pentru anul fiscal 2018, Primăria Cugir propune ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale să rămănă cele de la nivelul anului 2017,  în următoarea formă:

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanele fizice, este anual și se calculează conform art.457 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 0,1%  asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani:

Zona A

 • Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp
 • Impozit clădiri 2017 = 86 lei
 • Impozit clădiri 2018 = 86 lei

 

 • Casă – suprafață construită 100 mp
 • Impozit clădiri 2017 = 154 lei
 • Impozit clădiri 2018 = 154 lei

Zona B

 • Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp
 • Impozit clădiri 2017 = 82 lei
 • Impozit clădiri 2018 = 82 lei

 

 • Casă – suprafață construită 100 mp
 • Impozit clădiri 2017 = 147 lei
 • Impozit clădiri 2018 = 147 lei
 • Zona C
 • Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp
 • Impozit clădiri 2017 = 78 lei
 • Impozit clădiri 2018 = 78 lei
 • Casă – suprafaţă construită 100 mp
 • Impozit clădiri 2017 = 140 lei
 • Impozit clădiri 20182=140 lei
 • Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual și se calculează prin aplicarea cotei de 0,8% asupra valorii impozabile a clădirii.
 • Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri:
 • Valoarea contabilă a clădirii – apartament 46,4 mp, zona A – evaluată la 31.12.2016 este de 80.000 lei:

Anul 2017

 • Impozit clădiri = 640 lei

Anul 2018

 • Impozit clădiri = 640 lei
 • Impozitul pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual şi se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art.458.
 • Impozitul pe clădirile rezidențiale, aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,este anual și se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
 • Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri:

Valoarea contabilă a clădirii evaluată la 31.12.2016 este de 10.000 LEI

 • Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, este anual și se calculează conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a clădirii.
 • În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile clădirii – art.460 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
 • Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şicategoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliullocal – art.465 alin.1 dinLegea nr.227/2015 .
 • .Impozitul/taxa pe teren aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în lei/ha, diferenţiat în funcţie de rangul localităţii şi zonarea acesteia potrivit art. 465 alin.2 din Legea 227/2015 privind Noul Cod Fiscal:
 • a) Dacă terenul amplasat în intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulţirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare rangului localitații și a zonei din cadrul ei;
 • b) Dacă terenul amplasat în intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe terense stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cusuma corespunzătoare prevăzută la465 alin.(4), iar acest rezultat se înmulţeştecu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.465 alin. (5).
 • c) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art.465 alin.7 şi cu coeficientul de corecţie prevăzut la art.457 alin.6.
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit Legii nr.196/2017 privind modificarea art.465 din Legea nr.227/2015, terenurile înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m² se impozitează conform categoriei de folosință din care face parte.
 • Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe teren:
 • Pentru terenurile cu construcţii

 Zona A

 • Teren cu suprafaţă de 400 mp
 • Impozit 2017 =262 lei
 • Impozit 2018= 262 lei

Zona B

 • Teren cu suprafaţă de 400 mp
 • Impozit 2017 =178 LEI
 • Impozit 2018 =178 LEI

Zona C

 • Teren cu suprafaţă de 400 mp
 • Impozit 2017 = 85 LEI
 • Impozit 2018 = 85 LEI
 • Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare de la art.470 alin.2,5,6,7,8 din Legea nr.227/2015.

 Au mai fost prezentate: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă, Impozitul pe spectacole, Taxe special ș.a.

Pentru anul fiscal 2018 s-a propus stabilirea bonificaţiei de 10 % pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren şi pe mijloacele de transport, pentru persoanele fizice și o bonificație de 5% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren şi pe mijloacele de transport, pentru persoanele juridice.

    (C.P.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...