Din aprilie, INTERZIS cu animale de companie la Baza de Agrement de la restaurantul Panoramic. Vezi noul Regulament de funcționare și amenzile prevăzute în cazul nerespectării lui

Paul Voicu - Primar 2020

Un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia, din 22 martie, prevede modificarea Regulamentului de funcţionare a Bazei de Agrement situată lângă Parcul Dendrologic „Dr.Ioan Vlad”, respectiv zona de picnic în incinta căreia se află și restaurantul Panoramic. Modificările vizează, în principal, interzicerea accesului cu animale de companie, dar și instituirea unor taxe de intrare în cazul organizării unor evenimente cultural-artistice şi sportive.

Atragem atenția că, așa cum e conceput noul regulament, nicio persoană sub 18 ani nu poate beneficia de facilitățile acestei zone, dacă nu e însățită de un adult, deoarece este interzis accesul minorilor în general, fără să se precizeze o limită de vârstă.

ELIT

”Având în vedere faptul că lângă Parcul Dendrologic ”Dr Ioan Vlad”, în zona Mamut, au fost terminate lucrările de amenajare a unei baze de agrement în cadrul căreia există posibilitatea desfăşurării unor activităţi de picnic precum şi a unor evenimente cultural-artistice şi sportive, considerăm necesară adoptarea unui Regulament de funcţionare a acestei Baze de Agrement pentru ca activitatea în incinta acesteia să se poată desfăşura în bune condiţii”, se arată în raportul de specialitate care însoțește proiectul.

Noul Regulament de funcţionare a Bazei de Agrement cuprinde:

Mihail David - 2020

Art.l. (1) Accesul publicului în incinta Bazei de Agrement este permis folosind exclusiv aleile asfaltate şi potecile marcate în acest scop, pe jos, cu bicicleta sau cu autoturisme. Accesul minorilor neînsoţiţi de adulţi şi accesul cu animale de companie sunt interzise.

Gheorge Valentin Rotar - Alegeri Locale 2020

(2) Accesul publicului în incinta Bazei de Agrement este permis numai în timpul programului de funcţionare a acestuia, în perioada 15 februarie – 15 decembrie, de luni până duminică, astfel:

a. în perioada 15 februarie – 1 aprilie vizitarea este permisă între orele 09.00 – 21.00
b. în perioada 1 aprilie – 1 octombrie vizitarea este permisă între orele 09.00 – 24.00
c. în perioada 1 oct.- 25 dec. vizitarea este permisă în orele de funcţionare a pavilionului central.

(3) Accesul în incinta Bazei de Agrement pe jos sau cu bicicleta este gratuit, cu excepţia perioadelor în care se desfăşoară manifestări cultural-artistice şi sportive, în aceste perioade pentru accesul în incinta Bazei de Agrement percepându-se o taxă de acces. Taxa de acces la evenimente se va stabili de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia la propunerea Primarului municipiului Alba Iulia, în funcţie de bugetul alocat fiecărui eveniment.

(4) Parcarea autoturismelor în parcarea din incinta Bazei de Agrement se va putea face numai în limita locurilor disponibile, contra sumei de 2 lei/oră/autovehicul, cu excepţia autovehiculelor de intervenţie(pompieri, poliţie, ambulanţă, salubritate, primărie, etc.) şi a autovehiculelor organizatorilor de evenimente , care vor avea acces gratuit în incintă.Plata taxei de parcare se va face pentru o oră chiar dacă autovehiculul staţionează pentru o perioadă mai scurtă de timp.

(5) Publicul va avea deplin acces la toate elementele componente ale Bazei de Agrement, cu excepţia Pavilionului Central destinat desfăşurării unor activităţi de alimentaţie publică.

Art.2. Accesul publicului în incinta Bazei de Agrement este permis numai prin punctele de acces existente.

Art.3. In incinta Bazei de Agrement, vizitatorii au următoarele obligaţii, (art.7 din Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic):
a. să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul Bazei de Agrement;
b. să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c. să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
d. să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă;
e. să respecte orarul de desfăşurare a activităţii Pavilionului Central;
f. să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
g. să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h. să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i. să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j.să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea Bazei de Agrement.Imprăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătateaBazei de Agrement sunt interzise;
k.să nu hrănească animalele sălbatice;
l.să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;
m.să nu posteze semne sau mesaje;
n.să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;
o.să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;
p.să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare;
q.să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara incintei Bazei de Agrement.

Art.4. Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte cu (art.8 din Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic):
a) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b), cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art.3 lit.c), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
d) nerespectarea prevederilor 3 lit.d), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art.3 lit. f), o) şi p), cu amendă de la 300 lei la 3.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art.3 lit. e), g) – j), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
g) nerespectarea prevederilor art.3 lit. k) – n), cu amendă de la 200 lei la 400 lei;
h) nerespectarea prevederilor art.3 lit. q), cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei.

Art.5. (l) Prevederile art.4 din prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri.
(2) Sancţiunile contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se pot aplica contravenienţilor persoane fizice sau juridice.

Art.6. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori din cadrul Serviciului Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia şi de împuterniciţi ai Primarului municipiului Alba Iulia.

Art.7. Contravenientul poate achita pe loc sau în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art.4. Agenţii constatatori vor menţiona această posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...