Rămâi conectat

Curier Județean

Dascălii din judeţul Alba care au obţinut gradaţii de merit în anul 2014

Publicat

în

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba a publicat lista cu educatorii, învăţătorii şi profesorii care au obţinut gradaţii de merit în 2014. La concurs au participat 122 de dascăli care predau diferite discipline, matematică, istorie, geografie, română, informatică, engleză germană, educaţie fizică şi sport, chimie, biologie etc. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 septembrie 2014 şi reprezintă un plus de 25%, la salariu. 

Dascălii care au obţinut gradaţii de merit în judeţul Alba, în 2014

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plata, având in vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioada efectiva de 5 ani, fără a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

Electrica Furnizare Discount

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

Inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2013.

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativa – ponderea 80%:

Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate in progresul elevilor la clasa, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional;

Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente in unitatea de învăţământ;

Performante dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la faza /judeţeana/interjudeţeana/ naţionala/internaţionala, desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

Performante dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice si sportive incluse in Calendarul activităţilor educative naţionale/regionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale

Pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile şcolare si extrascolare, fazele judetene, interjudeţene, naţionale si internationale incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educatiei Nationale

Organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudeţean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale, certificate prin diplome sau adeverinte

Activitatea si rezultatele obţinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educaţionala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala

Activitatea desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara si de educatie incluziva, organizarea unor programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national, avizate de inspectoratul scolar)

Activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar;

Activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;

Crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educatiei Nationale

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială – ponderea 10%:

Elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumatoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale dupa caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însotite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul scolar;

Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiintifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educational, înregistrate cu ISBN/ISSN;

Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din învăţământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN

Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic

Activitatea desfăşurată, în urma solicitării Ministerului Educatiei Nationale, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normative, şi în comisiile naţionale de specialitate/control

3. Criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 5%:

Proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca obiective performantă şcolara, progresul şcolar, dezvoltarea competentelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;

Proiecte elaborate şi implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in învatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională – ponderea 5%:

Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, programe şi proiecte educaţionale, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

Realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetara, având drept obiectiv creşterea calitatii procesului de invatamant

Publicitate

Curier Județean

FOTO| Un elev de la Colegiul Național „H.C.C” din Alba Iulia a câștigat Marele Premiu ,,George Ranetti” la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă

Publicat

în

FOTO| Un elev de la Colegiul Național „H.C.C” din Alba Iulia a câștigat Marele Premiu ,,George Ranetti” la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă

Pasiunea pentru epigrame  i-a adus lui Vasiu Eduard Tudor, elev la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Marele Premiu ,,George Ranetti” la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”, Ediția a XV-a, 2021-2022, Elevi-Secțiunea Epigramă

„Aflând că am câștigat Marele Premiu ,,George Ranetti”, am resimțit un impuls în adâncul sufletului, plin de recunoaștere și mai multă motivație și încredere în mine însumi. Am simțit, totodată, și un sentiment mai neobișnuit, în sensul că nu îmi venea să cred ceea ce am reușit să obțin datorită perseverenței și pasiunii mele.

Electrica Furnizare Discount

Pasiunea de a scrie epigrame a început acum câțiva ani, sub influența unei rude care m-a inspirat să încerc și eu să scriu. Astfel, după o probă îndelungată și după mulțimile de schițe, am aflat de acest Festival Internațional de Epigramă și am decis sub îndrumarea doamnei profesoare Secară Alina, de limba și literatura română, o profesoară deosebită, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru coordonarea mea la acest concurs, aceasta implicându-se în toate activitățile la care elevul însuși dorește să participe.

Așadar, am decis să trimit epigramele în care am avut încredere că sunt reușite, aflând chiar marți, în timpul serii, că am obținut Marele Premiu. Sunt de-a dreptul fascinat, crescându-mi încrederea și motivația în a mai participa la eventualele concursuri viitoare.

Sunt extrem de fericit că am reușit să îi mândresc pe profesorii clasei mele, și, totodată, pe instituția de învățământ la care sunt elev, în clasa a 10-a, la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, un colegiu deosebit, cu o varietate de activități educaționale și cu un personal didactic foarte bine pregătit. Am simțit pe propria piele că atunci când sunt încrezător în mine, pot reuși foarte multe în viață. Aș concluzia cu un citat de Karl Raimund Popper, un filozof englez: ,,Încercarea și eroarea alcătuiesc experiența”, astfel încât, tot ceea ce e nou și încercăm, vom evolua și vom dobândi o adevărată experiență.” a declarat Vasiu Eduard Tudor, pentru ZiarulUnirea.ro

Epigramele ce i-au adus lui Vasiu Eduard Tudor Marele Premiu ,,George Ranetti” la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”, Ediția a XV-a, 2021-2022, Elevi-Secțiunea Epigramă

Mama

M-a trimis mama la poartă,
Să-i deschid lui nea Mărin
Când îl văd!… jalnică soartă…
Era mort de-atâta vin…

Baba iarnă

Baba iarnă vine iarăși,
Cu cojocul plin de nea.
Nu e singură-i cu vântul…
Trage casa după ea.

Vecinul Ghiță

Vine Ghiță pe la mine
Cu-o pereche de desagi;
– Ce vânt te-a adus la mine?
– Vreau să-mi umpli ăști desagi!
– Păi cu ce, dragă vecine?
– Cu posmagi dac-ai pute.
– Cu ce mi-i plăti vecine?
– Vedea-oi de am cu ce…

Mizilul

Când ai talent și ești subtil,
Când cu umorul ești amic,
Să scrii ceva despre Mizil
E pur și simplu… mizilic.

Citește mai mult

Curier Județean

Testare COVID-19, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, inclusiv în zilele de weekend la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Publicat

în

Testare COVID-19, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, inclusiv în zilele de weekend la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a prelungit programul de testare pentru depistarea COVID-19, iar pacienţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie se pot prezenta la punctul de testare din curtea unităţii medicale inclusiv în zilele de weekend, sâmbătă şi duminică, între orele 8.00 -12.00. 

SJU Alba Iulia a decis prelungirea programului de testare, având în vedere creşterea numărului de cazuri şi pentru a veni în sprijinul pacienţilor, suspecţi de COVID-19, dar care nu reprezintă urgenţe medicale.

Precizăm că în Unitatea de Primiri Urgenţe se efectuează, în continuare şi în aceleaşi condiţii, testarea pentru depistarea COVID-19 fără bilet de trimitere de la medicul de familie (pacienţii care se prezintă aici reprezintă urgenţe medicale). Testarea la punctul din curtea SJU Alba Iulia (Bulevardul Revoluţiei, nr. 23) este organizată separat faţă de testarea în UPU.

Electrica Furnizare Discount

Astfel, pacienţii suspecţi, care au bilet de trimitere de la medicul de familie, se pot prezenta la punctul de triaj 2 (cabinet medical modular din curtea unitatii medicale) pentru recoltarea de probe. Pacienţilor li se vor prelua date de contact, iar rezultatele le vor primi în aceeaşi zi.

Biroul de presă al SJU Alba Iulia

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 60 de ani din Alba Iulia, prins beat la volan de polițiști: Ce alcoolemie avea acesta

Publicat

în

Bărbat de 60 de ani din Alba Iulia, prins beat la volan de polițiști: Ce alcoolemie avea acesta

La data de 26 ianuarie 2022, în jurul orei 15,10, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un bărbat de 60 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Stejarilor din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Electrica Furnizare Discount

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare