Rămâi conectat

Economie

Data de 15 martie – termen limită de depunere pentru 11 tipuri de declaraţii fiscale. LISTA

Ziarul Unirea

Publicat

în

În data de 15 martie 2017, 11 tipuri de declarații fiscale au termen-limită de depunere. Conform Calendarului fiscal, este vorba despre situaţiile centralizatoare, jurnalele şi declaraţiile prezentane mai jos, împreună cu informațiile privind contribuabilii vizaţi:

*Declarația intrastat pentru luna precedentă – pentru toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
– sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
– realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
– valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2017:

– 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv,
– 900.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

*Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau pentru depozitare. Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

*Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

*Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile. Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face raportarea.

*Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de  produse accizabile pentru luna precedentă – pentru destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile. Persoana nestabilită în România care efectuează o vânzare la distanţă în România.

*Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligaţi să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale, evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 42. În cazul banderolelor, această evidență se întocmește pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea.

*Depunerea situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor. Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:

– primul exemplar rămâne la operatorul economic
– exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre
– iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

*Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precedentă – pentru operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

*Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice – pentru operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice).

*Depunerea situației centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – produse energetice – pentru operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice).

*Formular 204 – Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale – pentru asociațiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat, asociații constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Economie

Economie

Costul produselor de bază care alcătuiesc un mic dejun a crescut cu 55% într-un singur an

Unirea Ziarul

Publicat

în

Costul produselor de bază care alcătuiesc un mic dejun a crescut cu 55% într-un singur an Costul produselor de bază care alcătuiesc un mic dejun tipic s-a majorat cu 55% într-un singur an, în urma unor creşteri majore ale preţurilor la cacao şi carne de porc, conform celui mai recent indice al produselor de bază […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea