Ziarul Unirea

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în comuna Ighiu, undă verde din partea APM Alba

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru proiectul „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Ighiel, comuna Ighiu, județul Alba”.

Proiectul cuprinde extinderea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare menajeră. Strada pe care urmează să se realizeze rețelele proiectate, are începutul și sfârșitul în drumul comunal DC69.

ELIT

Pentru realizarea investiţiei se propune:

– o reţea de distribuţie alimentare cu apă pe o lungime de 530m. Reţeaua nouă se va racorda la cea existentă.
– o reţea de canalizare cu curgere gravitaţională în lungime totală de 298m şi două reţele cu curgere sub presiune (refulare canalizare) în lungime totală de 190m, racordarea facându-se la canalizarea existentă în zonă, conform plan de situaţie anexat.

Comuna Ighiu dispune de o reţeaua de distribuţie apă potabilă care alimentează toate satele aparținătoare.

În zonă există un sistem centralizat de alimentare cu apă al rețelei comunale, mai exact în zona drumului comunal DC69 există o conductă de alimentare cu apă. Reţeaua de distribuţie apă existentă din comuna Ighiu este de tip ramificată.

Localitatea Ighiel dispune de o rețea de canalizare menajeră, amplasată în zona drumului comunal DC69, conform planuri de situație.

Apele uzate menajere sunt canalizate spre stație de epurare situată în satul Șard (dimensionată pentru preluarea consumului suplimentar al localității Ighiel).

Obiectul acestei investiţii îl constituie îmbunătățirea infrastructurii în zona studiată din satul Ighiel, prin extinderea/realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă și de preluare a apelor uzate menajere și conducerea lor, la rețeaua de canalizare existentă.

Instalaţia nou proiectată va asigura debitul necesar atât pentru nevoile populației, cât și pentru stingerea unui eventual incendiu, prin hidranţii exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.

Prin execuția lucrărilor, se va asigura aprovizionarea cu apă potabilă corespunzătoare calitativ și cantitativ a gospodăriilor și consumatorilor zonei studiate, de unde rezultă necesitatea și utilitatea tehnică și funcțională a acestei investiții. La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conforme reglemetărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE.

Reţea de distribuţie apă

În cadrul proiectului s-a prevăzut o rețea de apă potabilă și incendiu în localitatea Ighiel, conform planurilor de situație, cu alimentarea tuturor consumatorilor.

Din datele transmise de către beneficiar, în momentul de față, cerință de apă și necesarul de apă pentru stingerea incendiului este acoperită.

Pentru realizarea investiției s-a proiectat o rețea de distribuție alimentare cu apă pe o lungime de 530m conform planurilor de situație. Rețeaua nouă se va racorda la cea existența și se va execută din conducta de polietilenă de înalta densitate (PEID) PE100, SDR17 PN10 cu diametrul de Dn110mm.

Racordul la rețeaua existența se va face în căminul nou proiectat CV1, amplasat în zona drumului comunal DC69, de aici va subtraversă drumul comunal la km 3+247 și se va face legătură cu căminul CV2 amplasat pe partea dreapta a DC69. Din căminul CV2 până în căminul CV3, conducta de alimentare cu apă este proiectată în lungul drumului pe partea dreapta în ampriză acestuia, în zona acostamentului și a șanțului până la limita de proprietate.

Pe traseul rețelei de distribuție a apei va există conform planurilor de situație o supratraversare a pârâului Ighiu, plecând din căminul CV3, peste vale apoi sub adâncimea de îngheț pe partea stânga a străzii, până în căminul CV4, proiectat pentru ramificarea rețelei.

Reţea de canalizare menajeră

Lucrările de canalizare se execută din aval în amonte, în modul acesta se poate verifică mai ușor nivelul de aşezare şi pantă canalului.

Având în vedere că în zona studiată există utilități subterane, înainte de începerea lucrărilor de săpătură se va cere asistență tehnică din partea dețînătorilor de utilități.

Reţeaua de canalizare menajeră se va execută sub sistemul rutier şi este amplasată în ampriză străzilor/ drumurilor sub adâncimea de îngheţ, conform planurilor de situaţie și profilurilor longitudinale.

Îmbinarea tuburilor de canalizare se va face cu ajutorul mufelor, prevăzute cu garnituri elastice.

Conducta se va amplasa pe un pat de nisip cu grosimea de minim 15 cm compactat, iar zona de umplutură specială se continuă cu 15 cm deasupra generatorei superioare a conductei. Realizarea contactului între baza tubului și patul de fundare se face pe o suprafață corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90°.

Se acordă o deosebită atenţie realizării umpluturilor, după pozarea conductelor, astfel încat să nu se producă tasări ulterioare ale terenului, gradul necesar de compactare al umpluturilor fiind respectat conform caietului de sarcini. Umplerea transeei peste stratul superior de nisip se va realiza în straturi de balast compactat pe 10 – 30cm, sau pământ rezultat din săpătură, acolo unde pozarea nu se realizează în partea carosabilă.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Aproape 5 milioane euro pentru modernizare urbană în Abrud: Centru recreativ în clădirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane

Aproape 5 milioane euro pentru modernizare urbană în Abrud: Centru recreativ în clădirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro