// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Finalizarea proiectului „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia”

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională, Cod CNFIS-FDI-2016-0093
Titlu proiect: „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia”

anunt1

COMUNICAT DE PRESĂ
FINALIZAREA PROIECTULUI „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia”

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, anunţă finalizarea proiectului „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia”, proiect finanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice, prin Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2016, cod CNFIS-FDI-2016-0093, cu derulare în perioada Iulie 2016 – Decembrie 2016.

Obiectivul major al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea instituţională a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) prin îmbunătăţirea calităţii si creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei.

Proiectul şi-a propus, ca şi obiective specifice: consolidarea internaţională şi interculturală a Universităţii pe termen mediu prin elaborarea strategiei de internaţionalizare 2016-2025, promovarea Universităţii la nivel internaţional ca destinaţie pentru un învăţământ superior de calitate şi recrutarea internaţională a studenţilor prin tehnici specifice de marketing universitar, creşterea numărului de profesori care să susţină dimensiunea internaţională a programelor de studiu în limbi străine, îmbunătăţirea comunicării cu mediul academic şi de cercetare extern şi consolidarea parteneriatelor strategice pe domenii de interes în cercetare-dezvoltare-inovare, fluidizarea fluxului de incoming şi outgoing de studenţi, cadre didactice si cercetători prin digitizarea sistemului de gestionare si consolidare a capacitaţii administrative a schimburilor, creşterea vizibilităţii internaţionale a Universităţii prin îmbunătăţirea si adecvarea calităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei internaţionale.

Toţi indicatorii vizaţi la demararea proiectului au fost îndepliniţi până la finalul proiectului constatându-se următoarele rezultate, în conformitate cu obiectivele propuse: 1 strategie de internaţionalizare 2016-2025, 1 concept de branding şi identitate vizuală; 1 stand de prezentare a ofertei educaţionale la târguri; 1 portal în limba engleză de prezentare a ofertei Universităţii, reviste de prezentare, broşuri de prezentare a programelor de studiu in limba engleză, cataloage de curs in limba engleză, software de gestionare a fluxului de mobilităţi; 1 catalog de cursuri de perfecţionare; materiale de curs, 2 cursuri de formare, 1 Atelier organizat pe tema internaţionalizării, 10 parteneriate strategice încheiate, 1 mecanism de monitorizare a eficienţei parteneriatului, 1 site de informare al proiectului.

Întregul proiect s-a derulat sub deviza „UAB, O UNIVERSITATE INTERNAŢIONALĂ!”

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Un răspuns la Finalizarea proiectului „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia”

  1. vox 14.12.2016 la 12:40

    Bravo d-le Senator Breaz!!!