Cumpărarea de vechime în muncă: Etapele de urmat pentru a încheia un contract de asigurare socială cu casa de pensii

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Contribuabilii care doresc să își acopere golurile din stagiul de cotizare la sistemul de pensii o pot face de acum prin încheierea unui contract de asigurări sociale cu casa de pensii de care aparţin şi pot vira ei înşişi bani în contul instituţiei, sume de care se va ține cont în calculul pentru stabilirea pensiei.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 163/2020 prevede că persoanele care nu sunt încă pensionari îşi pot plăti, pentru o perioadă anterioară, contribuţia pentru maximum şase ani din stagiul de cotizare la sistemul de pensii, până la data de 31 august 2021.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Mai exact, persoanele interesate vor semna un contract de asigurare socială cu Casa Teritorială de Pensii de care aparţin prin care se stipulează asigurarea în sistemul public de pensii în vedere obţinerii pensiei pentru limita de vârstă.

Pentru perioadele fără contribuţii la sistemul de pensii pe care contribuabilii vor să le umple venitul asigurat şi cota de contribuţie vor fi calculate conform reglementărilor în vigoare la data încheierii contractului de asigurare.

Acestă plată pentru stagiul de cotizare pentru cel mult şase ani poate fi plătită astfel:
Întreaga sumă, o singură dată;
Tranşe egale, de la data semnării contractului ce vizează completarea stagiului de cotizare până la data de 31 august 2021.
Sumele vor putea fi plătite atât la casieria Casei de Pensii Teritoriale de care aparţin, fie prin contul Casei de Pensii deschis la Trezoreria Statului.

Dacă contribuabilii optează pentru plata contribuţiei în tranşe egale, însă nu reuşesc să plătească întreaga sumă stipulată în contract, autorităţile vor lua în considerare doar ce s-a plătit până la acel moment.

Cei interesaţi să îşi cumpere vechimea în muncă trebuie ca, în perioada consemnată în contractul de asigurare socială, să nu fi avut următoarele calităţi sau beneficii, conform actului normativ:

-nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia sau în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale;
-nu au avut obligația asigurării în sistemul public de pensii ca urmare a realizării de venituri din activități independente;
-nu au beneficiat de indemnizație de șomaj;
-nu au beneficiat de pensie de invaliditate;
-nu au urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;
-nu au satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus;
-nu au beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
-nu au beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;
-nu au beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Prezentul mecanism prin care se poate cumpăra vechime este valabil doar până la data de 1 septembrie 2021, când va intra în vigoare noua Lege a pensiilor 127/2019, care o înlocuieşte pe cea actuală 263/2010.

Facilitatea a mai fost disponibilă în perioada noiembrie – decembrie 2010, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului 94/2010, și în perioada octombrie 2016 – decembrie 2018, în baza Legii 186/2016.

sursa: avocatnet.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419