Drept la replică| O firmă cu un „cazier” de afaceri pătat – soluţia primarului Gabriel Pleșa pentru înlocuirea Societăţii de Transport Public în municipiul Alba Iulia

O firmă cu un „cazier” de afaceri pătat – soluţia primarului Gabriel Pleșa pentru înlocuirea Societăţii de Transport Public în municipiul Alba Iulia

Drept la replică STP Alba Iulia vs. Babițchi Mihai și Aurel Poptean

Stimate domnule Babițchi,

ELIT

Ne bucurăm că sunteți din nou pe val la schimbarea puterii. Sunteți singurul din județul Alba ce a reușit în permanență aceasta și să vă păstrați energie și pentru situația în care, la Alba Iulia, vor avea loc alegeri pentru primar înainte de termen.

Ați uitat să precizați în articolul din ziarul „Unirea“ nr. 9132 din 18 februarie 2021, în care arătați că nimeni nu înțelege nimic din transportul public, cu excepția dumneavoastră, că ați intervenit prin cineva ca distinsa dumneavoastră soție, cu 20-30 de ani mai tânără, să devină angajată la STP. Atunci eu am precizat politicos că pentru postul de contabil momentan nu avem nimic disponibil, dar am acceptat o scurtă discuție. Dat fiind că la întâlnire am întârziat, secretara mi-a spus că soția a venit împreună cu dumneavoastră și cu domnul Bukosi. Printr-o decizie de moment, neinspirată, și pentru care acum îmi pare rău, am ales să nu mai vin la birou în acea zi și v-am făcut să așteptați foarte mult timp. Dar niciodată nu am angajat pe cineva care vine cu pile sau cu părinții.

Citește și: Primăria Alba Iulia PIERDE prima bătălie în războiul cu AIDA-TL și STP. Tribunalul a respins cererea de suspendare

Am spus că îmi pare rău deoarece rezultatul acelei întâlniri neîmplinite a fost că soția dumneavoastră a fost angajată imediat la Primăria municipiului Alba Iulia de către domnul primar Mircea Hava, exact pe postul unde ne ordonanțează la plată facturile STP și pe care se pare că le duce acasă dacă dumneavoastră scrieți la ziar din acestea.

ADEZIUNE PLUS ALBA

Înțelegem că acum soția are nevoie de susținere prin articole defăimătoare la adresa noastră pentru a trece cu bine examinarea KPMG, dar după ce ați lustruit clanța la Mircea Hava credeți că este oportun să o schimbați atât de repede?

În articolul publicat de către SC Livio Dario SRL în publicația „Unirea“ din data de 9.02.2021, administratorul Aurel Poptean afirmă că „nu am participat la licitația privind atribuirea contractului de transport pentru municipiul Alba Iulia întrucât nu am dorit acest lucru și nu din cauza lipsei sau fricii de a avea un sistem de ticketing”, adaugă că „avem încheiat un contract de transport public local cu UAT Sebeș, unde din 2015 avem implementat un sistem de ticketing inteligent, contract unde nu primim nicio subvenție din partea UAT Sebeș” și că în acest contract aduce bani de-acasă: „mai mult, noi achităm o redevență anuală”. Mai precizează că „atât UAT Sebeș cât și UAT Cugir în baza sistemului de ticketing plătesc contravaloarea călătoriilor beneficiarilor de gratuități în funcție de validări”, că are o cifră de afaceri uriașă fără a beneficia de subvenții, 207 angajați la 211 autovehicule, cu puncte de lucru în 5 județe și, bineînțeles, așteaptă scuze publice.

În „interviul” acordat dlui Babițchi tot în „Unirea“, în data de 18.02.2021, Aurel Poptean se contrazice și afirmă că a dorit să participe la licitația de la Alba Iulia, dar l-a încurcat autobuzul etajat. „Aurel Poptean, administratorul SC Livio Dario, susține în intervenția sa din ziarul «Unirea» că participarea altor operatori de transport a fost astfel restricționată «legal». «Cum poți să cumperi un autobuz supraetajat, de pildă, cu care nu ai ce face dacă nu câștigi licitația – se întreabă domnia sa? Eu am cumpărat în ianuarie 4 autobuze Mercedes, moderne, elegante, pe care le-am trimis în altă parte, deși le-aș fi vrut la Alba Iulia»”. În fața dlui Babițchi precizează că nu primește subvenții, dar primește compensații. “La Sebeș, caietul de sarcini al unei licitații pentru transportul public a subliniat «…nu se solicită și nu se acordă subvenții», ne lămurește dl. Aurel Poptean, administratorul SC Livio Dario. La Sebeș și Cugir compensațiile plătite de primării nu depășesc circa 15% din valoarea contractului încheiat cu Livio Dario”.

În primul rând, termenii de subvenție sau compensație reprezintă din punct de vedere legal același lucru. În Codul fiscal este utilizat exclusiv termenul de subvenție. Definiția de compensație a fost introdusă pentru prima dată în anul 2016 la art. 2 lit. t) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice: “orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligaţii de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligaţii de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil”. Așa fiind, atât la Sebeș, cât și la Cugir se plătesc subvenții pentru transportul public local. Compensațiile (subvențiile) nu pot fi plătite decât în cadrul unui contract de servicii publice cu un conținut conform cu Regulamentul 1370/2007. Contractele de la Sebeș și Cugir nu îndeplinesc aceste condiții. Cuantumul de 15% al subvențiilor din valoarea contractului precizat mai sus nu este real, acesta fiind calculat cu încălcarea obligației legale de a ține evidență separată, cu contabilitate distinctă conform art. 35 din Legea 51/2006, ale art. 31 din Legea 92/2007 și ale Legii contabilității (conturi analitice) și, în special, fără ca în contractele încheiate să fie precizată cota de profit. Niciun contract al Livio Dario pentru servicii publice nu are precizată cota de profit prevăzută la pct. 6 din Anexa la Regulamentul 1370/2007, încălcare gravă făcută cu scopul de a îngreuna pentru necunoscători calculul supracompensației și stabilirea ajutorului de stat ilegal. Doar ca exemplu, pe traseul Alba Iulia – Mihalț cota de profit Livio Dario era de 67% conform actelor depuse de aceasta în Dosar 4038/107/2013 la Tribunalul Alba și, totodată, beneficiind de drept exclusiv (cu excluderea oricărui alt operator). Așadar, are și drept exclusiv, și profit de 67%.

La Cugir, Livio Dario nu are implementat un sistem de ticketing și contravaloarea gratuităților este cât vrea Livio Dario

Declarațiile din ziar ale lui Aurel Poptean sunt minciuni. Acest lucru îl poate confirma orice călător din Cugir sau oficial din Primăria Cugir.

La Sebeș există un sistem ce emite sunete în mijlocul de transport, dar fără a fi gestionat de un computer de bord care să permită validarea titlurilor de călătorie în funcție de locația GPS a autobuzului, aceasta pentru a nu putea fi confruntate datele privind parcursul real al autobuzelor Mercedes și orele reale lucrate de către șofer cu datele din pontajul angajaților și a impozitelor declarate. Datele sunt stocate doar pe un server al operatorului care poate interveni oricând pentru a corupe datele. Acest sistem este echivalentul unui interfon de scară de bloc, iar contravaloarea gratuităților este cât vrea Livio Dario, specialitatea casei.

Acesta este sistemul de ticketing ce dorește să îl aducă dl. primar Gabriel Pleșa în Alba Iulia cu sacrificarea celorlalte 7 comune componente ale AIDA-TL, cu foloase pentru sine și pentru alții.

Prin comparație, în AIDA-TL este implementat din anul 2012 un sistem de control al respectării programului de circulație, orelor lucrate, validare pe 7 zone tarifare în funcție de locația GPS a autobuzului și stocarea datelor pe 4 servere simultan (din care 2 servere sunt închiriate la o entitate independentă – hosting 2 servere, din care unul backup în oglindă și la care STP a acordat organelor de control dreptul de a obține copii ale tuturor validărilor pentru a fi verificate, comparate, evaluate prin softuri specializate de control anti-evaziune). Acest sistem de ticketing cu 7 zone tarifare și localizare GPS, impus de către AIDA-TL, este spaima evazioniștilor, inclusiv a dlui Poptean Aurel, zis „Liviu”. De asemenea, un impediment pentru evazioniști a fost impunerea la licitația AIDA-TL a condiției de a deține câteva camere de luat vederi ce stochează pe alte servere toate înregistrările video privind respectarea orelor de plecare și sosire din cursă, neconformitățile, dar și posibilitatea de control retroactiv a orelor reale lucrate de șoferi (imposibilitatea de a întocmi pontaje fictive ale șoferilor). Acestea sunt motivele reale ale evenimentelor din ultimele 2 luni și nu autobuzele etajate care sunt atracția copiilor, a turiștilor și care sunt extrem de solicitate la diferite evenimente din Alba Iulia, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Iași etc., dovadă fiind multitudinea de imagini de pe internet postate de către călători. Iar STP deține din anul 2012 două autobuze etajate și nu unul, cum a fost solicitat la licitație și care i-a „speriat” pe ofertanții onești.

Atât la licitația din 2012, cât și în cea finalizată recent în SEAP în baza căruia am încheiat noul contract, condițiile impuse de către AIDA-TL au fost că sistemul de transport public existent anterior a fost un bun câștigat pentru cetățeni și au constituit condiții minime impuse și cu punctarea operatorilor care ofertează cu mijloace de transport sau echipamente suplimentare sau mai moderne.

În contradicție cu susținerile binomului Mihai Babițchi – Poptean Aurel din presă, în realitate lucrurile stau cel puțin în felul următor

Prin Decizia nr. 522/A/2014 pronunțată de Tribunalul Alba în Dosar nr. 130/298/2014 (disponibilă aici: http://www.rolii.ro/hotarari/ 58823464e49009441700332c) – extras din sentință cu câteva aspecte reținute de către Judecătoria Sebeș:

– prin procesul procesul verbal contestat petenta Livio Dario SRL a fost sancționată contravențional reținându-se în sarcina sa că a permis ieșirea în cursă a autobuzului AB 52 LVD pe direcția Alba Iulia – Sebeș fără să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu valabile la data de 6.12.2013, conducătorul autobuzului prezentând foaia de parcurs seria E nr. 899 eliberată la data de 1.12.2013;

– depoziția martorului – conducătorul autobuzului, relevă o cutumă la societatea Livio Dario, cum că eliberează câte o foaie de parcurs pentru perioada 1-15 ale lunii și că șoferul o completează ulterior;

– martorul arată că zilnic efectua câte 9 curse pe ruta Sebeș – Răhău, însă din foaia de parcurs rezultă că din data de 2.12.2013 și până în data de 6.12.2013 s-a efectuat zilnic, pe ruta arătată, câte o cursă dus-întors, și nicidecum 9 curse.

– conform caietului de sarcini anexă la licența de traseu, ar fi trebuit să efectueze un număr de 14 curse;

– instanța constată că din analiza foii de parcurs Livio Dario nu a respectat nici obligația de a verifica starea tehnică a vehiculelor;

– tocmai față de cele reținute, Livio Dario SRL trebuie să respecte întrutotul normele legale specifice activității sale, cu atât mai mult cu cât, așa cum rezultă din PV de la fila 40 a mai fost sancționată contravențional pentru aceleași fapte.

În apel Tribunalul Alba se sesizează din oficiu și, având în vedere interesul public, mai reține:

– În sensul prevederilor art. 21 alin. (4) lit.t) din Codul fiscal, regulile de deducere, termenii și expresiile utilizate, condițiile în care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitării fiscale, se consideră a fi utilizate exclusiv în scopul activității economice sunt cele prevăzute la pct. 45^1 din normele metodologice date în aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI «Taxa pe valoarea adăugată». Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilității integrale la calculul profitului impozabil, se efectuează pe baza documentelor justificative și prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

– o companie de transport persoane – cum este cazul de față – nu poate eluda normele imperative cuprinse în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

– Completarea necorespunzătoare a unei foi de parcurs, emisă de fapt cu 5 zile anterior transportului efectuat și care nu cuprinde mențiunile obligatorii conform art. 49/2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal echivalează, de fapt, cu lipsa acesteia.”

Cele relevate în sentința de mai sus – “așa cum rezultă din PV de la fila 40 a mai fost sancționată contravențional pentru aceleași fapte”, se întâmplă fără întrerupere inclusiv azi.

Pentru numărul declarat de 211 autovehicule, numărul de șoferi conform prevederilor legale trebuie să fie de cel puțin 350 pentru a putea respecta prevederile legale privind timpii de conducere și odihnă. Or, Livio Dario are doar 207 angajați conform acelorași declarații. Acesta nu este transport public, este sclavagism. Se poate verifica foarte ușor la orice șofer Livio Dario câte zile libere a avut într-un an sau dacă știu ce înseamnă spor pentru ore suplimentare sau ore de noapte.

Dacă în sentința de mai sus se declara o cursă din totalul de 9, ar însemna că în anul 2013 în statele de plată și contribuțiile aferente către bugetul de stat în anul respectiv se regăsea doar 11% din activitatea reală. Metoda în timp a mai fost perfecționată în sensul că se completează parcursul real în foaia de parcurs ce poate fi controlată oricând în trafic, așa cum am arătat mai sus, dar fără a fi consemnate orele de muncă în statele de plată, salariile fiind constante în fiecare lună, indiferent de numărul de ore lucrate (2.300 lei net), iar zilele libere de sâmbătă și duminică nu există pentru șoferi.

Calculul orelor reale lucrate și care ar trebui să se regăsească în actele contabile se poate reconstitui foarte simplu în baza programelor de transport public încheiate de Livio Dario atât cu autoritățile publice, cât și cu persoanele juridice de drept privat pentru transportul angajaților (curse regulate speciale) și în care sunt precizate numărul de curse și distanța. Ținând cont de prevederile legale conform cărora viteza medie de deplasare la transportul urban este de aprox. 25-30 km/h, iar în afara localităților viteza medie este de 50 km/h pentru transportul de persoane prin curse regulate, se poate reconstitui foarte ușor numărul orelor reale lucrate. Doar pentru contractele încheiate cu autoritățile publice din județul Alba, numărul orelor reale lucrate ce trebuie să se regăsească în pontajul Livio Dario trebuie să fie de cel puțin 10.140 ore/lună, la care se adaugă plata pauzelor dintre curse în limita a o (1) oră. De asemenea, trebuie adăugate orele aferente curselor regulate speciale (transport angajați la fabrici) și cursele ocazionale (excursii) cu o activitate în 5 județe.

De exemplu, un șofer pe traseul Valea Mănăstirii – Alba Iulia începe programul dimineața, la 4.30, și efectuează ultima cursă la 0.30. Lucrează 21 ore pe zi, lucru interzis prin lege și cu efecte directe pentru siguranța circulației. Un astfel de șofer pe acest traseu, dacă ar fi fost odihnit, ar fi putut evita accidentul din Teiuș din data de 29.04.2014 (era nedormit de 2 săptămâni, în accident o călătoare a fost decapitată). Tot un astfel de șofer obosit excesiv a fost implicat în 15.10.2015, în Caransebeș, într-un accident cu consecințe deosebit de grave – 26 de răniți.

Solicităm organelor de cercetare și urmărire penală să constate că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 9 din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Ne vom cere scuzele solicitate de către dl Poptean Aurel condiționat de plata voluntară și retroactivă pe 10 ani de către SC Livio Dario SRL din frumoasa cifră de afaceri declarată în presă, a contribuției pentru pensia suplimentară a sutelor de angajați prejudiciați din cele 5 județe. Altfel, aceștia deși au muncit pe brânci, vor ieși la pensie cu o pensie infimă, întrucât Livio Dario SRL i-a furat.

De asemenea, aceste sume reprezintă ajutor de stat incompatibil, dobândit atât prin încălcarea prevederilor legale, cât și prin metode indirecte prin neducerea la îndeplinire a atribuțiilor de către organele competente de control.

Perioada de prescripție pentru recuperarea ajutorului incompatabil/ilegal este de 10 ani și solicităm Consiliului Concurenței – Inspectoratul Teritorial Alba să transmită Consiliului Concurenței – Autoritatea Centrală prezentul material.

Având în vedere că transportul județean nu este un serviciu comercial, ci un Serviciu de Interes Economic General (SIEG), cu tarife de serviciu public, acest caracter de serviciu public fiind stabilit de către Tribunalul Alba prin Sentința nr. 4209/CAF/2017 pronunțată în Dosar nr. 157/107/2014* (disponibilă aici: http://www.rolii.ro/hotarari/ 5a0d06e0e490091829000057) și menținută de către Curtea de Apel Alba Iulia, solicităm administratorului Poptean Aurel să comunice miilor de călători ai SC Livio Dario SRL din județul Alba:

  1. Care sunt prevederile legale conform cărora abonamentelor de călătorie le-a fost redusă valabilitatea la doar 2 călătorii pe zi și în zilele de sâmbătă și duminică nu mai sunt valabile, posesorii de abonamente fiind nevoiți să își cumpere bilete în zilele de sfârșit de săptămână?
  2. Care sunt prevederile legale conform cărora nu efectuează în totalitate programul de transport prevăzut în contract cu implicații majore pentru navetiștii la locurile de muncă din Alba Iulia?
  3. Care sunt prevederile din contractele încheiate conform cărora sumele încasate pentru transportul beneficiarilor de reduceri și gratuități, supracompensații plătite din resurse de stat, nu sunt ajutor de stat incompatibil? Care sunt prevederile legale conform cărora acestor beneficiari li se interzice accesul în mijloacele de transport, la un serviciu public, pentru ca eventuala decontare a tichetelor acestora să nu atragă controlul pentru plata TVA?
  4. Vă rugăm să precizați, dle Aurel Poptean, care au fost motivele pentru care, până în anul 2002, ați avut un CNP identic cu al altei persoane născută în Blaj, județul Alba?

Stelian NICOLA, pentru Societatea de Transport Public Alba Iulia

Te-ar putea interesa și:

Creșa din Municipiul Blaj, reabilitată și extinsă. A treia licitație pentru proiectul de peste 1.900.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria Municipiului Blaj a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru atribuirea contractului având ca obiect lucrări… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro