Ziarul Unirea

Drumul forestier Valea Dâmbăului va fi reabilitat. Undă verde de la APM pentru începerea lucrărilor

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala
Agenția Națională pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru reabilitarea drumului forestier Valea Dâmbăului.

Drumul forestier Valea Dâmbăului, în lungime de 0,900 km, este situat în nord vestul localității Feneș, localitate ce este în subordinea administrativă a orașului Zlatna, județul Alba, find racordat la drumul forestier Feneșasa.

Drumul forestier Valea Dâmbăului facilitează accesul la 111,92 ha de fond forestier, din care 111,92 ha fond forestier proprietate publică de stat.

ELIT

Lungimea drumului forerstier ce urmează a se reabilita în această etapă este de 980 m, iar lățimea medie a părții carosabile este de 3,00m (cu supralărgiri).

În plan și în profil longitudinal, se recomandă proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unei viteze de bază de 20km/h.

La stabilirea liniei roșii în profil longitudinal se vor avea în vedere și racordarile cu drumurile laterale și asigurarea unei pante longitudinale de max. 12% la transport în gol și declivități maxime la transport în plin de 9,00 %, precum și asigurarea scurgerii apelor pluviale.

Drumul va avea următoarele elemente geometrice:

•viteza de proiectare: 20 Km/h
•platforma: 3,50 m
•parte carosabila: 2,75 m
•acostamente:2x 0,375 m
•raza minima: 15 – 13 m
•declivitati maxime la transport in plin: 9,00 %
•declivitati maxime la transport in gol:12,00 %

Structura rutieră

Se va realiza o suprastructură pentru partea carosabilă, platformă de întoarcere, stațiile de încrucișare și racordurile cu drumurile laterale alcătuită din:

•30cm piatră spartă poligranulară 0-70 fără impanare
•15cm piatră spartă poligranulară 0-40 cu impanare

Acostamente se vor amenaja cu aceeași suprastructură cu a părții carosabile și se vor realiza cu panta transversală de 5% spre exterior pentru aliniament. Acostamentele au lățimea de 37,5 cm.

Șanțuri și rigole pentru scurgerea apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabilă se va efectua prin realizarea unui profil transversal cu panta unică de 3.0% în aliniament.

Șanțurile din pământ sau pe teren stâncos se execută în toate zonele de debleu, de-a lungul rambleelor mai mici de 0,5 m și în porțiunile unde se acumulează ape ce trebuie evacuate. Forma șanțurilor este triunghiulară cu adâncimea de 0,5m și lățimea de 1,50m.

Descărcarea rigolelor și a șanțurilor se va face prin podețele existente și prin podețe noi, prevăzute cu camere de cădere în partea de versant și aripi în partea de aval.

Între taluz și șant se vor amenaja banchete pentru a opri pământul dizlocat de pe taluz să ajungă în șant.

Taluzare versant

Pentru a asigura stabilitatea drumului, respectiv platforma drumului să se execute pe viu și nu pe umplutură, se propune deplasarea spre versant a acesteia prin taluzarea versantului.

Pe traseul actual al drumului forestier există podețe tubulare cu diametru de la 0,60 la 1,00 m, precum și podețe dalate. Se vor înlocui podețele degradate și înfundate și se vor repara podețele aflate în stare mai bună.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419