Douã medalii de bronz pentru pugiliºtii albaiulieni

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

~n cursul s\pt\m@nii trecute la C@mpulung Muscel s-au disputat finalele Campionatului Na]ional de box pentru cade]i, `ntrecere la care cei doi reprezentan]i ai BC „Nicolae Linca” Alba Iulia au izbutit s\ urce pe podium, cucerind fiecare medalia de bronz, rezultate notabile `n ciuda condi]iilor financiare vitrege `n care `[i desf\[oar\ activitatea. Este vorba de Ioan Ple[ (13 ani, elev la {coala cu clasele I-VIII Berghin) `n limitele categoriei 40 kilograme [i Florin Nicula (14 ani, elev la {coala general\ nr. 9 din cadrul Colegiului tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia), participant la categoria 59 kilograme, ce se preg\tesc la clubul din Cetatea Marii Uniri sub `ndrumarea antrenorului emerit Nicolae Pa[tiu. „Medaliile puteau fi chiar mai str\lucitoare dac\ aveam pu]in\ [ans\. Ioan Ple[, debutant la o competi]ie na]ional\ a r\cit `n preajma disputei în semifinale, iar Florin Nicula a pierdut `n penultimul act la un punct diferen]\ dup\ ce cu numai 20 de secunde `naintea ultimului gong scorul era egal”, a declarat Pa[tiu. Ambii boxeri albaiulieni sunt dup\ aceste performan]e `n vederile lotului na]ional de cade]i.
Luna noiembrie se anun]\ una extrem de plin\ pentru reprezentan]ii BC „Nicolae Linca” Alba Iulia, cu `ntreceri na]ionale la tineret, juniori [i box universitar, dar [i pentru c\ `n acest interval se va desf\[ura edi]ia a treia a Memorialulul „Nicolae Linca” la box. (H.D.M.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419