Direcția Regională de Statistică Alba: Peste 95.000 de turiști cazați în primele 7 luni din 2017 în județ, mai mult cu 5,8% față de anul trecut

Direcția Regională de Statistică Alba: Peste 95.000 de turiști cazați în primele 7 luni din 2017 în județ, mai mult cu 5,8% față de anul trecut

Datele statistice, transmise de Direcţia Regională de Statistică Alba, arată că în primele șapte luni ale anului 2017, numărul de turişti cazaţi la unităţile din judeţ a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, cu 5,8%. În perioada 1 ianuarie -31 iulie 2017 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 95.036 turişti, majoritatea în hoteluri (42,5%), urmate de pensiuni agroturistice (24,8%) şi pensiuni turistice (19,6%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat), înregistrate  în primele 7 luni din 2017  a fost de 198194, mai multe cu 20,3% faţă perioada corespunzătoare din 2016. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această perioadă a fost de 2,1 zile (1,8 zile în aceeaşi perioadă din 2016).

În luna iulie 2017 s-au înregistrat 21007 turişti, cu 521 (+2,5%) mai mulţi decât în aceeaşi lună din 2016. Din totalul sosirilor, turiştii români reprezintă 81,5%, iar cei străini 18,5%. Numărul de înnoptări înregistrate în luna iulie 2017 a fost de 48333, în creştere cu 9462 (+24,3%) faţă de luna corespunzătoare din 2016.

Durata medie a sejurului în iulie 2017 a fost de 2,3 zile, mai mare cu 0,4 zile decât cea înregistrată în iunie 2016. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna iulie 2017 a fost de 33,3% (faţă de 29,7% în iulie 2016), pe ţară înregistrându-se un indice de 43,6% (faţă de 42,5% în luna iulie 2016).

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat. Sunt avute în vedere şi înnoptările aferente paturilor instalate  suplimentar   (plătite de turişti).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Sursa datelor pentru sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică o reprezintă chestionare statistice Turism 1A completate de toate persoanele juridice şi fizice care au în proprietate sau administrează în locaţie de gestiune astfel de structuri. Lista structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, care trebuie să completeze chestionarul statistic este actualizată periodic, cu informaţii privind structurile nou clasificate sau reclasificate,  de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Din anul 2010, cercetarea statistică referitoare la “Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează structurilor de primire turistică cu o capacitate de minim 10 locuri pat care funcţionează în luna de referinţă.