Declaraţia 112 se depune numai electronic

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

DGFP Alba reaminteşte că din 25 iulie 2011, contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului vor completa şi depune formularul 112 – „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul pe suport de hârtie. Pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, angajatorii trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică sau să  împuternicească persoane care deţin acest certificat. Obţinerea unui certificat calificat se face de la unul din furnizorii acreditaţi de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi menţionaţi pe site-ul  www.mcsi.ro. Certificatul calificat obţinut trebuie înregistrat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la secţiunea „Declaraţii electronice”. Aşa cum a precizat Iulia Mireştean, purtătorul de cuvânt al DGFP Alba, această înregistrare presupune următoarele operaţiuni ce trebuie efectuate de utilizator: 1. Descărcarea documentului de confirmare, completarea şi trimiterea acestuia spre avizare furnizorului certificatului calificat. 2.Înregistrarea documentului de confirmare avizat pe portalul ANAF în secţiunea dedicată. 3.Printarea, semnarea şi ştampilarea formularului 150 generat în urma înregistrării documentului de confirmare. 4.Prezentarea la orice unitate fiscală cu formularul 150 completat, împreună cu actul de identitate şi documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului sau împuternicirea. După verificarea documentelor, solicitantului i se transmite un e-mail prin care i se confirmă dreptul de utilizare a serviciului de depunere on-line a declaraţiilor fiscale. Informaţii detaliate se pot obţine: accesând pagina de internet,  www.anaf.ro, secţiunea „Declaraţii electronice”, unde se găsesc instrucţiuni complete pentru utilizarea serviciului de depunere a declaraţiilor on-line; la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice; telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor al ANAF, la tel. 0314 039 160; la Biroul Asistenţă contribuabili al DGFP Alba, tel. 0258 819 825. Aceste informaţii au fost publicate şi pe Portalul ANAF, în spaţiul destinat DGFP Alba, la adresa www.anaf.ro, la categoria „Informaţii publice”. (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419