Documentele s-au semnat, drumuri mai bune pe când?

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Joi, 18 noiembrie, prefectul Ştefan Bardan şi Anca Boagiu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, au semnat la Bucureşti un protocol de bună colaborare între minister şi Instituţia Prefectului Alba, în scopul creării unui cadru unitar în vederea realizării unei infrastructuri moderne pe teritoriul judeţului şi în România.
Ministerul Transporturilor şi Instituţia Prefectului Alba au convenit să se implice la maximum în vederea realizării proiectelor de construcţie de autostrăzi şi drumuri de interes naţional. În acest sens, cele două instituţii se vor sprijini reciproc pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii privind parcurgerea tuturor etapelor în implementarea acestor proiecte. Prefectura Alba s-a angajat să susţină demersurile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ale companiilor din subordine sau de sub autoritatea acestuia în vederea accelerării procedurilor de transfer şi expropriere pentru cauza de utilitate publică.
„Vom avea o strânsă colaborare pentru înlesnirea demarării lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri de interes naţional ce vor străbate judeţul nostru, prin facilitarea ocupării de amplasamente, inclusiv prin emiterea acordului de acces pe terenurile proprietate publică a statului sau proprietate privată, aflate în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, până la finalizarea procedurilor de transfer sau expropiere”, a afirmat prefectul Ştefan Bardan.
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419